Erasmus nesli nedir? Kimlerden oluşur?

Son birkaç yılda tüm sosyal medya platformlarında karşımıza çıkmaya başlayan Erasmus nesli ya da diğer adıyla Erasmus jenerasyonu teriminin ne anlama geldiğini kaçımız biliyoruz?

erasmus

Belki de bu terim X Jenerasyonu gibi bir görünürlüğe sahip olacak gelecekte kim bilir?

Erasmus Nesli neyin karşılığı olarak ortaya çıktı?

Günümüzde birçok öğrenci çeşitli değişim programları ile eğitimlerinin bir bölümünü yurt dışında geçirme olanağı elde etmekte. Avrupa Birliği destekli Erasmus Programı da bu değişim programlarından en meşhur olanı. 1987 yılında ilk kez Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen programdan günümüze kadar 3 milyondan fazla öğrenci yararlanmış. Yirmi beş yıldan fazla süredir devam eden Erasmus Programı kapsamında değişim programından yararlanan tüm eski ve yeni öğrenciler artık koskoca bir nesli temsil ediyorlar. Ve buluştukları ortak payda Erasmus programı olduğundan Erasmus nesli olarak anılıyorlar.


Peki bu özel terim nasıl bu kadar görünürlük elde etmeye başladı?

Erasmus değişim programı dahilinde yurtdışına giden çoğu üniversite öğrencisi ESN adında bir öğrenci organizasyonu hakkında bilgi sahibidir. ESN, uzun ismi ile Erasmus Student Network, Türkçesi ile de Erasmus Öğrenci Ağı, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun önerisi ile resmi olarak 1990 yılında Kopenhag da kuruldu. Avrupa çapında temsilcilikleri olan ve gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan topluluk Avrupa’nın en çok faaliyet gösteren öğrenci topluluğu olma unvanını taşıyor.

ESN nedir? Nasıl bir fonksiyona sahip?

Yukarıda da belirttiğim gibi ESN tamamen gönüllülük prensibine dayanarak faaliyet gösteren bir öğrenci topluluğu. “Öğrenci öğrenciye yardım etmelidir.” sloganı ile yola çıkmışlar ve faaliyet alanlarını hala bu slogan çerçevesinden şekillendirmekteler. Fakat kısacası topluluğun asıl amacı değişim programı kapsamında gelen uluslararası öğrencilere yerel öğrenciler tarafından yardım edilmesi, değişim programlarından yararlanmak isteyen yerel öğrencilerle edinilmiş tecrübelerin paylaşılması ve kültürel çeşitliliğin, değişimin ve maksimum adaptasyonun sağlanması.

ESN günümüz itibariyle, Avrupa genelinde 37 ülke ve 480 üniversite kapsamında faaliyet gösteriyor. 14 binden fazla üyesi bulunan topluluk bünyesine kattığı yeni üyeleri ile hızla büyümeye devam ediyor. ESN yerel düzeyde, ulusal düzeyde ve uluslararası düzeyde olmak üzere üç katlı bir yapı üzerine kurulmuş. En küçük birimleri yerel düzeyde bulunan üniversitelerdeki şubeler. Şubeler birleşerek ulusal düzeydeki ülkesel birimleri oluşturuyor ve ülkesel birimlerin tamamı da uluslararası yapıyı oluşturuyorlar.


ESN yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği birçok etkinliğin dışında sosyal sorumluluk adına farkındalığın yaratılabilmesi, üniversite eğitimi sırasında ve sonrasında öğrenciler için staj ve iş olanaklarının sağlanabilmesi adına geliştirdiği birçok farklı proje ve platformlar üzerinde çalışıyor.

Bu projelerden sosyal farkındalık temeli üzerine kurulu olan ve SosyalErasmus (SocialErasmus) olarak adlandırılan proje sayesinde farklı kültürlerden öğrenciler bir araya gelerek her adımını kendilerinin organize ettikleri, yerel ve ulusal düzeydeki sosyal sorumluluk projeleri ile sosyal bir farkındalık yaratmayı amaçlarlar. SosyalErasmus akla gelebilecek her türlü büyük küçük sosyal sorumluluk projelerini kapsadığı gibi daha spesifik alt projeleri de kapsıyor. Erasmus değişim programından yararlanan engelli öğrencilerin hareketliliğin içinde bulundukları süre boyunca adaptasyonunu maksimum seviyeye taşımak ve değişim programından yararlanan engelli öğrencilerin sayısını arttırabilmek amaçlı geliştirilen Exchangeabilty projesi ve bu projenin alt projesi olarak geliştirilen ve kampüslerin engelli öğrenciler için uygun hale getirilmesini amaçlayan MapAbility projesi verilebilecek örneklerden birkaçı.

ESN sosyal farkındalık yaratmanın yanı sıra, yaşadıkları değişim deneyiminden sonra hayata atılacak olan öğrencilere yardım etmek amacı ile farklı projelere de imza atmış. Bu projelerden bir tanesi uluslararası boyutta stajyer ve firma havuzu kurmayı amaçlayan “erasmusintern” projesi. Bu proje firmalara gerekli potansiyeli bulma konusunda yardımcı olurken, öğrencilere de hayalleri gerçekleştirebilmeleri açısından yardım ediyor.

Erasmus Öğrenci Ağı geliştirdiği projeler sayesinde öğrenciler için eğitimleri süresince boş zamanlarını değerlendirdikleri bir sosyal topluluk olmaktan çıkarak, öğrencileri hayata hazırlayan, onları karşılaştıkları problemleri çözmeyi öğreten ve aynı zamanda farklı bakış açıları kazanmalarını sağlayan bir kurum halini almış.

ESN ve Erasmus Programı sayesinde, gönüllülük esasına dayanan çalışma prensibi sayesinde takım çalışmasında tecrübeli, kendi ana dili dışında en az bir yabancı dil bilen, kültürel değişim sayesinde çok uluslu bir yapıya sahip ve sosyal sorumlulukların farkında olan yeni bir nesil doğmuş.


İşte bu nesil Erasmus Neslidir. Peki ya sen üç milyonun arasında mısın?

Y Kuşağı yalakaları