Türklerin İngilizce iş yazışmasında en çok yaptığı 15 hata

İş dünyasında İngilizce yazışmalarda sıklıkla benzer hataları yapıyoruz. Executive English Coaching Direktörü Serra Cremer, Türklerin İngilizce iş yazışmalarında en çok yaptığı 15 yanlışı ve doğru kullanımlarını paylaştı.

Türklerin İngilizce iş yazışmasında en çok yaptığı 15 hata

1- Sabırsızlıkla beklerken hata yapmayın.

Sizinle buluşmayı dört gözle bekliyorum demek için “I look forward to meet” değil “I look forward to meeting you” demelisiniz. “I look forward to” ifadesinden sonra gelen yüklemler her zaman “–ing” eki alır. Aynı ifadeyi isim ile de tamamlayabilirsiniz: “I look forward to our meeting” veya “I look forward to our dinner”. Türklerin en sık yaptığı bu minik hata düzeltilmesi de en kolay olanlardan biridir.

2- Memnuniyetinizi belirtirken eklere dikkat!

İş yazışmalarında bir işin yapılmasından memnun olduğunuzu belirtirken çoğunlukla kullanılan kalıp “I would appreciate it if…” ifadesidir ki bu “bu işi yaparsanız çok memnun olurum” kullanımının karşılığıdır. Fakat bu ifadenin genellikle “I would be appreciated if…” olarak sıklıkla hatalı kullanıldığını görüyoruz. Bu şekilde kullanıldığında “takdir edilirim, eğer…” anlamına gelmektedir. Doğrusu “I would appreciate it if…” şeklindedir.


3- Aynı fikirdeyiz.

Biri ile aynı fikirde olduğunuzda ise “I am agreed with…” değil “I agree with…”demelisiniz.

4- Türkçe düşünmeyin, İngilizce doğru kullanımını öğrenin.

Birinin başka biri ile iletişime geçmesini istiyorsanız “Please contact with Ayşe Hanım” yerine “Please contact Ayşe Hanım” demeniz yeterlidir. Çünkü kalıp “contact somebody” dir. Türkçe düşünmekten kaynaklanan bu minik hata da düzeltilmesi en kolay olanlardan biridir.

5- Hangi edat?

Hangi koşulda hangi edatı kullanacağınızı şaşırıyor musunuz? Şöyle bir tüyo verebiliriz; zaman ve yer ile ilgili edatlarda tarih veya günden bahsediyorsanız “on”, saatten bahsettiğinizde “at” ay veya yıldan bahsediyorsanız “in” eklerini kullanabilirsiniz. Örneğin; Aralık Ayı’nda konuştuğunuz kişiyle aynı yerde olacağınızı belirtmek için “I will be there in December” cümlesi yeterli olacaktır. Sizinle 24 Ocak günü öğleden sonra 3’te buluşabiliriz demek için ” I can meet you at 3pm on 24th of January” diyebilirsiniz.

6- Fiillerden sonra gelen edatlara dikkat edin.

Türkçe düşünüp İngilizce yazmakla ilgili hatalardan bir tanesi doğru edatın kullanımıdır. İlgili olmak, bağlı olmak anlamına gelen “relate” kelimesi”- to” edatını alır ama Türkler arasında “with” edatının kullanıldığını görüyoruz. Bu e-posta yönetim kurulunun aldığı karar ile ilgili demek istiyorsanız” This email relates to the Board of Directors’ decision” veya “This email is in relation to the Board of Directors’ decision” cümlesini yazabilirsiniz. Yanıtlamak anlamındaki “answer” kelimesi ve ayrılmak, bırakmak anlamında kullanılan “leave” sözcüğünden sonra ise sıklıkla edat kullanılıyor. Oysaki bu kelimelerden sonra edat kullanılmaz. Örneğin, iş yazışmalarında bir kişinin e-postasını yanıtladığınızı belirtmek için” I answered your email” cümlesini kullanmanız gerekir ya da ofisten saat akşam 7’de ayrıldığınızı aktarmak için ” I left the office at 7 pm” diyebilirsiniz. Ancak yanıtlama anlamındaki “reply” fiilini kullandığınızda “to” edatı şarttır. “Answer” yerine “reply” kullanmak isterseniz aynı ifade için “I replied to your email” olarak da yazabilirsiniz.

7- Toplantı tarihi belirleyelim.

