Turizm sektörü dünyadaki terör olaylarından darbe aldı

Dünya çapında gerçekleşen terör olayları turizm sektörüne büyük darbe vuruyor. Sadece Türkiye’de değil; son terör saldırılarında turistik bölgeleri hedef alınan Fransa, Belçika ile Mısır, Endonezya, Tayland ve Tunus da düşen turizm gelirlerinden olumsuz etkileniyor.

Turizm sektörü dünyadaki terör olaylarından darbe aldı

Turizmde yaşanan kayıpların dünya ekonomisine etkilerini değerlendiren Destek Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Kutay Gözgör, bu tabloya bazı salgın hastalıkların da eklenmesiyle zaten sıkıntılı olan dünya büyümesinin daha da zora girebileceğini belirtti.

Gözgör, “Turizm sektörü sadece Türkiye ekonomisine katkı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda küresel büyüme oranını da önemli ölçüde destekliyor. Turizm sektörünün 2015 yılında Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranı % 4,7 oldu.. Öte yandan turizm sektörü 2014 yılında 580.000 kişilik istihdam sağlarken, 2015 yılında ise bu sayı yaklaşık 615.000 kişiye yükseldi. Toplam istihdamın yaklaşık % 2,3’nü ise turizm sektörü oluşturuyor. Dünya Turizm Konseyi, 2025 yılına kadar turizm sektörünün Türkiye büyüme oranının içindeki payının % 11,6 olmasını bekliyor. Ancak, son zamanlarda Turizm sektörü küresel olarak yaşanan terör olaylarından ve Rusya ile yaşanan uçak krizinden olumsuz etkileniyor” diye konuştu.


Rusya uçak krizinden sonra turist sayısı yüzde 20 düştü

Ülkemizi en çok ziyaret eden ülke vatandaşlarının başında Almanya, Rusya, İngiltere ve Gürcistan geldiğini hatırlatan Gözgör, Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrası bu ülkeden gelen turist sayısının bir önceki yıla göre yaklaşık % 20 düştüğini belirtti. Gözgör, “Miktar olarak baktığımızda ise, 2014 yılında 4.479.049 milyon Rus vatandaş turist olarak gelirken, 2015 yılının sonunda bu sayının 3.649.003 milyon kişiye geriledi. Kültür Turizm Bakanlığının verilerine göre bir Rus turisti ortalama 800 Dolar harcıyor. Yaklaşık 830.000 kişi azalan turist sayısı sonrası elde edilen gelirin yaklaşık 700 milyon Dolar azaldığını söyleyebiliriz. Turizm acenteleri ve otel sahipleri Rusya’dan gelen turist sayısının 2 milyon azalmasını bekliyor. Böyle bir senaryo olması halinde Rusya’dan elden edilen turizm gelirinin tahminen 1,6 milyar dolar azalması anlamına gelebilecektir.” ifadelerini kullandı.


Rusya ile yaşanan krizin sektörlere etkisi

Turizm sektörü, dünyanın büyüme oranına önemli katkı sağlıyor

Turizm sektörünün Dünyanın Gayrisafi Yurtiçi Hasılasına da önemli katkılarda bulunduğunu kaydeden Gözgör, “2015 yılında seyahat ve turizm sektörünün Dünya’nın büyümesine 7,2 trilyon dolarlık katkı sağladı. Bu aynı zamanda dünya GSYİH’nın % 9,8’ne denk geliyor. Seyahat ve Turizm sektörü 2015 yılında % 3,1 büyüme yaşarken, Dünya Turizm Konseyi 2016 yılında bu oranının % 3,5 olmasını bekliyor. Ancak, küresel anlamda Turizm sektörünü olumsuz etkileyecek gelişmeler yer alıyor. Bu gelişmelerin başında terör saldırıları geliyor. Önemli turizm yerleri olan Fransa, Belçika, Mısır, Endonezya, Tayland ve Tunus gibi ülkeler bu sorunla mücadele ediyor. Terör saldırılarının yanı sıra salgın hastalıklarda turizmi olumsuz etkiliyor. Afrika’da başlayan Ebola virüsü, Kore’de bulunan Mers ve en son Güney Amerika’da ortaya çıkan Zika, turizme darbe vuruyor. Dünya Turizm konseyi yaşanan endişeler nedeniyle Turizmin dünya’nın büyüme oranına katkısının sınırlı yükselerek % 3,3 olmasını ön görüyor.” dedi.

Dünyanın zayıf büyüme sorunu devam edecek


Başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin zayıf büyüme sergilemesi ve güçlenen ABD dolarının küresel olarak büyüme oranlarını olumsuz etkilediğini belirten Gözgör, “Hong Kong, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkeler dolara karşı sabit kur rejimi uyguladıkları için bu ülkelere seyahat etmek daha pahalı oluyor. Bununla birlikte yaşlanan dünya nüfusuyla birlikte artan tasarruf oranları ve düşük harcama büyüme oranlarının zayıf kalmasında etkili oluyor. Küresel olarak büyüme sorunu yaşayan dünya ülkelerine bir darbede turizm sektöründen vurulması halinde genişleyici başta para politikası olmak üzere ekonomiyi teşvik edecek araçların kullanılması uzun süre devam edecektir.” dedi.