Pankreas kanseri erkeklerde daha sık rastlanıyor

Pankreas kanseri belirtileri kişiden kişiye farklılıklar gösterebilmekle beraber, temel olarak; iştahsızlık, midede yanma hissi, bulantı, kilo kaybı, sarılık, karın üst kısmında ve belde şiddetli ağrı, karın şişliği, ani ortaya çıkan şeker hastalığı, yağlı ishal, karında sıvı birikmesi şeklinde şikayetlerle ortaya çıkabiliyor.

pankreas kanseri erkekler (620x413)

Emsey Hospital’dan Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Her yıl yaklaşık 4 bin yeni hasta

Karında mide ve karaciğerin altında yer alan pankreas organının en önemli görevleri, salgı fonksiyonu ile gıdanın barsaktan emilmesi, mide ve safra kesesinin düzenli çalışmasının organize edilmesi ve kan şekeri düzeylerinin ayarlanmasıdır. Bu organın kanseri olan pankreas kanserine, Türkiye’de her yıl yaklaşık 4 bin kişi yakalanıyor.


Pankreas kanseri, erkeklerde (9.sırada – 100 binde 5 sıklığında) kadınlardan (11. sırada 100 binde 3.5 sıklığında) daha sık görülüyor.

Pankreas kanseri, belirtileri kişiden kişiye farklılıklar gösterebilmekle beraber, temel olarak; iştahsızlık, midede “yanma hissi, bulantı, kilo kaybı, sarılık, karın üst kısmında ve belde şiddetli ağrı, karın şişliği, ani ortaya çıkan şeker hastalığı, yağlı ishal, karında sıvı birikmesi şeklinde şikayetlerle ortaya çıkabilir.

Hastalığın başka organlara yayılma eğilimi diğer organ kanserlerinden daha fazladır. Örneğin, pankreas kanserli hastaların %85’i tanı anında başka organlara hastalık sıçramış olarak karşımıza çıkarken, bu oran meme kanserlerinde %40, kalın barsak kanserlerinde %30 civarında.

sağlıklı erkek pankreas kanseri belirtileri tedavi

Pankreas kanserini tetiklediği düşünülen bazı faktörler

1. Yaş: 60 yaşından sonra risk belirgin şekilde artmaktadır.

2. Sigara içimi: Pankreas kanseri, olgularının %30’unda sigara içimi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Sigara kullanım sıklığı ve süresi oluşumu üzerinde etkilidir. Daha yoğun sigara kullanımı daha büyük risk oluşturmaktadır.

3. Cinsiyet: Erkeklerde pankreas kanseri riski daha fazladır.

beslenme kanser4. Diyet ve egzersiz: Diyet ve egzersiz hastalık ile ilişkilidir. Meyve, sebze ve lifli besin tüketiminin riski azalttığı, et ve yağlı ürünlerin ise artırdığı düşünülmektedir. Geçmişte kahve alımının riski arttırdığı yönündeki inanış bugün için artık kesin olarak söylenememektedir.


Günlük 40 dakika yürüyüş ile kanser riskinin belirgin şekilde azaldığı çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir.

5. Aile Öyküsü: %5-10 arasında genetik yapı ve kanser gelişimi arasında ilişki bulunmaktadır.

6. Kimyasal karsinojenler: Böcek ilaçları ve çeşitli kimyasal maddelerin pankreas kanseri riskini artırdığı düşünülmektedir.

7. Şeker hastalığı: Bu hastalarda pankreas kanseri riski daha fazladır. Bu nedenle şeker hastalığının regülasyonu, diyet ve fazla kiloların verilmesi pankreas kanser gelişim riskini azaltacaktır.

8. Mide cerrahisi: İnce barsak ve ülser kanamalarına yönelik daha önceki mide operasyonları sonrasında pankreas kanseri görülme risk artar. Pankreas kanseri her yaşta görülebilmekle birlikte, görülme riski yaşla birlikte artar. Hastaların %80’i 60 yaş üstündedir. Ortalama görülme yaşı erkeklerde 63, kadınlarda ise 67’dir.

Tedavide erken teşhis önem kazanıyor

Erken teşhis tüm kanser türlerinde olduğu gibi bu hastalıkta da hayat kurtarıcıdır. Tedavide temel olarak 3 yöntem kullanılır; cerrahi, radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapi.

Hedefe yönelik ilaçlarla ilgili pek çok çalışma devam etmektedir.


Hastaların %15’i tanı konulduğunda ameliyat edilmesi gereken evrededirler. Bu durumda cerrahi tedavi, hastanemiz gibi pankreas cerrahisinde deneyimli merkezlerde başarıyla uygulanabilmektedir. Geri kalan %85 ise kemoterapi ile tedavi edilir.

Karaciğer yağlanması obezite ve aşırı kiloya neden oluyor


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.