Dokunulmazlık oylamasında referandum sinyali

Milletvekili dokunulmazlık oylamasında 348 evet çıktı. Dokunulmazlık teklifinin 1. maddesinin oylaması da 350 ‘evet’ oyuyla kabul edildi. Sonuç referandum aralığında. İkinci tur cuma günü…

Dokunulmazlık oylaması ilk turda referandum sinyali

TBMM’de fezlekesi bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili olan ve Komisyon görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında kavgalara sebep olan Anayasa değişikliği teklifi Meclis Genel Kurulu gündemine geldi.

Meclis Genel Kurulunda dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişiklik teklifinin 1. maddesinin oylaması tamamlandı. Yapılan oylamada 531 oy kullandı. 350 evet, 148 hayır, 27 boş ve 5 çekimser, 1 oy da geçersiz çıktı.


Maddelere geçilmesinin 348 oyla kabul edilmesinin ardından teklifin 1’nci maddesinin görüşülüp oylanmasına geçilmişti.

350 ‘Evet’ oyu çıkması, dokunulmazlıkların kaldırılmasının referanduma götürülme ihtimalini güçlendirdi.

Kabul edilen 1. madde nedir?

yasama dokunulmazlığı Kabul edilen 1. madde nedir?

Referandum mu olacak?

Gizli oylamaya 536 milletvekili katıldı. Oylamada 155 ret oyu çıkması, 8 milletvekilinin çekimser kalması ve 25 oyun boş çıkması 20 Mayıs 2016 Cuma günü yapılacak 2. tur oylamanın sonucunda referandum ihtimalini güçlendirdi. İkinci tur oylamada milletvekillerinin oyları 367’nin altında kalırsa anayasa değişikliği için referandum yolu görünecek. 1. turda yapılan oylama referandum işareti veriyor. 348 oyla kabul edilen teklif, referanduma sunulmanın alt sınırı olan 330 şartını aştı, ancak referandumu zorunlu olmaktan çıkaran 367 oya ulaşamadı.

Meclis’teki partilerin sandalye sayısı: 1. tur oylama sonucu
AK Parti 317 Kabul 348
CHP 133 Ret 155
HDP 59 Çekimser 8
MHP 40 Boş oy 25
Bağımsız 1

1. turda hangi partiler fire verdi?

AK Parti’nin teklifine MHP ve CHP destek vereceklerini açıklamıştı. Bu sonuçlar ise fireye işraret ediyor. Meclis’te oylama gizli yapıldığı için hangi parti milletvekillerinin oylamada ret oyu verdiği bilinmiyor.

Meclis’te kaç tane milletvekili için dokunulmazlık dosyası var?

Meclis’e gelen dokunulmazlık dosyasının sayısı 667.

En fazla dosya ise 405 ile HDP’ye ait. Aralarında partinin eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu pek çok HDP’li milletvekili için dosyalar Meclis’e gelmiş durumda.

HDP’yi, 192 dosya ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 46 dosya ile AKP ve 20 dosya ile MHP takip ediyor.


Bağımsız Ankara milletvekili Aylin Nazlıaka’nın da 5 dosyası bulunuyor.

Hakkında dosya düzenlenen toplam 138 milletvekili bulunuyor.

Hangi partiden kaç vekilin dosyası var?

Vekil sayısı Dosya sayısı
AKP 27 46
CHP 51 192
MHP 9 20
HDP 50 405
Bağımsız 1 5

2. tur oylama ne zaman?

Meclis’te fezlekesi bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliği teklifinin 2. tur oylaması 20 Mayıs 2016 Cuma günü TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak.

Yasama dokunulmazlığını düzenleyen anayasa değişikliği teklifi kabul edilirse ne olacak?

Değişiklik kabul edilirse, kabul edildiği tarihte Meclis’te dosyası bulunan milletvekilleri için Anayasa‘nın yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83. Maddesi uygulanmayacak.

Anayasa’nın 83. maddesi – yasama dokunulmazlığı maddesi nedir?

“Yasama dokunulmazlığı – MADDE 83. – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez.

Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.


Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.”


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.