Perakende sektöründe çalışmak isteyenler dikkat!

Dijital perakende ve globalleşme yeni dünya düzeninde etkisini korurken, bu düzene ayak uydurabilmek için perakende sektörü gün geçtikçe kültürlerarası çalışabilen ve çevrimiçi iş modelleri ile gelenekseli bir araya getirebilen adayları daha çok tercih ediyor.

Türkiye'de perakende sektöründe orta ve üst düzey yönetici maaşları diğer ülkelere göre ne durumda? Yabancı dil ne kadar önemli?

Türkiye’de perakende sektörü orta ve üst düzey yönetici maaşları diğer ülkelerinkinden daha düşük!

Uluslararası işe alım ve danışmanlık şirketi PageGroup, “Perakende sektöründe işe alım ve ücretlendirme eğilimleri” konulu bir araştırmayı geçtiğimiz günlerde sonuçlandırdı. Dünya çapında Türkiye’nin de dahil olduğu 10 ülkenin perakende sektöründeki lider firmalarıyla görüşmelerden derlenen bu çalışma, yerel pazarların yeni teknolojiye adaptasyonda hangi seviyelerde olduklarını ve yerel pazar bazında işe alımların nasıl işlediğini gözler önüne seriyor.

Perakende sektöründe dijital rüzgarı

Online alışverişte son bir kaç yıl içinde büyük bir patlama yaşanıyor. Örneğin Çin’de dijital iş dünyasındaki toplam gelir her yıl %50 oranında artış gösterirken Meksika’da 2018 yılında bu oranın %20 olması bekleniyor. Online alışveriş her ülkede aynı hızla gelişme göstermese de, dünya çapında perakendeciler iş modellerini uyumlu hale getirebilmek için strateji arayışlarını sürdürüyorlar. Çok hızlı ve dinamik bir sektör olan perakende sektöründe trendi yakalayamayan veya tedarik zincirini doğru planlayamayan firmaların ayakta kalmaları oldukça zor. Bu yüzden müşterinin her ürünü mağazaya gelerek almasını beklemek yerine, perakende sektörü geleneksel alışveriş deneyimini dijital ortama taşımanın uygun yollarını bulmak zorunda.


Lüks tüketim dünyada yavaşlarken Türkiye’de artıyor!

mağaza yöneticileri müdürleri çalışanları maaş yabancı dil ne isteniyor

Küresel perakendecilikte Türkiye

Perakende sektörü global bir sektör, fakat bir yandan da, müşteri sadakatini kazanmak ve memnuniyetini garantileyebilmek için çalışanların yeteneklerinin, deneyimlerinin aynı zamanda yerel kültürle ve marka imajıyla da uyumlu olması gerekiyor. Markalar global anlamda genişlemeyi sürdürürken, perakende sektörü çalışanları yalnızca bir markayı değil aynı zamanda bütün bu deneyimi de müşterilerine sunuyorlar.

Page Group Türkiye Genel Müdürü Hugo Campo, perakendeciliğin Türkiye özelinde geçtiğimiz son on yıl içinde inşaat ile paralel giden lokomotif sektörlerden biri olduğuna dikkat çekiyor. Yerel ve global pazardaki dev rekabeti görmezden gelerek pek çok lüks segmentte uluslararası marka bu doğrultuda Türk pazarına giriş yapıyor.


İngilizce’nin yanı sıra ek bir yabancı dil bilen mağaza müdürlerine ihtiyaç var!

Araştırma gösteriyor ki; perakendecilikte istihdamın en büyük sorunlarından biri de dil. Türkiye’de özellikle İstanbul ve kıyı şehirlerinde İngilizce’ye ek olarak bir yabancı dile daha hakim mağaza müdürlerine acil olarak ihtiyaç duyuluyor.

Global perakendeciliğin resmini çeken bu çalışma Türkiye’deki maaş dengesi açısından da önemli verilere ulaşılmasını sağladı. Sektörde kariyer yapmak isteyenleri yıllık yüz bin doları aşan kazançlar bekliyor. Ancak bu kazançlar yine de diğer ülkelere kıyasla düşük. Perakendede orta ve üst düzey pozisyonlarda en düşük kazançlarla Meksika öne çıkarken, İngiltere, Avustralya ve Fransa gibi ülkelerde perakendede yüksek rakamlara ulaşmak mümkün. Türkiye’de perakende sektörünün orta ve üst düzey yöneticilerinin maaşları, diğer ülkelerdeki maaş oranlarından çok daha düşük.


Çerçeve sadece Türkiye ile kısıtlı tutulduğunda da maaş oranlarının diğer sektörlerin %5-8 altında olduğu gözlemleniyor. Bu düşüklüğün nedenleri arasında Avrupa ülkeleri ve ABD’nin kur farkları nedeniyle makasın açılmış olması gösterilebilir. Oransal olarak bakıldığında orta ve üst düzey yöneticilerin giriş seviyesindeki çalışanlara kıyasla maaşlarının çok yukarıda değil. Mavi yakanın aldığı ücretin düşük olması sonucunda bu fark çok daha belirgin hale geliyor.


reklam-teaser-banner