Bir konunun veya toplantı tarihinin size uygun olduğunu belirtmek için kullanılan “convenient” kelimesi kişiler için kullanılmaz. Dolayısıyla Türkçeye doğrudan “uygun” olarak tercüme edilmemelidir. Sıklıkla kullanılan ancak hatalı olan “I am convenient” yerine “Friday is convenient for me” veya “Is 10am a convenient time for you?” şeklinde kullanırsanız, kendinizi doğru ifade etmiş olursunuz. Aynı anlama gelen “Tuesday 5pm works for me” veya “Monday morning fits my schedule” alternatif cümleleri de kullanılabilir.

8- Pazartesi uygun musunuz?

İngilizce kelimenin Türkçeye “uygun” olarak tercüme edilip aynı sınırlarda kullanımından doğan bir hata da “available” ile ilgilidir. Bir kişi veya yer “available” olabilir. Örneğin toplantı odasının gelecek Salı günü boş olup olmadığını öğrenmek için “Is the meeting room available next Tuesday?” demelisiniz veya toplantı tarihi belirlerken karşınızdakinin uygunluk durumunu anlamak için hatalı kullanım olan “Is Monday available for you?” demek yerine “Are you available on Monday?” diye sormalısınız.


9- Kontrolü elden bırakmayın.

Türkçedeki “kontrol etmek” kelimesi İngilizce’deki “to control” ile aynı anlama gelmediği için sıklıkla hatalı kullanılıyor. İngilizce’deki “control” kelimesi daha çok kontrolü elinde bulundurmak, yönetmek veya fiziksel bir kontrol anlamını ifade ediyor. Fakat bir dokümanının kontrol edilmesini rica ederken “control” kelimesi yerine inceleme anlamındaki “review” veya “check” kelimeleri kullanılmalıdır: “Please, review the attached document” veya “Did you get a chance to check the order?”

10- Nerede kullanılır bu The?

“The” belirli nesneleri, yerleri anlatmak için kullanılır. Türkçeye “İşten sonra” ifadesi olarak çevirebileceğimiz “After the work” kalıbının doğrusu ” after work” kullanımıdır. Bazı ifadelerde ise “the” kelimesi zorunludur. Örneğin; “I am currently at the office” ifadesinin kullanımı doğrudur. Ülke, şehir ve yerleri belirtirken de “the” ekinin kullanımı ile ilgili aynı hatalar yapılıyor. İstanbul’dan önce “the” eki gelmezken örneğin İngiltere, Amerika ve Orta Doğu’yu belirtirken “the” ekini kullanmak gereklidir. Mutlaka the UK, the USA ve the Middle East olarak yazılmalıdır.

11- Dokümanları ekte bulabilirsiniz.

İş e-postalarında dokümanın ekte olduğunu anlatmak için doğrudan Türkçedeki “ekte paylaşıyorum” ifadesinin çevirisi olan “I’m sharing with you” ifadesi yerine “Please find attached…” veya “Please find enclosed…” yazarsanız doğru bir İngilizce ile sade bir şekilde kendinizi anlatabilirsiniz. Bir diğer alternatif ise “Attached, you may find…” kullanımıdır.

12- İlaveten…

İş e-postalarınızda “hem” anlamındaki bağlaç “And also…” diye başlayan cümleler kurmak profesyonel görüntünüzü zayıflatır. Bu bağlaç yerine buna ek olarak anlamına karşılık gelen ” In addition” veya ” On another point” ile başlayan cümleler kullanmak sizi daha yetkin gösterecektir.

13- Bu arada…

“Bu arada, bu süre zarfında” anlamında kullanılan “by the meantime” kalıbı yerine “in the meantime” ifadesi daha doğru bir ifadedir.

14- Kariyer mi taşıyıcı mı? Doğru söyleyin.

İş toplantılarında veya telekonferanslarda kariyer anlamındaki “career” ile taşıyıcı anlamındaki “carrier” sözcüğüne dikkat edilmelidir. Bu iki sözcüğün yazılımları birbirine yakın olduğu için telaffuzun da öyle olduğu sanılır ve genellikle yanlış anlaşılmalara neden olur. Online sözlüklerden okunuşları hakkında bol pratik yaparak iletişim kazalarını önleyebilirsiniz.

15- Then mi than mi?


İş e-postalarında çoğunlukla karşılaşılan yanlışlardan bir tanesi “then” ve “than” ifadelerinin doğru yazılımı ile ilgilidir. “Than” kelimesi iki şeyi karşılaştırırken kullanılır: ilk siparişin ikincisinden daha büyük olduğunu aktarmak için “The first order was larger than the second order” cümlesi doğrudur. Dokümanların en geç 15 Ocak’ta dosyalanmasını istediğinizde ise, “Please file the documents by no later than January 15.” ifadesi yazılabilir. Çok benzer şekilde yazılan “then” ise “sonrasında, öyleyse” anlamında kullanılır.

İngilizce daha etkin nasıl öğrenilir?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.