Tarot Felsefesi: Küçük sırlar büyük sırlar

Tarot, günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan kehanet aracıdır. Tarot’un çıkış noktası ile ilgili çeşitli söylemler vardır. Bu söylemlerden bazıları Tarot’un kökenin Eski Mısır olduğunu rivayet eder. Söylencelere göre, Mısır’ın bilgeliklerle dolu Thoth’un kitabının sembolizma haline getirilmiş halidir.

tarot fal kehanet

Thoth’un kitabı, yaratılıştan birçok konuya kadar insanlığın gizemlerini içerdiği ve Eski mısır rahipleri, bu yoğun bilgiyi ve ezoterik sırları içeren kitabı yok edip, bunları hiyeroglif şekilleriyle gizleyerek kartlar içerisinde sembolize ettikleri söylenir. Bu ezoterik bilgilere göre tarot, hayatın sırrını içeren bir kitaptır. Bu konuda araştırmacı Giuliano Kremmerz şöyle demektedir;

“Tarotları felsefi noktadan inceleme imkanı olanları bu işe davet ediyorum; Bu kartlar, kutsal bilimler tarafından formüle edilmiş tüm fikirleri içeren kutsal bir kitap oluşturmaktadır. Tarotların her bir düzenlenişi (açılışı), en gizli hakikatleri gözler önüne seren felsefi ve sayısal bire cevaptır.”


Bu yüzden bir çok okült araştırmacının ilgi alanına dahil olmuştur. Tarot’un felsefesi ve içerdikleri üzerine düşünmüşler hatta çalışmalar yapmışlardır.

Tarot kelimesinin çıkışıyla ilgili ise bir sürü söylence vardır. Eski Mısır’da krallık anlamına gelen “Taroş”, Latince’de tekerlek anlamına gelen “rota”, İbranice’de “kanun” anlamına gelen “torah”, Sanskritçe iskambile verilen isim olan “taru” veya 15. Yy Avrupası’nda geçen “Tarocchi” den geldiği gibi iddialar bulunmaktadır.  İsmi ya da menşesisi ne olursa olsun bilgelik dolu anlamlar içeren bir destedir.

Tarot iki bölümden oluşmaktadır. Arcana majör; büyük sırlar ve arcana minör; küçük sırlar. Arcana majör 22 karttan oluşmaktadır. Bunlar sırası ile deli (0), sihirbaz (1), baş rahibe (2), imparatoriçe (3), imparator (4), baş rahip (papa) (5), aşıklar (6), savaş arabası (7), adalet (8), ermiş (münzevi) (9), kader çarkı (10), kuvvet (güç)(11), asılmış adam (12), ölüm (13), denge (ölçülülük) (14), şeytan (15), yıkılan kule (16), yıldız (17), ay (18), güneş (19), melek (son hüküm) (20), dünya (21) Arcana majördeki kartlar asıl sırlar olarak geçer. Bu kartların anlamları sorulan sorulara derin cevaplar verirler. Her bir kart üzerindeki resimlerle betimlenmiş ve yoruma açıktır.

Arcana minör ise 56 karttan meydana gelir. Bunlar hayatın içerisinde var olan şeylerdir. 4 bölüme ayrılır. Sopalar, kılıçlar, kupalar ve tılsımlar. Her biri bir elemente aittir.  Sopalar-ateş, kılıçlar-hava, kupalar-su, tılsımlar(paralar)-toprak. Daha sonra bu seriler iskambil kağıtlarını oluşturmuştur. Sopalar-maça, kılıçlar-sinek, kupalar-kupa, tılsımlar-karo olarak değişmişlerdir. Kimi destelerde iskambildeki gibi maça, sinek, kupa ve karolar yer almaktadır.

