TEOG sınavı değerlendirmesi

İki aşamalı gerçekleştirilen Temel Öğretimden Ortaokula Geçiş (TEOG) sınavının ikinci dönemi Çarşamba ve Perşembe günü yapılan sınavlarla sona erdi. 8. sınıfta okuyan 1 milyonun üzerinde öğrenci, yurt içinde 16 bin 176 okulda ve yurt dışında 21 okulda sınava girdi.

TEOG sınavında sonucu Matematik belirleyecek

Açı Etüt Eğitim Merkezi TEOG Danışmanı Gonca Özaksoy, geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında öğrencilerin özellikle matematik sorularında zorladığının altını çizdi. Hatalı soru tespit edilmeyen ikinci dönem TEOG’da, Fen ve Teknoloji de az da olsa öğrencileri zorlayan bir diğer ders oldu. Haziran ayında açıklanması beklenen sınavın mazeret sınavları 14-15 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Milyonlarca öğrencinin ve velinin heyecanla beklediği TEOG sınavı geride kaldı. 10 bin soru havuzundan seçilen sorular arasında öğrencileri en çok matematik zorladı. Çarşamba günü gerçekleşen ilk oturumda geometride üçgen problemleri, matematikte ise işlem kabiliyetine ve okuduğunu anlamaya dayalı sorular öğrencilere oldukça zor anlar yaşattı. Türkçe, Din Kültürü Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alanlarında birçok öğrenci tam puan bekliyor.


Öğrenciler için Matematik dışında rahat bir sınavdı

Özaksoy TEOG sınavı hakkında; “Diğer yıllara oranla öğrencileri zorlayan soruların bulunduğunu, seçici soruların çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Sınavda öğrencilerin kaderini Matematik belirleyecek. İkinci günde ilk gündeki Matematik şokunu atlatmış, gülen yüzlerle sınavdan çıkan öğrencilerimizi gördük. Öğrencileri az da olsa zorlayan tek dersin Fen Bilgisi gibi görünüyor. İngilizce dersinden ise öğrencilerimizin bir soru üzerinde takıldıkları dikkatimizi çekti. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ise başarı oldukça yüksek olacak. Öğrencilerimizden aldığımız yorumlar doğrultusunda değerlendirirsek bu sınav daha tartışmasız ve yanlışsız gerçekleşmiş. TEOG sınavı bitti tüm öğrenci ve velilerimize geçmiş olsun. Artık hep birlikte tercih dönemini bekleyeceğiz.” dedi.

“Türkçe Soruları, Açık ve Netti”

Meral Aycibin: Bu TEOG Sınavı’nda Türkçe sınav soruları, MEB kazanım ve müfredatı ile uyumlu şekilde, sene başında açıklanan çizelgedeki konulara uygun olarak soruldu. Bu yılın sorularını geçen yıl ile karşılaştırdığımızda kolaylık – zorluk açısından belirgin bir farklılık olmadığını söyleyebiliriz. Soruların açık ve net olduğunu, çelişkili soruların yer almadığını görmekteyiz.

Soruların konulara göre dağılımlarında anlam bilgisi 15 soru; fiil çatısı, cümle çeşitleri, cümlenin öğeleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri ise birer soru ile sınavda yer almıştır. Türkçe soruları geçen yıllarda olduğu gibi anlam bilgisi ağırlıklı olduğundan yoruma dayalıdır. Anlam bilgisi konularında kullanılan paragraflarda öğrencilerin genel kültürlerine katkısı olabilecek nitelikteki metinlerden yararlanıldığı görülmektedir.

“Matematik Geçen Yıla Göre Zordu”

Dilek Karagür: Matematik sınav soruları geçtiğimiz yıllarda yapılan TEOG sınavlarına göre öğrencileri zorlayıcı ve seçici niteliği yüksekti. Ayırt edici sorular, bilgi sahibi olan öğrencilerin bilgiyi yorumlama ve işleme becerilerini ölçmeye dayalıdır. Bu yılın soruları ikinci dönem konularını içermektedir. Temel bilgiler gerektiren kolayca çözülecek soruların olması ile birlikte yorum gerektiren ve orta düzeyin üzerinde özellikle 5 sorunun belirleyici olduğunu söyleyebiliriz.


Matematik dersi, bilginin öğrenilmesi ve kullanılabilmesi için geçmiş yıllardan gelen bilgilerin öğrenilmiş olmasına ve öğrencinin bu bilgileri kullanılabilme becerisine bağlıdır. Soruların çözüm oranının düşük olması, sadece 8. sınıf konularının öğrenilmemiş olmasından kaynaklanmamaktadır. Ayrıca öğrencinin öngörüsü ve yorumu önemlidir.

