Ekonomiye darbe: Dolar/TL’de ilk şok atlatıldı mı?

Türkiye için kara bir tarih olarak anılacak 15 Temmuz darbe girişimi ardından ülke ekonomisi de büyük zarar gördü. Dolar/TL paritesinde ve BİST’te ilk şok atlatıldı mı? Ekonomik gidişat ne durumda?

15 Temmuz darbe girişimi ardından Türkiye ekonomisi de büyük zarar gördü. Dolar/TL'de ilk şok atlatıldı mı? Ekonomik gidişat ne durumda?

Geçtiğimiz 3 gün içerisinde ülke genelinde 161 kişi şehit düştü, binlerce kişi yaralandı ve ülke ekonomisi büyük zarar gördü. 15 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde gerçekleşen darbe girişimi sonrası Dolar, Türk Lirası karşısında 3,05’leri görmüşken yeni haftanın sabahında kur 2,92’lere kadar geriledi. Darbe girişimi öncesi 2,90 seviyesinde dalgalanırken olaylar üzerine TL’de panik satışlarının da etkisiyle 3,05’e vuran Dolar/TL paritesi Pazartesi açılışıyla hızla Cuma günkü seviyesine gerilemekte. Kurun rekor seviyelerden geri çekilmesi öncelikle darbe girişiminin başarısız olmasına ardından TCMB’nın kayda değer önemli tedbirlerine dayandırılabilir.

İşte TCMB’nin aldığı tedbirler:

1) Merkez Bankası tarafından bankalara gerekli likidite limitsiz olarak sağlanacaktır.


2) Bankalara sağlanan gün içi likidite imkanının komisyon oranı sıfır olarak uygulanacaktır.

3) Türk Lirası likidite sağlamak amacıyla, ihtiyaç duyulması halinde, bankalar tarafından limitsiz tutarda teminat döviz deposu getirilebilmesine imkan tanınacaktır.

4) Bankaların döviz deposu almak üzere de kullanabilecekleri yaklaşık 50 milyar ABD Dolar’ı seviyesindeki mevcut limitleri gerektiğinde artırılabilecek ve kullanım şartlarında iyileştirmeye gidilebilecektir.

5) Merkez Bankası nezdindeki tüm piyasalar ve sistemler işlemler tamamlanıncaya kadar açık tutulacaktır.

6) Piyasa derinliği ve fiyat oluşumları yakından takip edilecektir.

7) Gerekli görülmesi halinde, finansal istikrarı korumaya yönelik ihtiyaç duyulacak tüm önlemler alınacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan halkı meydanlara çağırdı

Doğan Holding hisseleri yüzde 10 arttı

Gerek TCMB’nin önlemleri gerekse siyasilerin takındıkları tavır, yurtiçi piyasayı gün içerisinde ve yeni haftada büyük ölçüde etkileyecek olup panik havasının dinmesine yardımcı olacaktır. Burada önemli olan yabancı yatırımcının piyasadaki rolünün ne olacağı. Borsa İstanbul 100 Endeksi bu sabah yüzde 2.5 düşüşle 80.755 puandan açılış yaparken Doğan Holding hissesi yüzde 10 primli. Bunun sebebi ise darbe girişimi ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk konuşmasını 3G bağlantısıyla CNN Türk ekranları üzerinden yapması.

Dolar/TL’de ilk şok atlatıldı

Gün içerisinde 2,94’ün altındaki her seviye satış baskısını artıracağı gibi sıcak gelişmeler bizi rekor seviyelere götürmese de 2,97 – 2,99 aralığına taşıyabilir. Pariteye teknik açıdan bakılamayacağı gibi kurda ilk şoku atlattığımızı söylemek yanlış olmaz.