Tarot bakılırken çok özen gösterilmektedir. Sorular net olmalıdır. Tarot, geleceği vermekten çok nelere dikkat etmeniz gerektiğini söyler. Bu yolda ne gibi engellerin olduğunu, bunların nasıl aşılabileceği, ilerleyen zamanlarda ne tür durumların ortaya çıkabileceği gibi cevaplar verir. Enerjisel olarak hassaslık olması açısından tarot ancak onu kullanan kişi tarafından açılır ve saklanır. Aynı karttan birkaç kişinin bakması tarot geleneğine uygun değildir. İpek bez ile sarılıp tahta bir kutuda saklanması tavsiye edilir.  Genelde ilk tarot alındığında, belli bir süre kişinin yanında taşıması tavsiye edilir. Nedeni ise, kişinin kartlarla uyumlu olabilmesidir. Tarotta kişi kartlara ısındıkça daha yüksek açılımlar yapmaya başlar. Bu yüzden sık sık deste değiştirmek uygun değildir.

Birçok tarot çeşidi vardır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı rider-waiter destesidir. Bunun dışında birçok okültistin kendi oluşturdukları desteler mevcuttur. Onun dışında son zamanlarda İzmir’in Büyücüleri kitabının yazarı tarafından açığa çıkarılan “deste” tarotu da popüler tarotlar arasında yer almıştır.

Tarotların Açılışları

tarot açılışları

Birçok tarot açılış yöntemi vardır. Bunlardan en çok bilineni kelt açılımıdır. Kelt açılımı şöyledir:

Birinci kart, kişilik kartıdır. Kişinin iş ve özel hayatındaki kişiliğini temsil eder. İkinci kart, oluşabilecek olumsuzluklar ve ani etkileri anlatır. Üçüncü kart, amacını veya kaderini anlatır. Kişinin yakın zamanda günlük koşullar çerçevesinde gerçekleşebilecek istekleri verir. Dördüncü kart, uzak geçmişte olanlar ve hayatında temel ögeleri oluşturup şimdiyi etkileyen etmenleri anlatır. Beşinci kart, yakın geçmişte olan olayları verir. Altıncı kart, yakın geleceği etkileyebilecek olayları ve yakın gelecekte olabilecek şeyleri anlatır. Yedinci kart, tarot baktıran kişinin o konuyla ilgili şu anki pozisyonunu verir. Sekizinci kart, kişinin diğer insanlarla ilgili olan iletişimini, rekabetini anlatır. Dokuzuncu kart, kişinin en özel istek ve düşüncelerini anlatır. Bu düşünce ve duygular kişiyi geleceğe taşıyan etmenlerdir. Onuncu kart ise sonuç kartıdır. Kişinin hayatında ulaşacağı noktayı ve diğer kartlarla beraber genel yorumu verir.

tarot fal kehanet

Diğer açılım türlerinden biri ise kader çarkı açılımıdır. Öncelikle desteden bir kart seçilir. Bu kişinin o yılki pozisyonunu ve kişiliğini temsil eder. Ardından çevresine 12 kart seçilir. Her bir kart bir ayı temsil etmektedir. Çıkan kartlara göre ayların yorumları yapılır. En son seçilen kart ise sonuç kartını verir.


Çok daha farklı açılımlar mevcuttur. Bu açılımlar dışında siz de kendi açılımınızı oluşturabilirsiniz. “+” şeklinde oluşturan açılımlar, haç biçiminde yapılan açılımlar, iki kişi arasındaki ilişkiyi veren açılımlar gibi açılım şekilleri de mevcuttur.

Bazı farklı tarotlar

Katina’nın aşk falı; Deste

İzmir Büyücüleri isimli eserin yazarı tarafından çıkarılan bu deste, eski İzmir büyücülerinin kullandığı tarot olduğunu iddia etmedir. Deste, 65 karttan oluşmaktadır. Bu kartlar kişiler ve semboller olarak iki gruba ayrılırlar. Kişiler kartları; erkekler, kadınlar, atlar ve ruhlar olmak üzere dört gruba ayrılır.

