Örtülü ödenek yine rekor kırdı

Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık tarafından yapılan gizli harcamalar için kullanılan Örtülü ödenek Nisan ayında zirve yaptı. Yılda 2.3 milyar lira gibi büyük bir meblağ örtülü ödenek için kullanılıyor.

Örtülü ödenek yine rekor kırdı

Örtülü ödenek 4 kat arttı

Maliye Bakanlığı bütçe gerçekleşme verilerine göre, ‘Gizli Hizmet Giderleri’ kaleminden Nisan ayında tam 210 milyon 22 bin lira harcama gerçekleştirildi. Oysa geçen yılın aynı ayında gizli ödenekten yapılan harcama 51 milyon 487 bin lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Resmi veriler, geçtiğimiz Nisan ayında örtülü ödenekten yapılan harcamanın, bir önceki yılın Nisan ayında yapılan harcamanın 4 kat üzerine çıktığını ortaya koydu.


Örtülü ödenek yılda 2.4 milyar TL

Maliye Bakanlığı verilerine göre, örtülü ödenekten bu yılın ilk 4 ayında yapılan toplam harcama da 680 milyon 341 bin liraya tırmandı. Bu tutar, bugüne kadar gizli hizmet giderleri kaleminden ilk 4 aylık dönemde yapılan en yüksek seviyeyi ifade ediyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık, örtülü ödenekten nisan ayında yaptığı 4 kat fazla harcamayla rekor kırarken, 4 aylık dönemde yaptıkları toplam harcamayla da yeni bir rekora imza attı.

Örtülü ödenek

Örtülü ödenek her yıl yeni bir rekor kırılıyor

Devlet yönetiminin zirvesi, 2014 yılının ilk 4 ayında gizli hizmet giderleri kaleminden 306 milyon lira harcarken 2015’in ilk 4 aylık döneminde bu tutar 519 milyon liraya çıkmış ve ‘rekor’ olarak tarihe geçmişti. Ancak, bu rekor, bu yılın aynı döneminde aşıldı, üstelik harcamalarda yüzde 30.9 artış kaydedildi.

Örtülü ödenek harcaması geçen yılın tamamında 1 milyar 770 milyon lira olmuştu. Eğer yüzde 31’e varan harcamadaki bu artış eğilimi devam edecek olursa, bu yılın sonunda 2.3 milyar liralık rekorlara rastlamak sürpriz olmayacak. Geçen yıl mevzuatta yapılan değişiklikle sadece Başbakan‘ın yetkisinde olan özel ödenekten harcama hakkı Cumhurbaşkanı’na da tanınmıştı.


Başbakanlık bu yetkisini kullanırken MİT ve Genelkurmay Başkanlığı gibi ülkenin güvenlik ve gizli istihbarat faaliyetleri için gizli harcama yapıyor. Başbakanın bu harcamaları yaparken cumhurbaşkanına bilgi verme zorunluluğu bulunmuyor.

Örtülü ödenek nedir?

En genel tanımıyla örtülü ödenek hükümetlere, devlet başkanlarına veya kurumlara, bir mali yıl içindeki bütçeden ayrılmış, kullanma şartları ve yöntemleri konusunda seçenekler sunan ama kullanıcısı tarafından harcama esnekliği de bulunan, belli bir program ve projeye direkt bağlanmamış harcama kalemi olarak adlandırılır.

İyi niyetli olarak bakılırsa, bu para, meclis veya daha üst bir kurumun onayı olmadan, hükümetin, hedeflerini yerine getirmesinde yardımcı olacak, bürokrasiyi aradan çıkartacak bir araç gibi görülebilir. Diğer taraftan ise, nereye harcandığının hesabı sorulamayacak, kötü niyetli olarak da kullanılması olası bir harcama hakkı olabilir.

Türkiye’de Örtülü ödenek

Örtülü ödenek harcamaları 5018 sayılı kanunda tanımlanıyor: “Örtülü ödenek, kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Hükümet icapları için kullanılmak üzere Başbakanlık bütçesine konulan ödenektir.”


Bu tanım oldukça geniş kapsamlı. Başbakanlığa neredeyse her koşul için parayı özgürce kullanma hakkı veriyor. Örtülü ödenek harcama miktarlarındaki artış oranlarına baktığımızda 2005-2006 ve 2011-2012’de ödenek %100’e yakın artmış, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yıldan beri ise toplam 6 kat arttırılmış. 2013’de, Mayıs’a kadar yapılan harcamalar neredeyse 2012’de yapılan harcamanın tamamına yakın. Yapılan harcamalar bütçede “gizli hizmet giderleri” olarak gözüküyor. Başka detay yok.


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.