Laiklik ilkesinin Anayasa’ya eklenmesinin yıl dönümü

Laiklik ilkesi demokrasinin, çağdaşlığın ve kadın haklarının güvencesidir. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü Nazan Moroğlu, Anayasa’ya laiklik ilkesinin eklenmesinin 79. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. 

atatürk laiklik kadın anayasa değişikliği

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü Nazan Moroğlu:

1924 Anayasası’nda bundan 79 yıl önce 5 Şubat 1937 tarihinde yapılan değişiklikle kabul edilen laiklik ilkesi, 1961 ve 1982 Anayasaları’nda da devletin değiştirilemez temel nitelikleri arasında yer almıştır.

Atatürk devrimleriyle başta Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim birliği ve Medeni Kanun’un kabulü ile hukuk birliği olmak üzere laik hukuk sisteminin esasları belirlenmiştir.


Günümüzde Cumhuriyet ve kurumları adeta başkalaşım geçirirken; ülkemizde terör, şiddet, yoksulluk, yolsuzluk gibi ANA SORUNLAR çözüm beklerken, ülke gündemi anayasa değişikliği ile işgal edilmektedir.

“1982 darbe anayasasını kaldırıyoruz” bahanesiyle Anayasa’nın değiştirilemez hükümleri ve ülkenin bütünlüğünü, ulusun birliğini, Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerini, kuvvetler ayrılığını; parlamenter rejimi ve laikliği güvence altına alan hükümler kaldırılmak isteniyor.

“Laiklik en çok kadınlara lazım”

Hukuk birliğinin ve demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan laiklik ilkesi, kadının insan haklarının da güvencesidir.


Yüzyıllar boyunca değil yurttaş olmak, insan olarak bile yok sayılan, ancak laik hukuk devrimi ile ailede, eğitimde, istihdamda, kamuda ve siyasette erkeklerle eşit birey kabul edilen kadınların bir bölümünün, bu özgürlüğü ve eşitliği tersine çevirmek gayretini hayretle izlemekteyiz.

Laiklik ilkesinin Anayasa’ya eklenmesinin 79. yıl dönümünde, unutmayalım ki lâiklik ve onun sağladığı eşitlik, özgürlük ve adalet en çok biz kadınlara lazım. Yarın çok geç olabilir.

***

Laiklik nedir?

Laiklik veya laisizm; devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmamasını ve devletin dinler karşısında tarafsız olmasını savunan ilke. Fransızca’dan Türkçe’ye geçmiş olan “laik” sözcüğü, “din adamı olmayan kimse; din adamı dışında kalan halk” anlamına gelen Latince “laicus” sözcüğünden gelmektedir. Romadöneminde din adamlarına “Clerici” din adamı olmayanlara da “Laici” adı veriliyordu. Aynı terimin İngilizce karşılığı ise Secularity olup, din ve devlet işlerinin ayrı tutulması anlamına gelir. Latince bir kelime olan çağ anlamına gelen “saeculum” kelimesinden geçmiştir. Sekülerizm Türkçeye lâiklik, çağdaşlaşma veya dünyevileşme olarak üç farklı terimle çevrilebilmektedir. Fransa’da laiklik için Laïcité (Laicisme) terimleri kullanılmaktadır. Kavramlar, her iki biçimde de cismi ve bilimsel olan ile soyut ve dinsel olanın birbirine karıştırılmamasını ifade etmektedirler.

İlgili yazılar


Mağdur ama masum değil: Türkiye’de türban meselesi


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.