Turizm sektörü dünyadaki terör olaylarından darbe aldı

Dünya çapında gerçekleşen terör olayları turizm sektörüne büyük darbe vuruyor. Sadece Türkiye’de değil; son terör saldırılarında turistik bölgeleri hedef alınan Fransa, Belçika ile Mısır, Endonezya, Tayland ve Tunus da düşen turizm gelirlerinden olumsuz etkileniyor.

Turizm sektörü dünyadaki terör olaylarından darbe aldı

Turizmde yaşanan kayıpların dünya ekonomisine etkilerini değerlendiren Destek Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Kutay Gözgör, bu tabloya bazı salgın hastalıkların da eklenmesiyle zaten sıkıntılı olan dünya büyümesinin daha da zora girebileceğini belirtti.

Gözgör, “Turizm sektörü sadece Türkiye ekonomisine katkı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda küresel büyüme oranını da önemli ölçüde destekliyor. Turizm sektörünün 2015 yılında Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranı % 4,7 oldu.. Öte yandan turizm sektörü 2014 yılında 580.000 kişilik istihdam sağlarken, 2015 yılında ise bu sayı yaklaşık 615.000 kişiye yükseldi. Toplam istihdamın yaklaşık % 2,3’nü ise turizm sektörü oluşturuyor. Dünya Turizm Konseyi, 2025 yılına kadar turizm sektörünün Türkiye büyüme oranının içindeki payının % 11,6 olmasını bekliyor. Ancak, son zamanlarda Turizm sektörü küresel olarak yaşanan terör olaylarından ve Rusya ile yaşanan uçak krizinden olumsuz etkileniyor” diye konuştu.


Rusya uçak krizinden sonra turist sayısı yüzde 20 düştü

Ülkemizi en çok ziyaret eden ülke vatandaşlarının başında Almanya, Rusya, İngiltere ve Gürcistan geldiğini hatırlatan Gözgör, Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrası bu ülkeden gelen turist sayısının bir önceki yıla göre yaklaşık % 20 düştüğini belirtti. Gözgör, “Miktar olarak baktığımızda ise, 2014 yılında 4.479.049 milyon Rus vatandaş turist olarak gelirken, 2015 yılının sonunda bu sayının 3.649.003 milyon kişiye geriledi. Kültür Turizm Bakanlığının verilerine göre bir Rus turisti ortalama 800 Dolar harcıyor. Yaklaşık 830.000 kişi azalan turist sayısı sonrası elde edilen gelirin yaklaşık 700 milyon Dolar azaldığını söyleyebiliriz. Turizm acenteleri ve otel sahipleri Rusya’dan gelen turist sayısının 2 milyon azalmasını bekliyor. Böyle bir senaryo olması halinde Rusya’dan elden edilen turizm gelirinin tahminen 1,6 milyar dolar azalması anlamına gelebilecektir.” ifadelerini kullandı.


Rusya ile yaşanan krizin sektörlere etkisi

Turizm sektörü, dünyanın büyüme oranına önemli katkı sağlıyor

Turizm sektörünün Dünyanın Gayrisafi Yurtiçi Hasılasına da önemli katkılarda bulunduğunu kaydeden Gözgör, “2015 yılında seyahat ve turizm sektörünün Dünya’nın büyümesine 7,2 trilyon dolarlık katkı sağladı. Bu aynı zamanda dünya GSYİH’nın % 9,8’ne denk geliyor. Seyahat ve Turizm sektörü 2015 yılında % 3,1 büyüme yaşarken, Dünya Turizm Konseyi 2016 yılında bu oranının % 3,5 olmasını bekliyor. Ancak, küresel anlamda Turizm sektörünü olumsuz etkileyecek gelişmeler yer alıyor. Bu gelişmelerin başında terör saldırıları geliyor. Önemli turizm yerleri olan Fransa, Belçika, Mısır, Endonezya, Tayland ve Tunus gibi ülkeler bu sorunla mücadele ediyor. Terör saldırılarının yanı sıra salgın hastalıklarda turizmi olumsuz etkiliyor. Afrika’da başlayan Ebola virüsü, Kore’de bulunan Mers ve en son Güney Amerika’da ortaya çıkan Zika, turizme darbe vuruyor. Dünya Turizm konseyi yaşanan endişeler nedeniyle Turizmin dünya’nın büyüme oranına katkısının sınırlı yükselerek % 3,3 olmasını ön görüyor.” dedi.

Dünyanın zayıf büyüme sorunu devam edecek


Başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin zayıf büyüme sergilemesi ve güçlenen ABD dolarının küresel olarak büyüme oranlarını olumsuz etkilediğini belirten Gözgör, “Hong Kong, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkeler dolara karşı sabit kur rejimi uyguladıkları için bu ülkelere seyahat etmek daha pahalı oluyor. Bununla birlikte yaşlanan dünya nüfusuyla birlikte artan tasarruf oranları ve düşük harcama büyüme oranlarının zayıf kalmasında etkili oluyor. Küresel olarak büyüme sorunu yaşayan dünya ülkelerine bir darbede turizm sektöründen vurulması halinde genişleyici başta para politikası olmak üzere ekonomiyi teşvik edecek araçların kullanılması uzun süre devam edecektir.” dedi.


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.