Türkiye’de kadınların iş gücüne katılımı neden düşük?

Gelişmiş bir ekonomi ve gelişmiş bir demokrasi; iş dünyasında kadın istihdamının artırılmasına, kadına yönelik şiddetin son bulmasına, kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesine bağlıdır.

Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımı neden düşük?

Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranı % 32

İş dünyasında kadın istihdamının önemine vurgu yapan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu,, kadınların toplumsal ve sosyal statülerinin yükseltilmesi, kadına yönelik şiddetin son bulması, kadınların iş gücüne katılımının artırılması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’de erkeklerin iş gücüne katılımının yüzde 72,4 olduğunu, kadınlarda bu oranın yüzde 32,3’te kaldığına dikkat çeken Kadooğlu, bu rakamlarla sürdürülebilir kalkınmanın yakalanamayacağını hatırlattı. Kadooğlu, “Kadınların iş hayatındaki varlığı, kalkınmanın en önemli göstergesidir. Gelişmiş bir ekonomi ve gelişmiş bir demokrasi; iş dünyasında kadın istihdamının artırılmasına, kadına yönelik şiddetin son bulmasına, kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesine bağlıdır” dedi.

TÜRKONFED’in Türkiye’nin şah damarı konumuna gelmesinde kadınların iş hayatındaki üretkenliğinin önemli olduğunu, konfederasyon çatısı altındaki iş kadını derneklerinin aktif olarak projeler geliştirdiğini hatırlatan Kadooğlu, “TÜRKONFED, bünyesinde en fazla iş kadını derneğini içinde barındıran bir yapı. Gerek yönetim kurulumuzda gerekse de federasyon ve derneklerimizin yönetim kurullarında da kadınlar aktif olarak karar alma mekanizmalarında çalışıyor. İş Dünyasında Kadın Komisyonumuz (İDK), Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi’ni faaliyete geçirdi. İlk toplantıyı Adana’da yaptık. 2016 yılında İzmir, Samsun ve Elazığ toplantılarıyla projenin tüm Türkiye’ye yayılmasını sağlayacağız” diye konuştu.


“Sadece ekonomik hayatta değil, siyasal, sosyal ve toplumsal alanda da kadınların varlığı, gelişmiş-demokratik kalkınmanın en önemli şartıdır” diyen Kadooğlu, proje kapsamında yapılacaklarla ilgili şunları aktardı: “Bu proje kapsamında; kadınlara yönelik eğitim programları, kadınlar arasında iletişim ağlarının oluşturulması, bölgenin başarılı iş kadınlarını ödüllendirme ve mentorluk gibi etkinlikler düzenleyeceğiz. TÜRKONFED İDK, geleceğin iş dünyasına, girişimci, özgüvenli, nitelikli ve üretim odaklı düşünen kadınları kazandırma yolunda emek vermeye çalışıyor. Bu çalışmalara katkı vermeye devam edeceğiz.”


Bir kız çocuğunun eğitim almasının, sonraki kuşakların kurtarılmasını sağladığını vurgulayan Başkan Kadooğlu, “Bir kız çocuğuna verilen eğitim, bir sonraki kuşakta ekonomik kalkınma ve demokratik gelişimde önemli bir sıçrama yaratır” diyerek projenin kadınların çok yönlü güçlendirilmesi ve iş hayatına katılımında farkındalık yaratacağını belirtti.

Kadın yönetici oranı yüzde 9,4

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve İDK Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık da, “Bölgelerarası gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması ve yerel kalkınmanın sağlanabilmesi için toplumun yarısını oluşturan kadınların; sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlar gibi yaşamın tüm alanlarında erkeklere benzer oranlarda ve etkinlik düzeyinde yer almaları gerekmektedir” dedi.


Ülkemizde kamusal alanda üst düzey kadın yönetici oranının yüzde 9,4 olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Açık, şöyle devam etti: “Mecliste kadın vekil oranını yüzde 15. Yani, 82 kadın milletvekilimiz var. Kabinede ise sadece 2 bakanımız kadın. 2014 yılı verilerine göre ülkemizde, 15 yaş ve üzeri nüfusta istihdam oranı yüzde 46 olup, bu oran erkeklerde yüzde 65, kadınlarda yüzde 27’dir. Aynı yıl için, AB’ye üye ülkelerde erkek istihdam oranı ortalaması yüzde 69, kadın istihdam oranı ortalaması ise yüzde 59’dır. En yüksek kadın istihdamı yüzde 72.5 ile İsveç’tedir.”


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.