İstanbul Modern’de sanatçıların dünyasını anlamak

İstanbul Modern, Türkiye çağdaş sanatının önemli isimlerinin dünyasına kapı açıyor. Yetişkinlere yönelik Atölye Modern eğitim programı çerçevesinde düzenlenen “Sanatçıların Dünyasını Anlamak” başlıklı seminer dizisi Hale Asaf, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nejat Devrim, Kuzgun Acar ve Erol Akyavaş’ın yaşam öyküleri üzerinden yaratım süreçlerini ele alıyor.

19 Nisan'da başlayacak Sanatçıların Dünyasını Anlamak seminerlerinin ilki Türkiye'de Art Deco'nun ilk temsilcisi Hale Asaf'ı konu alıyor nejat devrim bedri rahmi
Eser: Nejat Devrim

Sanatçıların Dünyasını Anlamak seminer dizisi İstanbul Modern’de! 19 Nisan tarihinde gerçekleşecek ilk seminer Türkiye’nin ilk art deco temsilcisi Hale Asaf’ı konu alıyor. 

Atölye Modern’in yeni seminer dizisi ‘Sanatçıların Dünyasını Anlamak’ katılımcılarını çağdaş sanatta iz bırakanların yaşam öyküleri eşliğinde 20. yüzyıl sanat ortamını anlamaya davet ediyor.

Sanatsal üretimleri hayat hikayeleriyle şekillenen ve döneminin sanat ortamının gelişmesine tanıklık eden Hale Asaf, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nejat Devrim, Kuzgun Acar ve Erol Akyavaş’ın dünyası yeni seminer dizisinde sanat tarihçileri ve küratörlerin yönetiminde ele alınıyor.


Fotoğraflar, videolar, sunumlar eşliğinde gerçekleştirilen seminerleri Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Ömer Faruk Şerifoğlu ve Haldun Dostoğlu yönetiyor. Her bir seminer günümüz sanatını etkilemiş, çağdaş sanatta iz bırakmış bir sanatçıyı konu alıyor. Seminer süresince katılımcılar, sanatçıların yaratım süreçlerine, oluşturdukları anlatılara, biçim arayışlarına, cinsiyet ve kültürel kimliklerini sanatsal üretimlerine nasıl taşıdıklarına ilişkin bilgiler ediniyor. Katılımcılar ayrıca çağdaş sanatı anlamanın bir yöntemi olarak, yaşanmış hikayelerin izini sürüyor.

Kısacık hayatına sığdırdığı başarılarıyla Hale Asaf

Sanat tarihçisi ve akademisyen Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu’nun yönetiminde “Modernin İnşası” başlığıyla 33 yıllık kısacık yaşamında önemli başarılara imza atmış, Türkiye’de Art Deco’nun ilk temsilcisi Hale Asaf’ın sanatı ve hayatı aktarılacak. 19 Nisan’da gerçekleştirilecek bu ilk seminerde Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet dönemine kadar kadınların sanat eğitimi, Türkiye’de modern sanatın nasıl inşa edildiği ve Hale Asaf’ın Paris yaşamı konuları üzerinde durulacak.


Eser: Bedri Rahmi Eyüboğlu (Han Kahvesi)
Eser: Bedri Rahmi Eyüboğlu (Han Kahvesi)

Çağdaş sanatta güçlü bir ekol: Bedri Rahmi Eyüboğlu

Ömer Faruk Şerifoğlu’yla “Geleneğin Çağdaş Yorumu: Bedri Rahmi Eyüboğlu” semineri 26 Nisan’da gerçekleştirilecek. Yetiştirdiği yüzlerce sanatçıyla çağdaş sanat alanında güçlü bir ekolün kurucusu olan Eyüboğlu’nun yaşamı ve sanatını okumak, Cumhuriyet dönemindeki sanat sahnesine ışık tutacak.

Mutluluk Resim Gibidir

Günümüz sanatının esin kaynağı Nejad Devrim

Haldun Dostoğlu’yla “Türkiye’de soyut form arayışı: Nejat Devrim” semineri sanatta bir başvuru ve esin kaynağı olan sanatçının yaşam öyküsünü keşfetmeye davet ediyor. 3 Mayıs’ta gerçekleşecek olan bu seminer soyut resmin Türkiye’deki baş mimarını anlamayı ve resim sanatındaki dönüşümün izlerini sürmeyi sağlayacak.

Heykelde Kuzgun Acar devri

“Heykelde sıradan nesne ile kütlenin üretimi: Kuzgun Acar” başlıklı semineri yine Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu yönetecek. 10 Mayıs’ta gerçekleşecek seminerde Kuzgun Acar’ın yaşamının ve sanat üretiminin paralelinde 1950’li ve 1960’lı yıllarda Türkiye’de sanat ortamındaki dönüşümler de ele alınacak.

Erol Akyavaş ile Doğu’dan Batı’ya


Ömer Faruk Şerifoğlu’nun yönetiminde düzenlenen “Doğu’dan Batı’ya sanatsal bir yolculuk: Erol Akyavaş” semineri 17 Mayıs’ta gerçekleşecek. Seminer, kendine özgü bir sanat dili oluşturan Akyavaş’ın yaşamını keşfetmek, yapıtlarını yorumlamayı sağlayacak.

Yaşamlardan objektife yansıyanlar: Habitat


reklam-teaser-banner