Yaratılış mı Evrim mi?

Yaratılış’çılar bindikleri dalı kestiklerinin farkında değildirler. Eğer kainat yoktan var edilerek yaratılmışsa yaratılmazdan öncesinden süregelen uçsuz bucaksız zaman boşluğu var demektir. Kainatın yaratılması, zamanın ve mekanın başlangıcıdır.

yaratılış evrim tanrı yaratıcı

Biyoloji profesörlerimizden bazıları, ABD’de yayınlanan Washington Post’a dert yanmış. Marmara Üniversitesi Öğretim üyesi Sema Ergezen: “Öğrencilerim evrimi anlatmaya başladığımda bana ateist diyor. Kendimi Müslüman olarak tanımlarsam yalancı olacağımı çünkü evrimi kabul ettiğimi söylüyorlar”.

Ankara Üniversitesi Öğretim üyesi Aykut Kence: “Adnan Oktar, üzerinde benim ve Mao’nun fotoğrafı olan broşürler bastırıp dağıtıyor. Benim verdiğim derslerin komünizmle eşdeğer olduğunu söylüyor. Bu propaganda yüzünden araştırmalarım için verilen devlet yardımından oldum”.  (Vatan Gazetesi, 9 Kasım 2009)


Yaratılış’çılar diyorlar ki

“Allah kün – ol – dedi, kainatı en mükemmel şekilde yarattı. Evrimciler diyor ki: “Canlı doğa kendini geliştirir, maymunken insana dönüşebilir”. Yaratılış’çılar evrimcileri Tanrıya saygısızlıkla suçlarlar. Evrimciler de Yaratılış’çıları analitik düşünememekle. Böylece sürer gider bu bir bardak sudaki fırtına.

Yaratılış’çılar bindikleri dalı kestiklerinin farkında değildirler. Eğer kainat yoktan var edilerek yaratılmışsa yaratılmazdan öncesinden süregelen uçsuz bucaksız zaman boşluğu var demektir. Kainatın yaratılması, zamanın ve mekanın başlangıcıdır. Oysa kainat; zamanca ve mekanca sonsuz ve başlangıçsız olmak zorunluluğundadır. Kainatın başlangıcından önceki her başlangıcın; bir başka başlangıcının olması ve başlangıçların başlangıçların başlangıçları olarak; sonsuza kadar sürmesi gerekir.


yaratılış evrim insan tanrı

Yaratılış yok evrimler var!

Kainatın yaratıldığına inanmak, taksimetresini açarak onu başlangıç yönünden sınırlamaktır. Kainatın sınırlanması, var olduğuna inanılan zamandan ve mekandan münezzeh  – zamana ve mekana bağımlı olmayan –  Allah’ı zamana ve mekana bağımlı kılarak sınırlamaktır.

Evrenin doğal olarak zamanca ve mekanca sonsuz büyüklüğü, olağanüstü yapısı ve işleyişi tanrısallığının kanıtıdır. Evren Tanrı ile Tanrı Evrenle özdeştir. Evrenin dışında Tanrı aramak abestir. Çünkü sonsuz ve sınırsız evrenin dışı yoktur ve olamaz. Evrenin sonsuz zamanı ve mekanı içindeki her evren zerresi; kendine özgü yörüngesi içinde sonsuz küçükten sonsuz büyüğe doğru gelişebilme yeteneğindedir.

Bu nedenle genel yaratılış yok; özel çabalar sonucunda özel gelişmeler – evrimler – vardır, sonsuz zaman ve mekan içinde.


Erol Erdoğmuş

Hangi insan, Hangi evrim?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.