Çalışan anne babaya yarı zamanlı çalışma hakkı

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme ile çalışan anne-babaların yarı zamanlı çalışma hakkı yasalaştı. Çocuk zorunlu eğitim çağına gelinceye kadar anne ya da baba normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek. Bu talep iş akdinin fesih nedeni sayılamayacak.

Çalışan anne babaya yarı zamanlı çalışma hakkı

Hükümetin 2016 Yılı Eylem Planı’nda yer alan ve 10.02.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, çalışan anne-babaların önemli bir sorununa çözüm getiriyor. KPMG Türkiye’nin Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri Kıdemli Müdürü Emre Ilgaz, KPMG Vergi Blogu’nda yayımlanan yazıda, ebeveynlere yarı zamanlı çalışma hakkı tanıyan 6663 sayılı düzenlemeyi anlattı. Buna göre, düzenleme şu başlıkları içeriyor:

  • Kadın çalışanın doğum izni süresini tamamlandıktan sonra çocuğun mecburi ilköğretim çağı başlayana kadar ebeveynlerden birisi kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilecek.
  • İşverenin karşılamakla yükümlü olduğu bu talep iş akdinin geçerli fesih nedeni sayılamayacak.
  • Yarı zamanlı çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bu haktan tekrar faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilecek.
  • Yarı zamanlı çalışma hakkından faydalanmak için hem annenin hem babanın çalışıyor olması gerekli.
  • Çocuk evlat edinen kişiler de bu haktan faydalanabilecek.

Yarı zamanlı çalışma uygulaması nasıl olacak?

Açıklama ve örneklerle yukarıdaki yeni maddelerin nasıl uygulanacağının da üzerinden geçelim…


Kanun’da bahsi geçen “Kısmi Süreli” çalışma, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre haftalık çalışma süresinin üçte ikisi oranından daha az belirlendiği çalışma şeklidir. Örneğin; bir işyerinde haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmişse, bu sürenin üçte ikisi olan 30 saatin altındaki çalışmalar kısmi süreli çalışma sayılmaktadır. Dolayısıyla ebeveynlerden biri, haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu bir işyerinde, işverene haftalık 30 saatin altında kısmi çalışma talebinde bulunabilecektir. Kısmi süreli çalışmalarda ücret ve benzeri menfaat ödemelerinin, tam süreli emsal işçiye göre çalışılan süreye orantılı olarak ödeneceği unutulmamalıdır.

Yeni Kanun, kısmi süreli çalışma hakkını sadece anneye değil, babaya da vermektedir. Ebeveynlerin her ikisi de çalışıyorsa, çalışma hayatındaki durumlarını değerlendirerek çocuk ilkokul çağına gelene kadar, iki ebeveynden birinin kısmi süreli çalışma hakkından faydalanabilecek olması önemli bir esnekliktir.

Kısmi süreli çalışma hakkından faydalanmaya başlayan işçi, dilediği takdirde çocuğun ilkokul çağına gelmesini beklemeden de bu süreden bir daha faydalanmamak üzere vazgeçebilir.


Örneğin; çocuğu 3 yaşına gelene kadar kısmi süreli çalışma hakkından faydalanan bir ebeveyn, maddi ve sosyal şartlarında değişiklik olması halinde, işverene en az bir ay önceden yazılı olarak başvurarak tekrar tam zamanlı çalışmaya dönebilir.

Yukarıdaki uygulamalara ilişkin usul ve esaslar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenecektir.

İlgili yazılar

İş dünyası kadınlardan çok şey öğreniyor

Üniversite mezunu Suriye uyruklu adaylar iş arıyor


Cüneyt Başaran: Mal satıyoruz ama bereketi yok denen bir yıl


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.