Siz nerede eşitleyeceğinizi bilirsiniz sayın bakanım!

Gıda perakende sektörünün bir araya geldiği YZB 2016 Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı’nda sektördeki girdi ve çıktı arasındaki büyük KDV farkından ve vergi eşitsizliğinden yakınan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal’a yönelik olarak “Siz nerede eşitleyeceğinizi bilirsiniz sayın bakanım” ifadesini kullandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal'a "Siz nerede eşitleyeceğinizi bilirsiniz sayın bakanım" dedi...

“Siz nerede eşitleyeceğinizi bilirsiniz sayın bakanım”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında KDV girdi ve çıktısına yönelik sektör sorunlarına değinerek, “Pek çok sektörde girdi ve çıktı arasında büyük KDV farkı bulunuyor. Şirketler KDV alacaklarını tahsil edemiyor. Sebze, meyve, et gibi temel ürünlerdeki KDV oranımız %1. Bu tabii ki halkımızın yararına olacaktır. Ancak alış ve satıştaki KDV’ler de eşitlensin. Siz nerede eşitleyeceğinizi bilirsiniz sayın bakanım” dedi.

“KDV oranlarındaki eşitsizliğe karşı birlikte çalışacağız”

Konferansa katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, perakende sektörünün vergi sisteminden kaynaklanan sıkıntıları olduğunu bildiklerini belirterek, “Vergi sistemi piyasada aynı alanda iş yapanlar arasında bir rekabet eşitsizliğine neden olmamalı ve herkes için eşit olmalı. Malların alınırken ve satılırken uygulanan KDV oranları farklılık gösterebiliyor. İnşallah yakın zamanda bu konuda bir araya gelerek rekabet eşitsizliğine yol açan vergi eşitsizliğine karşı birlikte çalışacağız” dedi.


Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen organize gıda perakende sektörünün en büyük buluşması olan Yerel Zincirler Buluşuyor Fuar ve Konferansı YZB 2016, ikinci gününde Maliye Bakanı Naci Ağbal ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile devam etti. Konferansta konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, perakende sektörünün Türkiye ekonomisi ve bakanlık için son derece önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Ülkemizde Gelir Vergisi’nin %20’sine yakınını, hesaplanan Kurumlar Vergisi’nin %6’sını ve tahsil ettiğimiz KDV’nin %8’ini perakende sektörü ödüyor. Özellikle kayıt dışıyla mücadele ve ticaretin kurumsallaşması konularında Türkiye Perakendeciler Federasyonu büyük önem arz ediyor. Sektör üzerinde bazı yükler söz konusu. Bizim piyasa mekanizmasını daha işler hale getirmemiz ve piyasanın üzerindeki yükleri kaldırmamız lazım. Özellikle güvenceli esneklik, kıdem tazminatı, iş hukuku ve yargı reformu bunların en başında geliyor.”

STK’larla uzun süredir yatırım ortamının düzenlenmesi ve işletmeler üzerindeki maliyetlerin azaltılması çalışmalarının yürütüldüğüne dikkat çeken Bakan Ağbal, perakende ticarette son dönemde ortalamanın biraz altında bir büyüme yaşandığına dikkat çekti. Bakan Ağbal, yaşanan yavaşlamanın yapılacak düzenlemelerle birlikte önüne geçilebileceğini, perakende ticaretin daha iyiye gideceğini söyledi.


Maliye Bakanı Naci Ağbal vergi eşitsizliği vergi adaletsizliği
Maliye Bakanı Naci Ağbal

“Vergi eşitsizliğine karşı birlikte çalışacağız.”

Perakende sektöründe KDV’den kaynaklanan sıkıntılara da dikkat çeken Bakan Ağbal, “Vergi sistemi piyasada aynı alanda iş yapanlar arasında rekabet eşitsizliğine neden olmamalı ve herkes için eşit olmalı. Malların alınırken ve satılırken uygulanan KDV oranları farklılık gösterebiliyor. Bu konuda bazı sıkıntılarınız olduğunu biliyoruz. Farklı dönemlerde oranı düşürmek, değiştirmek durumunda kalabiliyoruz. Bunu yaparken temel amacımız kayıtlılığı artırmak. Bunun siz ticaret yapan perakende firmalarını etkilediğini görüyoruz. İnşallah yakın zamanda bu konuda bir araya gelerek rekabet eşitsizliğine yol açan vergi eşitsizliğine karşı birlikte çalışacağız” açıklamasını yaptı. Pos cihazı ve yazarkasa uygulamasını kayıt dışıyla mücadele alanında önemli bir adım olarak gördüklerini de dile getiren Bakan Ağbal, “Geçiş takvimimiz Ocak ayında başlayacaktı. Sizlerin talepleri üzerinde 2017’ye öteledik. Bugün kayıtlılığa en fazla katkı veren sektörlerden birisi organize olmuş perakendecilik sektörüdür. Pos cihazı konusunda düzenleme yapacaksak burada sizinle ortak bir karar almadan hiçbir adım atmayacağız. Ortak çözümü ne zaman üretirsek o zaman adım atacağız” dedi.

Borç batağı boş cüzdan: Biz de biraz tuhafız galiba

Toplantıda kayıt dışı istihdamın önlenmesi hususunda perakende sektörünün önemli bir payı olduğuna da dikkat çeken Bakan Ağbal, “Türkiye’de kayıt dışı istihdam 2002 yılında %2.1’di. Her iki çalışandan sadece 1’i kayıtlı çalışıyordu. Sosyal güvenlik dengesini bu şekilde tutturamazsınız. Son 14 yılda bu alanda önemli mesafeler kaydettik. %52,1 olan kayıt dışılık 20 puan geriledi. Bugün her 3 kişiden 1’i kayıt dışı çalışıyor. Bu bile yüksek bir rakam. Sizler özellikle bu oranı aşağıya çekme noktasında çok önemli katkılar veriyorsunuz, hepinize teşekkür ediyoruz. Siz ne kadar büyürseniz bu bizim kayıt dışı oranımızı da aşağıya çekiyor” dedi.

“İndirim mağazaları Türkiye’nin sanayisini sıfırlayacak bir iş yapıyor”

Perakende sektörünün durumunu değerlendiren Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Ülkemizin geçen seneki 4 puanlık büyümesinin %3,7’si iç tüketimden geldi. Bu büyümenin eşit dağılamadığını görüyoruz. Bunun %60’ı ulaşım ve haberleşme, gıdadaki büyüme sadece %1. Giyimde ise %4 küçülme var. Demek ki sektörü büyütecek adımlara ihtiyacımız var.”


İndirim mağazaların ürettiği markasız ürünlerin sektöre zarar verdiğini de belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Bu mağazaların markasız ürün üretmesi, markalaşmayı sıfır eden bir hadise. Milli sanayimizi kendi kendimize yok edecek bir unsur. Milli sanayimiz yıllardır markasına yatırım yaparken, bu anlayış tamamıyla sıfırlıyor. Bu ürünlerin ileride yurt dışından tedariki, indirim markası adıyla ithali de mümkün olacak. Bunu denetim altına alacak bir düzenlemeye ihtiyacımız var.”

Mini eko sorunlar: Özel Tepkisizlik Vergisi


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.