TRT’den Erdoğan’ın başdanışmanı Saraçoğlu’na 1.3 milyon TL ödeme

TRT tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı olan İbrahim Saraçoğlu’na, sunduğu program için 1.3 milyon TL ödeme yapıldığı CHP’nin soru önergesiyle ortaya çıktı.

TRT, Erdoğan'ın başdanışmanı ibrahim saraçoğlu 1.3 milyon TL ödeme yaptı

Devlet kanalı TRT’nin 9 binden fazla çalışanı olmasına rağmen, sadece ‘dışarıya’ yaptırdığı programlar için geçen yıl 423 milyon lira ödendi. Elektrik faturalarından kesinti yapılarak vatandaşın cebinden yılda 1 Milyar liranın çok üstünde bir meblağın TRT’nin yayınlarına gittiği tahmin ediliyor.

Program için 1 milyon 355 Bin TL ödeme

Ha­zır­la­dı­ğı bit­ki­sel kür­ler­le ta­nı­nan bi­yo­tek­no­lo­ji ve mik­ro­bi­yo­lo­ji uz­ma­nı İb­ra­him Sa­ra­çoğlu’nun sun­du­ğu prog­ra­mın ilk bö­lü­mü 13 Ey­lül 2014’te ya­yın­lan­dı. O gün­den bu ya­na her cu­mar­te­si ya­yın­la­nı­yor. Prog­ra­mın ilk 26 bö­lü­müne 845 bin li­ra öde­nir­ken, söz­leş­me ye­ni­len­di. Sa­ra­çoğ­lu’nun şir­ke­ti bu söz­leş­me ile prog­ra­mın 27’n­ci bö­lü­mün­den 44’ün­cü bö­lü­mü­ne ka­dar 510 bin li­ra al­dı.


TRT’yi vatandaşın vergileri döndürüyor

Kurumun en önemli gelir kalemlerinden biri vatandaşın elektrik faturasından gelen TRT payı. Son açıklanan 2014 faaliyet raporuna göre elektrik faturalarından 802.2 milyon TL’lik gelir sağlandı. TRTye ayrıca bütçeden de para aktarıldı. Bu tutar 2005-2015 yılları arasında toplam 55 milyon 333 bin lirayı buldu. Gelirinin tamamına yakını, TRT payı ve bandrol ücretlerinden oluşan kurum, son beş yılda dışarıya yaptırdığı programlar için toplam 1 milyar 686 milyon lira, konuk ve program sunucularına ise 95 milyar lira ödedi.

CHP’nin soru önergesine yanıt


TRT’nin Genel Müdürü Şenol Göka, TBMM KİT Komisyonu üyesi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sorularına yazılı yanıt verdi. Programın, Fiyaka İletişim ile TRT’nin ortak yapımı olduğu, kurumun İstanbul stüdyolarında çekildiği ve TRT’nin personelinin çalıştırıldığı açıklandı. Sözcü gazetesinden Başak Kaya’nın haberine göre, programın ilk 26 bölümüne 845 bin lira, 27’den 44’üncü bölümüne kadar da 510 bin lira ödendi. Toplamda 1 milyon 355 bin lira, TRT bütçesinden karşılandı.

Yayın yasakları ve TRT’nin ulusal yayıncılık karnesi