Kadın hakları için Meclis’e 1,5 milyon imza

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, Türkiye’de kadınların eşit yurttaşlık haklarına kavuşmasını sağlayan Medeni Kanun’un yok sayılmaması, çocuk yaşta evliliklerin ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için topladıkları 1.5 milyon imzayı TBMM’ye taşıyacaklarını ve kadınların sorunlarını milletvekillerine duyuracaklarını açıkladı.

Kadın hakları için Meclis'e 1,5 milyon imza medeni kanun yeni anayasa

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği’nin (İKKB) 17 Şubat kuruluş yıldönümü sebebiyle düzenlenen etkinlikte, kadın hakları ve TBMM’deki “Yeni Anayasa” tartışmaları masaya yatırıldı.

İKKB Koordinatörü Nazan Moroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada İKKB’nin bundan 21 yıl önce “laiklik, eşitlik, demokrasi, kadının insan hakları ve Atatürk ilke ve devrimleri” ortak paydasında kurulduğunu, günümüzde geleceğe yönelik hedeflerin belirlenemediği, kadın-erkek eşitliği açısından bir yıl sonrasının dahi öngörülemediği bir ortam oluştuğunu söyledi.


17 Şubat’ın aynı zamanda Türkiye’de kadınların eşit yurttaşlık haklarına kavuşmasını sağlayan Medeni Kanun’un kabulünün 90. yıldönümü olduğuna işaret eden Moroğlu, İKKB olarak Medeni Kanun’daki evlilik yaşı, resmi nikah, tek eşlilik gibi kadın haklarının güvencesi olan kuralların göz ardı edilmesi karşısında başlattıkları “Medeni Kanunuma Sahip Çıkıyorum” imza kampanyasının 1.5 milyon kişiye ulaştığını aktardı.

Moroğlu, “Hedefimiz, kadını sadece anne rolü ile sınırlayan, kadını birey olarak görmeyen ve Medeni Kanun’u yok sayan anlayışın devletin her kademesinde dile getirilmesi karşısında, Medeni Kanun ile güvence altına alınmış hakları topluma bir kez daha hatırlatmaktı” dedi.

Geçtiğimiz Haziran ayında, topladıkları imzaları Şişli’de küfelerle taşıdıkları bir gösteri düzenlediklerini belirten Moroğlu, “Seçimler olmuştu ve hükümet kurulacaktı. Biz bu imzalar aracılığıyla ne talep ettiğimizi Meclis’te dile getirecektik. Fakat biz uzun süre ne Meclis, ne de milletvekili bulabildik” şeklinde konuştu.

Moroğlu, uzun bir kargaşa ortamının ardından Meclis’in artık açılmış olmasıyla birlikte, Mart ayında bu imzaları TBMM’ye götürerek “kadın erkek eşitliğinin bir demokrasi meselesi olarak dikkate alınması”, “Medeni Kanun’u yok sayan söylem ve eylemlere son verilmesi”, “evlilik yaşı kurallarının uygulanması ve çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi”, “tek eşlilik ve resmi nikahın Medeni Kanun ile tanınan hakların güvencesi olduğunun gözardı edilmemesi”, “resmi nikah olmadan dini nikahı suç olmaktan çıkaran Anayasa Mahkemesi kararının yol açacağı kadın ve çocuk hakları ihlallerini önlemek için yeni düzenleme yapılması”, “Kadın Bakanlığı’nın yeniden kurulması”, “kadını birey olarak görmeyen zihniyete son verilmesi” ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi taleplerini ileteceklerini söyledi.

“Anayasa için masaya oturma biçimi yanlıştı”

TBMM’deki “Yeni Anayasa” tartışmalarına da değinen Moroğlu, “Bu Uzlaşma Komisyonu daha masaya otururken yanlışlık vardı, bir “Yeni Anayasa” söylemi vardı. Oysa yeni anayasalar ya bir darbe sonucu, ya da yeni bir devlet kurulursa yapılır. Türkiye’de bu ikisi de yok” dedi.


Anayasa’da değişiklik yapmanın prosedürlerinin açık bir şekilde belli olduğunu belirten Moroğlu, yürürlükteki 1982 Anayasası’nın da 18 kez değiştiğine işaret etti.

Moroğlu, şunları söyledi: “Anayasa’nın bir kısmı demokratikleşme yolunda değişti, bir kısmı ihtiyaç doğrultusunda değişti. Bunların bir kısmını bizler de destekledik, özellikle kadın-erkek eşitliğinin 10. Madde’ye girmesini. Sorunlu maddeler varsa bunlar da değiştirilebilir. Çünkü bir hukuk devletinde hukuk kuralları ihtiyacın arkasından gider ve düzenler. Dolayısıyla buna da karşı değiliz, ancak masaya oturma şekli yanlıştı. Sorunlu olan maddeler gündeme getirilir, adı Uzlaşma Komisyonu olmaz Anayasa Değişiklik Komisyonu olur. Bu maddeler değiştirilebilir.”

İKKB’nin çağrısıyla “İstanbul Anayasa Platformu” adlı bir sivil toplum girişimi başlatıldığını belirten Moroğlu, bu çalışmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

İlgili yazılar

İş dünyası kadınlardan çok şey öğreniyor

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü: Bir yalana inanmak


Yeni Anayasa Tartışmaları