İstanbul Modern’de sanatçıların dünyasını anlamak

İstanbul Modern, Türkiye çağdaş sanatının önemli isimlerinin dünyasına kapı açıyor. Yetişkinlere yönelik Atölye Modern eğitim programı çerçevesinde düzenlenen “Sanatçıların Dünyasını Anlamak” başlıklı seminer dizisi Hale Asaf, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nejat Devrim, Kuzgun Acar ve Erol Akyavaş’ın yaşam öyküleri üzerinden yaratım süreçlerini ele alıyor.

19 Nisan'da başlayacak Sanatçıların Dünyasını Anlamak seminerlerinin ilki Türkiye'de Art Deco'nun ilk temsilcisi Hale Asaf'ı konu alıyor nejat devrim bedri rahmi
Eser: Nejat Devrim

Sanatçıların Dünyasını Anlamak seminer dizisi İstanbul Modern’de! 19 Nisan tarihinde gerçekleşecek ilk seminer Türkiye’nin ilk art deco temsilcisi Hale Asaf’ı konu alıyor. 

Atölye Modern’in yeni seminer dizisi ‘Sanatçıların Dünyasını Anlamak’ katılımcılarını çağdaş sanatta iz bırakanların yaşam öyküleri eşliğinde 20. yüzyıl sanat ortamını anlamaya davet ediyor.

Sanatsal üretimleri hayat hikayeleriyle şekillenen ve döneminin sanat ortamının gelişmesine tanıklık eden Hale Asaf, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nejat Devrim, Kuzgun Acar ve Erol Akyavaş’ın dünyası yeni seminer dizisinde sanat tarihçileri ve küratörlerin yönetiminde ele alınıyor.


Fotoğraflar, videolar, sunumlar eşliğinde gerçekleştirilen seminerleri Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Ömer Faruk Şerifoğlu ve Haldun Dostoğlu yönetiyor. Her bir seminer günümüz sanatını etkilemiş, çağdaş sanatta iz bırakmış bir sanatçıyı konu alıyor. Seminer süresince katılımcılar, sanatçıların yaratım süreçlerine, oluşturdukları anlatılara, biçim arayışlarına, cinsiyet ve kültürel kimliklerini sanatsal üretimlerine nasıl taşıdıklarına ilişkin bilgiler ediniyor. Katılımcılar ayrıca çağdaş sanatı anlamanın bir yöntemi olarak, yaşanmış hikayelerin izini sürüyor.

Kısacık hayatına sığdırdığı başarılarıyla Hale Asaf

Sanat tarihçisi ve akademisyen Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu’nun yönetiminde “Modernin İnşası” başlığıyla 33 yıllık kısacık yaşamında önemli başarılara imza atmış, Türkiye’de Art Deco’nun ilk temsilcisi Hale Asaf’ın sanatı ve hayatı aktarılacak. 19 Nisan’da gerçekleştirilecek bu ilk seminerde Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet dönemine kadar kadınların sanat eğitimi, Türkiye’de modern sanatın nasıl inşa edildiği ve Hale Asaf’ın Paris yaşamı konuları üzerinde durulacak.


Eser: Bedri Rahmi Eyüboğlu (Han Kahvesi)
Eser: Bedri Rahmi Eyüboğlu (Han Kahvesi)

Çağdaş sanatta güçlü bir ekol: Bedri Rahmi Eyüboğlu

Ömer Faruk Şerifoğlu’yla “Geleneğin Çağdaş Yorumu: Bedri Rahmi Eyüboğlu” semineri 26 Nisan’da gerçekleştirilecek. Yetiştirdiği yüzlerce sanatçıyla çağdaş sanat alanında güçlü bir ekolün kurucusu olan Eyüboğlu’nun yaşamı ve sanatını okumak, Cumhuriyet dönemindeki sanat sahnesine ışık tutacak.

Mutluluk Resim Gibidir

Günümüz sanatının esin kaynağı Nejad Devrim

Haldun Dostoğlu’yla “Türkiye’de soyut form arayışı: Nejat Devrim” semineri sanatta bir başvuru ve esin kaynağı olan sanatçının yaşam öyküsünü keşfetmeye davet ediyor. 3 Mayıs’ta gerçekleşecek olan bu seminer soyut resmin Türkiye’deki baş mimarını anlamayı ve resim sanatındaki dönüşümün izlerini sürmeyi sağlayacak.

Heykelde Kuzgun Acar devri

“Heykelde sıradan nesne ile kütlenin üretimi: Kuzgun Acar” başlıklı semineri yine Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu yönetecek. 10 Mayıs’ta gerçekleşecek seminerde Kuzgun Acar’ın yaşamının ve sanat üretiminin paralelinde 1950’li ve 1960’lı yıllarda Türkiye’de sanat ortamındaki dönüşümler de ele alınacak.

Erol Akyavaş ile Doğu’dan Batı’ya


Ömer Faruk Şerifoğlu’nun yönetiminde düzenlenen “Doğu’dan Batı’ya sanatsal bir yolculuk: Erol Akyavaş” semineri 17 Mayıs’ta gerçekleşecek. Seminer, kendine özgü bir sanat dili oluşturan Akyavaş’ın yaşamını keşfetmek, yapıtlarını yorumlamayı sağlayacak.

Yaşamlardan objektife yansıyanlar: Habitat


reklam-teaser-banner

Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.