tarot fal kehanet

Erkekler toplam sekiz karttan oluşur; dört tane bey ve dört tane hükümdar. Kadınlar grubu da toplam sekiz karttan oluşur; dört tane hanım ve dört tane sultan. Atlar toplam 4 karttan oluşmaktadır.  Munzur; abanozun siyah atı, kalif; yakutun kır atı, hesse; zümrüdün atı ve zara; elmasın beyaz atı. Ruhlar ise toplam altı karttan oluşur. Bunlardan ikisi maglar (bilge büyücüler; attart, valide) diğer dördü ise elementlerin ruhlarıdır (selena; abanozun ruhu, ariman; yakutun ruhu, bedes; zümrüdün ruhu, İsfahan; elmasın ruhu)

tarot fal kehanet

tarot fal kehanet

Semboller kartları da iki ana gruba ayrılmaktadır. Bunlardan biri dört temel element sembolleridir. Bunlar sırasıyla abanozun çarkı, ateşin yakutu, suların zümrüdü ve büyük elmastır. Dört elementi temsil eder. Diğer grup ise hayatın içinden sembollerdir. Bunlar basit, gündelik kartlardır. Çapa, tilki, derviş, çiçekler, yıldızlar, alyans, dağ, yatağan, mektup, afyon, kapı, süpürge… Bunlara örnek olarak verilebilir.  Kartlar ters ve düz olmalarına göre anlam farklılıkları içermekte ve aşk yorumları ayrı şekilde yapılmaktadır.

Lara Tarot

Lara tarot, M.Ata Nirun’un oluşturduğu bir tarot destesidir. 78 karttan oluşmaktadır. Diğer tarotlara göre çok daha soyuttur. Ata Nirun, bilerek anlamlarını detaylı olarak vermemiştir. Kişinin anlamalarını kendi bilincine göre oluşturması taraftarı olduğundan bahseder. Bu tarotta, ruhsal konularda bakıldığında çok daha iyi sonuçlar elde edilmektedir. Ayrıca tarotlarda bol miktarda kblan tragna ekolüne ait sembollerde yer almaktadır. Bu açıdan kartlar çok açık değildir. Yeni başlayanlar için uygun olmayan kartlardır.

tarot fal kehanet

Kartlar her kültürden ögeler içermektedir. Kalıplaşmış kartlar varsa da, içerikleri kalıbın dışına çıkmıştır. Ata Nirun destesini şu şekilde anlatmaktadır;

“Klasik ve ritüalistik tarot kalıplarının dışında kalma amacındayım, çünkü tüm kalıpların insanı kısıtladığı ve koşullandırdığı düşüncesindeyim. Ruhum veya bilincim neyi çekiyorsa o yöne doğru gitmeliyim. Işık herkesi aynı şekilde aydınlatmaz, gölgeler daima farklıdır. Bizim ait olduğumuz bu kozmik boyutun derinliklerinde henüz daha açık bir bilinçle idrak edilmemiş yaşam biçimleri ve projeksiyonları bulunmaktadır.

Tarot kartlarında, tüm inançların ve düşünce biçimlerinin bir sentezini bulabilirsiniz. Her kart yüzlerce kartın kullanımı ve elden geçirilmesi sonucunda seçilmiştir. Özgünlüğü daha çok anlamlarda yaratmaktadır ve bu desteyi alan her kişi bu anlamları yeniden oluşturacaktır.”

Geleceği düşünmeyen insan yakın zamanda üzüntüyle karşılaşacaktır. ~Konfüçyüs~

dünya tarot fal kehanet

Sonuç olarak en eski dönemlerden beri geleceği öngörme, belirsizliği ortadan kaldırma en büyük meraklardan biri olmuştur. Her kavim, her ezoterik gelenek buna bir dal ayırmıştır. Bu yüzdendir ki bu konuda çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Kehanet yöntemleri sayısızdır.


Ne kadar kültür varsa, o kadar çok çeşit vardır. Temel olan insanın kendi içindeki güce inanması ve sezgilerini dinlemesidir. Çünkü yaptığımız hataların çoğu iç sesimizi dinlememiz ve sezgilerimizi kulak ardı etmemizden dolayıdır. Yeri geldiğinde akışa bırakmayı öğrenmek yeri geldiğinde de hislerimize kulak asarak önlemler almak, bu yolda ilerlerken gerekli olan olgulardır. Bob Goddard’ın dediği gibi “Şunu unutma ki, her şeyin yok olduğunu düşündüğün anda, gelecek hala yerindedir”

Falların iç yüzü: Kahve falı bakla falı taş falı yıldız falı