Sorularda yer alan dikdörtgenler prizmasının açık şekli sorusu ve birim küplerden oluşan dikdörtgenler prizması sorusu, tamamen öğrencinin yorumuna bağlı sorulardır. Karekök sorusu, üçgenin çevresi sorusu, kenarortay ve yüksekliğin çizildiği soru, eğim sorusu, fidan dikme sorusu, bozuk baskül sorusu ve olasılık sorusu, öğrencinin kendi yorumunu katmadan çözemeyeceği sorulardandır. Piramidin yan yüz yüksekliğinin sorulduğu soru, seçici sorulardan biridir ve geçmişten gelen bilgilerin yardımıyla çözülmektedir. TEOG 2. Basamak Sınavı’nın en kolay matematik sorusu, üç bölü yedinin küpünün sorulduğu soru, en zor sorusu ise olasılık sorusudur.

“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları, Ağırlıklı Olarak Yoruma Dayalıydı”

Sultan Özkaya: TEOG’ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait sorular incelendiğinde, bir önceki yıla göre daha kolay olduğu anlaşılmaktadır. Sorular genel olarak yoruma dayalı olup öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlama becerisini ölçmeye yöneliktir. 20 soruluk testin içinde 2 soruda, öğrencilerin bilgi seviyesinin ölçülmek istendiği söylenebilir.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın eğitim-öğretim döneminin başında yayınladığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin konu ve kazanımlarının dağılım çizelgesine uygun olarak belirtildiği şekilde sorular ilk 5 üniteden gelmiştir. Sınav soruları incelendiğinde müfredat dışı ve çelişkili soru olmadığı gözlemlenmiştir. Sorular genel olarak öğrencilerin yapabileceği seviyede olup 9. ve 17. sorularda öğrencilerin gerekli bilgileri kullanarak soruları çözebileceği görülmüştür. Ayet ve hadislerle ilgili soruların yanı sıra Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verilmiş ve bu örneklerin öğrenciler tarafından yorumlanması istenmiştir.

“İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi’nde, A Kitapçığının İlk Sorusu Öğrencileri Zorladı”

Sultan Özkaya: T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden, 2015 – 2016 eğitim öğretim yılı içerisinde yapılan 2. TEOG sınavında çıkan sorular incelendiğinde soruların öğrencilerin bilişsel seviyesine uygun olduğu anlaşılmaktadır. Zorluk derecesine baktığımızda, soruların beklendiği gibi orta zorlukta olduğunu görüyoruz. Sınavda A kitapçığının ilk sorusu, öğrencilerin en fazla zorlandığı soru olmuştur. Bu soruda Selânik kentinin farklı özellikleri verilerek öğrencilerden bu özellikleri sosyal ve kültürel olarak gruplandırmaları istenmiştir. Ancak bu soruyu öğrencilerin doğru cevaplayabilmeleri için sosyal ve kültürel özellik kavramlarını çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Bu soru dışında, testin diğer soruları, öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Testin geneline bakıldığında soruların çağdaşlaşmaya yönelik yapılan inkılaplar ile Atatürk ilkeleri üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Konular, Millî Eğitim Bakanlığı’nın eğitim-öğretim döneminin başında yayımladığı T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin konu ve kazanımlarının dağılım çizelgesine uygun olarak belirtildiği şekilde, ilk 5 üniteden gelmiştir. Sorular incelendiğinde 1. Ünite’den 1; 2. Ünite’den 2; 3. Ünite’den 5; 4. Ünite’den 6 ve 5. Ünite’den 6 soru geldiği görülmüştür.

“İngilizce Dersi Geçen Yıllara Oranla Daha Kolaydı”


Nihan Şahin: TEOG İngilizce Branş Sınavı’nın geçtiğimiz yıllara oranla daha kolay olduğunu görüyoruz. Sınav düzenli çalışan tüm öğrencilerin kolaylıkla yanıtlayabileceği sorulardan oluşmaktaydı. Sorulardan iki tanesi 1. TEOG konularından olan “Teen Life ve Cooking” üniteleriyle ilgiliydi. İngilizce sınavında sorulan sorular ünite kazanımlarına uygundur.Sorular;okuma, anlama, grafik çözümleme ve kelime bilgisine yöneliktir. Sınav soruları MEB kitabının ikinci ve sekizinci üniteleri aralığından sorulmuştur.


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.