Seks bağımlılığı: Hiperseksüalite nedir?

Hiperseksüalite terimi ilk olarak John F. Kennedy’nin “dört saat seks yapmadan duramam” sözüyle gündeme gelmiş olsa da tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda her çeşit ölümlü ölümsüz kadınla ilişkiye girebilen mitolojik tanrıların, Venedik’te yaşayan Kazanova’nın ve İspanyol efsanelerindeki Don Juan’ın birer hiperseksüalite örnekleri olduğunu görebiliriz.

Hiperseksüalite: Seks Bağımlılığı nedir?

Hiperseksüalite nedir?

Gününün büyük bir bölümünü cinsellik ile ilgili konularla dolduran, seks yapma isteğini durduramayan kişiler hiperseksüal (seks bağımlısı) olarak adlandırılır.

Hiperseksüalitede kişi cinsel isteklerini kontrol edemez, seks düşüncesi günlük işlerini engelleyen ve sosyal ilişkilerini de bozma seviyesine gelmesine sebebiyet veren bir durum halini alır. Hiperseksüalite uzmanlara göre; 6 aydan uzun süre tek eşliliğe dayanamamak olarak da tarif edilir.


Hiperseksüalite: Seks Bağımlılığı nedir?

Her ne kadar bu durumun sadece erkekler arasında yaygın olduğu düşünülse de kadınlarda da her geçen gün artmaktadır. Cinsel doyumsuzluk olarak da adlandırılan bu durum; erkeklerde satiriasis, kadınlarda ise nemfomani olarak isimlendirilir. Yapılan araştırmalar, seks bağımlılığı oranının kadınlarda % 1 olarak gösterirken erkeklerde bu oranı % 3 olarak göstermektedir. Dr.Kraft Edbing cinsel duyguları fazla olan kadınlara sosyoekonomik yönden iyi olanlar arasında rastlandığını, cinsel duyguları fazla olan erkeklerde ise sosyoekonomik yönden kötü olanlar arasında rastlandığını söyler.

Hiperseksüalite terimi ilk olarak John F. Kennedy’nin “dört saat seks yapmadan duramam” sözüyle gündeme gelmiş olsa da tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda her çeşit ölümlü ölümsüz kadınla ilişkiye girebilen mitolojik tanrıların, Venedik’te yaşayan Kazanova’nın ve İspanyol efsanelerindeki Don Juan’ın birer hiperseksüalite örnekleri olduğunu görebiliriz.

Hiperseksüalite: Seks Bağımlılığı nedir?

Hiperseksüalitenin karakteristik özellikleri nelerdir?

Satriasis ve nemfomani kişilerin kişilik yapıları incelendiğinde narsistik yapı, kendine hayran olma, kendini büyük görme ve bağımlı bir birey görürüz. Hayata karşı karamsar bakış açıları olan ve sürekli kendilerini acındırma hali içerisinde olan kişilerdir. Hem cinsleri ile araları oldukça kötüdür. Çabuk demoralize olurlar ve sıkıntıya gelemezler. Sıkıntılarını gidermek içinde sürekli arayış içerisindedirler.


Bu tarz kişiler karşılarındaki insanları 5 dakikada göklere çıkarıp, 5 gün sonrasında yerin dibine sokabilirler. Seçtikleri partnerlerin güzel ya da çekici olmasının onlar için önemi yoktur, önemli olan ilişkiyi eylemle sonuçlandırmaktır.

Seks bağımlılığının altında yatan sebepler nelerdir?

Hiperseksüalitenin temelleri aslında erken çocukluk dönemlerinde atılmaya başlanır. Kötü çocukluk geçirmiş, sağlıksız bir aile ortamında büyüyen bireylerde daha sıklıkla görülür. Çocukluğunda sevgisiz ve güvensiz bir ortamda yetiştirilen bu bireyler, çocukluk döneminde bulamadıkları bu ruhsal ve bedensel sıcaklığı sürekli partner değiştirerek geri kazanmaya çalışırlar fakat her defasında doyuma ulaşamamanın vermiş olduğu tatminsizlik ile hep daha fazlasının ve farklısının arayışı içerisine girerler.

Hepsinde Odepious ve Elektra kompleksi mevcuttur. Nemfomaniler bir zamanlar sevmiş oldukları baba figürünü saplantılı bir şekilde ararken, erkeklerde ise bu anneye karşı saplantılı bir bağ olarak ortaya çıkar.


Seks bağımlılığı kolay teşhis edilemeyen karmaşık bir durumdur. Tedavisi mümkündür fakat uzun bir süreç gerektirir. Öncelikli olarak bilinç dışında yatan ruhsal sorunları bulup, yeniden düzenleyerek, sağlıklı bir duygu durumu yaratma amaçlı terapi yöntemleri uygulanmalı ve uzman kişilerden profesyonel destek alınmalıdır.

Porno düşkünlüğü bir bağımlılık mı?

Fast Seks: Zamanın ilişkileri getirdiği nokta


1983 yılının, (annesinin tabiriyle) dize kadar karlı ve soğuk olan ocak ayında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Her daim yüzünde kocaman bir gülümsemeyle dolaşan, konuşmayı seven, daha üç yaşındayken babasının ona okumuş olduğu tüm kitapları ezberleyip okuyan bir çocuk olmuştur. Hayata parlak bir giriş yapmış, eğitim hayatını keyifli ve eğlenceli geçirmiştir. Hayat Amacı; Hayata anlam, değer katarak yaşamaktır. Eğitim onun için hiç bitmeyen bir yolculuktur. Öğretirken öğrenme, yeni insanlar, kültürler, bakış açılarıyla karşılaşma ve bunlarla kendini harmanlayıp diğerlerine yararlı bir bireye dönüşme yaşam felsefesidir. Eğitimcilik Hedefi; Çevresindeki kişilerden objektif olarak kendisini beş kelimeyle tanımlamalarını istediğinde ortaya çıkan karakteristik özellikler onun eğitimcilik hedefleri ve kimliğiyle de örtüşmüştür. Onu marka haline dönüştürecek eğitimler enerji dolu, objektif, samimi, sıra dışı, pozitif ve heyecan dolu olacaktır. Hayatta yapmaktan en çok keyif aldığı üç şey; seyahat etmek, okumak ve fotoğraf çekmektir.