CHP’den Aile Bakanı’na engelli vatandaşlarla ilgili soru önergesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’na, Ankara Büyükşehir Belediyesinin görme, işitme ve fiziksel engelliler ile ilgili hangi çalışmaları yaptığını sordu.

CHP'den Aile Bakanı'na engelli vatandaşlarla ilgili soru önergesi

CHP tarafından Engelliler Haftası’nda verilen soru önergesinde, Büyükşehir Belediyesi’nin yasa gereği yükümlü olduğu engelli vatandaşları belediye bünyesinde çalıştırıp çalıştırmadığını ve engelli vatandaşların hangi birimlerde görevlendirildiğini sordu.

CHP’nin engelli vatandaşlarla ilgili önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA


Aşağıdaki sorularımın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu tarafından, Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğün 99’uncu maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Türkiye’de engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin sağlık, eğitim ve kültürel alanlardan faydalanmasının hukuki ve pratik uygulamalarını ortaya koymak, yürütmenin asli görevlerindendir. Anayasamızın 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un altını çizdiği temel hak ve özgürlüklerle, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilk maddesinde belirtilen eşitlik ve insan onurunun korunması anlayışının maalesef toplumla yeterince buluşturulamamıştır.  

Engelli yurttaşlarımızın insan onuruna yakışacak bir şekilde kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamak sorumluluğu lütuf değil, sosyal devletin görevdir. 5378 sayılı yasa, Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların içinde engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesine hükmetmektedir.

Türkiye’nin de 2009 yılında imzaladığı BM Engelli Hakları Sözleşmesi hükümlerine göre de engellilerin önündeki sosyal ve ekonomik sıkıntıların giderilmesi Anayasal zorunluluktur.

Bu evrensel ve Anayasal hükümlere rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi, engellilerin yaşam koşullarının düzeltilmesi hususundaki görevlerini gerektiği kadar yapmamaktadır. Özellikle yatalak durumda olan engellilerin naklinin birçok bölgelerde gerçekleştirilmemesi,  kanuna ve insanlığa aykırılık teşkil etmektedir.

Bununla birlikte şehir içi ulaşım başta olmak üzere, engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata dahil edilerek ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda teknik altyapı çalışmalarının yetersizliği, engelli yurttaşlarımız açısından önemli sorunlar oluşturmaktadır.

Bu bağlamda;

1 – Ankara Büyükşehir Belediyesi, yatalak durumda olan engellilerin, taşınma, hastane ve diğer ihtiyaçları için hangi çalışmaları yürütmektedir?


2 – Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan hangi cadde ve sokaklarda görme engelli vatandaşlarımızın kullanması için sarı şeritler bulunmakta, hangilerinde bulunmamaktadır?

3 – Belediye ve belediyeye bağlı bina ve alanların içerisinde; görme, işitme ve fiziksel engellilerin kullanımı açısından gerekli çalışmalar ve sistemler bulunmakta mıdır?

4 – Bir Kamu kuruluşu olan Ankara Belediyesi’nin, engelli vatandaşlarımıza yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri denetleyen bir birim bulunmakta mıdır? Böyle bir birim varsa denetim yapmışlar mıdır? Bu denetimleri kimler hangi tarihlerde yapmışlardır? Bu denetim sonuçları kamuoyu ile paylaşılmış mıdır?

5 – Belediyeye bağlı kaç teknik personel ve servis aracı engelli vatandaşlarımız için hizmet vermektedir?

6 – İlgili belediyenin sorumluluğunda olan geçitlerde trafik ışıklarıyla birlikte sesli uyarı sistemleri bulunan noktalar hangileridir? Bulunmayan trafik lambaları nerelerdedir?

7 – Ankara Belediyesi, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesi gereğince, çalıştırmak zorunda olduğu yüzde 4 oranında engelli istihdamına uymakta mıdır?  Belediyede Kaç engelli yurttaşımız ne kadar süredir çalışmaktadırlar? Bu vatandaşlarımız hangi birimde işe alınmıştır?

8 – Belediye ve belediyeye bağlı bina ile alanların içerisinde engellilerimiz için refakatçi çalıştırılmakta mıdır?

9 – Şehir içi ulaşımı sağlayan belediye otobüslerin kaç tanesinde, engellilerin binebilmesi için teknik sistemler bulunmaktadır? Bütün hatlarda ve ringlerde, engelliler için teknik altyapıya sahip otobüs bulunmakta mıdır? Sürücüler, konuyla ilgili eğitimlerden geçirilmiş midir?

10 – Engelli vatandaşlarımızın yürümesi için hazırlanan sarı çizgiler yağmur ve kar koşullarına uygun mudur? Engellilerin, kötü hava şartlarında bu çizgileri sağlıklı şekilde kullanabilmesi için hangi çalışmalar yürütülmektedir? Gerekli takip ve onarımlar düzenli şekilde yapılmakta mıdır?


11 – OECD ülkelerinde, engellilerin sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılabilmeleri için bulunan teknik altyapı hizmetleri ve standartları nedir? OECD ülkeleri ile Ankara’da yapılan ve uygulanan sistemler arasındaki farklar nelerdir?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.