Hükümetin turizm eylem planına turizmcilerden cevap

Didim Belediyesi adına Turizm Araştırmaları Derneği (TURAD)’nin katkılarıyla gerçekleştirilen toplantıda, sektör sorunları ve dünyadaki gelişmeler ele alındı. Toplantıda hükümetin sunduğu konvansiyonel eylem planına karşı turizmciler, “İş Geliştirme Odaklı Kriz Yönetimi ve Eylem Planı”nı açıklandı.

turizm eylem planı

Eylem planının ana gündeminde; bireye ve onun ihtiyaçlarına çözüm bulmak ve yeni nesil dijital teknolojilere yatırım yapmak yer alıyor. Analog turizm çağının sona erdiğine vurgu yapan turizmciler “2014 yılında toplam on-line satışların % 12,5 (=96,5 Milyar USD) mobil iletişim araçları üzerinden gerçekleşti. Bu oranın önümüzdeki 3 yılda % 22,5 olması bekleniyor. Dijital çağın gereklerini kabul etmezsek sektör, nice krizlere gebedir” dedi.

Türkiye, turist girişlerinde dünyada 6. ya da 7. sırada yer alırken, gelir sıralamasında 12. sıraya düştü.


Didim’de toplanan turizm sektörünün önde gelen isimleri “2016 yılına girerken baş gösteren kriz; tahminlerimizin ötesinde ağırlaşabilir. Krizin temel nedeni; tek başına Rusya ile yaşadığımız gerginlik değildir. Rusya dışı pazarlardaki potansiyel kaybı 2015 yılında da sürmüştür. Bu durumun en somut göstergesi; turist girişlerinde dünyada 6. ya da 7. sırada yer alınırken, gelir sıralamasında 12. sıraya düşülmesidir. Fiyat düşürerek talebi artırmak, pazarlamada konvansiyonel yöntemlerden yararlanmak, kitle turizmine odaklanmak, asla çözüm olamaz” ana fikrinde birleşti.

Uğranacak pazar kaybının yol açacağı muhtemel zararı en aza indirmek için;

Bölgesel özelliklerin uluslararası standartlara uygun hale getirilerek markalaşmanın sağlanması,


Uluslararası rezervasyon ağlarına katılmak ana hedefiyle; online satışlara imkan veren bir “Ulusal Veri Tabanı” oluşumu desteklenerek, online satışların özendirilmesi,

Düzenli pazar araştırmaları ile tüketici profilinin oluşturulması ve pazar istekleri doğrultusunda ürün geliştirilmesi,

Antalya-Dalaman ve Bodrum havalimanlarından Almanya, İngiltere, Benelüks, İskandinavya, Körfez, Orta Doğu, Balkanlar ve Rusya’daki havalimanlarına 12 aylık tarifeli seferlerin düzenlenmesi

Uluslararası fuarlarda, Türkiye’den katılım varsa bir Türkiye tanıtım standı da kurulması, “alıcı” konumundaki insanlara doğrudan ulaşılabilmesi hedeflenmelidir.


Uluslararası pazarda, satış ve pazarlama alanında ağırlığı hızla artan yeni kuşak teknolojilerden yararlanmak amacıyla, Markalaşma ve Yeni Kuşak Satış konularında, bilimsel araştırma ve incelemelere dayalı bir yapılanmaya acil destek sağlanmalıdır.


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.