Antikapitalist Müslümanlar ve Yeryüzü Sofrası

‘Müslüman’ olgusunu tek tip, tek ses dayatmasından kurtaran da Antikapitalist Müslüman gruplar oldu. Bu duruş, Müslümanların da farklı düşüncelere sahip olabileceğini, Müslümanların da farklı ideolojileri benimseyebileceğini göstermesi açısından son derece önemliydi.

yeryüzü sofraları antikapitalist müslümanlar gezi taksim
Gezi Parkı direnişinde ilk defa kendinden söz ettiren bir grup ortaya çıktı: Antikapitalist Müslümanlar ki halka dayatılmak istenilen dinci sistemin de sorgulanmasına neden oldu.

Antikapitalist Müslüman grubun, Gezi direnişçilerinin içinde yer alan pek çok farklı grubun yanında meydanlarda yer alması hatta daha önce orada olmamalarının hata olduğunu söylemeleri, pek çok kişi tarafından, Türkiye’de muhalif demokrasinin çok seslileşmesi, farklılıkların bir arada var olabilmesi açısından çok önemli bir adım olarak değerlendirildi.


Gezi’yi sol ideoloji üzerine kurgulamanın hata olacağı bilinmektedir; yaşam tarzına getirilmek istenen kısıtlamalar, demokratik hakların baskı altında tutulmak istenmesi ‘Müslüman’ olgusunu tek tip, tek ses dayatmasından kurtaran da Antikapitalist Müslüman gruplar oldu. Bu duruş, Müslümanların da farklı düşüncelere sahip olabileceğini, Müslümanların da farklı ideolojileri benimseyebileceğini göstermesi açısından son derece önemliydi.

[quote] Yemin olsun ki, sizi korku, açlık; mallardan, canlardan, meyvelerden eksiltme türünden bir şeyle mutlaka imtihan edeceğiz. Sabredenlere müjdele. (2 Bakara Suresi -155)  [/quote]

Yeryüzü Sofraları: Barış ve Kardeşliğe Açılan Kapı

Yeryüzü sofraları kapitalizme aykırı bir eylemdir ve Antikapitalist Müslümanları anlayabilmek için, günde beş vakit Müslüman olduğunu söyleyen kapitalist Müslümanları çözümlemek gerekmektedir. ‘Yüreğimizde başka bir dünya var. Adalet ve barış yurdu var. Kalpsiz dünyanın kalbi var’ ve kimse sorsan ‘Elhamdülillah Müslüman!’ Adam Smith’in liberalizmin doğuşunda ortaya attığı ve günümüz Kapitalist Müslümanlarının yakın bulduğu: ‘Ahlaka ihtiyacımız yok, toplum işletme maliyetini artırmak için rekabet önemlidir, bireysel çıkar önemlidir. Bireysel çıkar, ortak çıkarı kendiliğinden doğurur’ görüşünün üstünü örtmek için tesettür veya sakal ile bir dakikada kılınan on küsur rekatlık namazlar ile dünyanın kalbini çıkarmaya çalışan ‘Kardeşlik Örgütü’ Elhamdülillah Müslüman olduğunu, paralarını kasalarına kilitlerken gece ve sabah tekrarlamaktadır.

Antikapitalist Müslüman

Kapitalist Müslümanın inancını sorgulamak kimsenin üstüne vazife olmadığı gibi, Antikapitalist Müslümanlara da ideolojik çerçeve çizmek kimsenin haddine değildir. Mesele, bencil olup olmamaktadır, paylaşımdadır, inancın erozyona uğramasındadır! Faizin yasaklanmasına rağmen türlü takıyyelerle haksız kazanç yollarına sapmak; asgari ücreti, sahip olduğu milyonlarından kayıp görmek; hukuku yağmaya alet etmek; yandaşlarının çoğunlukla oturduğu semtlerde, imam nikahı, muta nikahı gibi eşim dediğin metreslere ikinci ev açmalar; rüşvet, iltimas ve haksız kazanca dinsel çözümlemeler üreterek hep haklı olmak! Elhamdülillah Müslümansınız! Fatır Suresi 5. Ayeti bilirsiniz ama yüreğinizden asla geçirmezsiniz: ‘Aldatıcılar sizi Allah ile aldatmasın’ ikazının tam da çevresine oturarak, para ve unvan için dini kültür haline getirirsiniz.
yeryüzü sofraları antikapitalist müslümanlar gezi direnişi
Zengin yeni Müslüman elitin modernite içinde konumu çelişkiler taşımasına rağmen, tüketim toplumunun parçası olmaktan rahatsızlık duymamaktadır. Zenginleşmesinin kaynağı olarak gördüğü otoriteye biat etmekten, onu yüceltmekten, elindekini kaybetmemek için islami ideolojisini kapitalizme uydurarak ütopyasını gerçekleştirdiğine inanmakta ve bunun sarsılmaması için en radikal kararların altına imzasını atabilmektedir! Ekonomik sömürüden çevrenin talanına, azınlıklara ikinci sınıf vatandaş muamelesinden yaşam tarzına müdahaleye, güvenlik güçlerinin ve devlet yöneticilerinin cezasızlığından kamu alanının ortadan kaldırılmasına, hak aramanın kriminalize edilmesinden yandaş medya aracılığıyla yalan söylemeye kadar birçok konuyu sistemin yürümesi için idealize edebilmektedir..

[quote]Sünni İslam merkezli partilerin ve kurdukları otoriter rejimlerin küresel kapitalizm için işlevselliğinin azaldığını yadsıyabilir miyiz? Küresel aktörler, İslam dünyasının karşısına alternatif olarak Kürt kartını çıkartmışlardır; resmin bütününü göremeyen zihniyet, yapacağı talanın devamını nasıl sağlayacağının düşünmektedir. [/quote]


Batılı ortaklarının ılımlı İslamı gözden çıkarmış olması, hükümetlerin sandık demokrasisinin meşruiyet için yeterli olmadığını gösteriyor. Küresel sermayenin ve yerli ortaklarının hizmetinde olan bu rejimler, Türkiye’de, Mısır’da ve Tunus’ta çok geniş bir direniş hareketi tarafından sorgulanıyor. Neoliberal politika cenderesini halkın üzerine empoze etmek, iktidara gelen partinin devlet aygıtını halka karşı kullanmasına imkan vermekten başka işlevi olmayan bir parlamenter sistemin demokrasi değil bir tek adam yönetimi olduğunu ortaya koydu.

‘Ey iman edenler! Öz benliğiniz, anne-babanız, yakınlarınız aleyhine de olsa, zengin veya fakir de olsalar, adaleti dimdik ayakta tutarak Allah için tanıklık edenler olun. Allah, ikisine de sizden daha yakındır. O halde nefsinizin arzusuna uyarak adaletten sapmayın. Eğer dilinizi eğip büker yahut çekimser kalırsanız, Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır.’ (4 Nisa Suresi-135)

Hz. İbrahim döneminde insanlar yemeklerini hep dışarda yermiş. Kapısının önüne sofrasını kurarlar herkesi sofraya davet ederlermiş. Sofralar birleştirilerek ilerler ve böylelikle herkesin kendinden bir şey kattığı ve herkesin eşitlendiği yeryüzü sofrası kurulurmuş. Aslında burada ilk sofrayı kuranın kim olduğu bilinmezmiş. Çünkü her gün bir başkası ilk sofrayı kurarmış. Hz. İbrahim döneminde yapıldığı varsayıldığı için bu sofralara ‘Halil İbrahim Sofrası’ denmiş.

yeryüzü sofraları antikapitalist müslümanlar gezi

Ramazan ayına her girdiğimizde, antik çağların verimlilik, başarı ve altın tanrısı Mamon’da modern zamanların tanrısı olarak geri gelir; tüm şatafatı ile yüksek duvarların ardında kendi kolonilerinin içinde ramazanı yaşamaya çalışanlar, dışarıdaki ruhların hicretini görmemektedirler! Hz. İbrahim kültüründen etkilenen Antikapitalist Müslümanlar, ötekileştirmenin, kibrin dışında yeryüzü sofralarına Mevlana çağrısı ile tüm canlıları davet etmektedir.

[quote]Lüks otellerin salonlarının dışında, sadaka kültürünün etkin olduğu çadırlara sığmayacak, bağıra bağıra yapılan iftar verenin reklamının dışında bir anlayış hakimdir artık yeryüzüne ve bu sofrada ne inanç, ne kimlik ne de oruç sorgulanmaz.[/quote]

Selam verip oturmak yeterlidir. Yeryüzü sofraları oruç tutan-tutmayan, inanan-inanamayan herkese açıktır. Hatta tüm canlılara açıktır. Sokak hayvanları, kediler, köpekler de bu sofradan nasiplenmektedir. Yeryüzü sofraları, kişilerin ya da kurumların sahiplenme güdülerinden kurtulduğu müddetçe, yaşadığımız nefret zamanlarında bile yıllarca sürebilecek bir gelenek haline gelecektir bir gün.


Antikapitalist Müslüman manifestosunda denildiği gibi:Kapitalizme abdest aldıranlara, devletin davranışlarını değiştirmeyip kendi davranışlarını devlet yapanlara, alternatif ekonomi-politik sistem üretmeyip mevcut sömürücü sermaye sınıfına dahil olanlara, kamu imtiyazı kullanarak servet toplama yarışına girenlere, dindarlık ve muhafazakarlık adı altında şahsi ikbal peşinde koşanlara ‘hayır’ demek için, ‘Hadi Yeryüzü sofralarında buluşalım!’