Borsa İstanbul’da ise gün içinde takip ettiğimiz haberler:

AKMGY- Şirketimizin 30.03.2016 tarihinde gerçekleştirilen 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülen 5 ve 11 no’lu gündem maddelerinde alınan kararların iptali talebiyle pay sahiplerimizden 135.630.817 adet paya sahip olduğunu belirten (Şirket sermayesinin % 3,640 oranını temsilen) Ömer Dinçkök tarafından İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2016/720 Esas sayılı dosyası nezdinde dava açılmış olup; Mahkemece duruşma günü 21.12.2016 saat 14:00 olarak belirlenmiştir.

DOAS- Şirketimizin % 49 oranında paya sahip olduğu, faaliyetleri durdurulmuş bulunan Meiller Doğuş Damper Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında kamuoyu ile paylaşılması gereken yeni bir gelişme bulunmamaktadır. Meiller markasının distribütörlük faaliyetleri ise Şirketimiz tarafından devam ettirilmektedir.

EGEEN– 05.08.2015 tarihli özel durum açıklamasına konu Pınarbaşı Merkez üretim tesislerimizdeki modernizasyon çalışmalarımız devam etmekte olup, bu yatırım için alınan teşvik belgesi ekindeki makine ve teçhizat listesi ve teşvik kapsamındaki toplam yatırım tutarı 14.906.205 TL. olarak güncellenmiştir.


EGEEN- 17.12.2014 tarihli özel durum açıklamasına konu Serbest Bölge Şubemiz yatırımı ile ilgili olarak; bugüne dek satın alma sözleşmeleri yapılan ve siparişleri verilen yatırım tutarı (%95,5) 8.500.000.-Euro’ya ulaşmıştır. Henüz müzakereleri devam eden satın almalarla birlikte toplam yatırım tutarının 8.900.000.-Euro’ya ulaşacağı tahmin edilmektedir.

FRIGO- Mayıs ayından bu yana dünyadaki ekonomik konjonktüre bağlı olarak, ihracat yüklemelerimiz dolayısıyla da tahsilatlarımız yavaşlamıştır.Bu sebeple bayram tatili sırasında bazı ödemelerde temerrüde düşülmüştür.Bazı alacaklar şirket varlıkları üzerine haciz uygulama girişiminde bulunmuşlardır.Bu şekilde şirket varlıklarının talan olmaması, hem paydaşlarımızın hem çalışanlarımızın hem de alacaklılarımızın haklarının korunması amacıyla iflas erteleme ve ihtiyati tedbir kararı almak için 08.07.2016 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile 11.07.2016 tarihinde mahkemeye müracaat edilmiştir.Ve yine 08.07.2016 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararıyla da ihtiyati tedbir kararı alınıncaya kadar bu durumun açıklanması ertelenmiştir.

Merkez Bankası’ndan flaş tedbir açıklaması

KARSN- Şirketimizin 18.04.2016 tarihli ve 2016 / 16 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile;”1- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde,a. Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık süre 2016 yılı sonunda dolacağı için, 2016-2020 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınabilmesi,b. Ayrıca esas sözleşmenin 6. maddesinde belirlenmiş olan mevcut 600.000.000 TL (Altıyüzmilyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanına, 18.04.2016 tarihli ve 2016/14 sayılı sermaye artırımına ilişkin kararımız ile ulaşılabileceği dikkate alınarak yeni kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000 TL (Dokuzyüzmilyon Türk Lirası) olarak belirlenebilmesi,amacıyla esas sözleşmenin 6. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine,2- Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip sözkonusu değişikliğin ilk Genel Kurul’un onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.”

LIDFA- Yönetim Kurulumuzun 15.07.2016 tarih ve 28 numaralı kararıyla; Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(“Deniz Yatırım”) ile yapılan görüşmeler neticesinde; Deniz Yatırım’ın, Destek Varlık Yönetim A.Ş.’nin 10.000.000.- TL. (On milyon Türk Lirası) ödenmiş sermayesinde sahip olduğu 4.998.000 adet payın tamamının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurulu’ndan gerekli yasal izinlerin alınması kaydıyla, pay başına 1,232 TL olmak üzere toplam 6.157.536.- TL (Altımilyonyüzelliyedibinbeşyüzotuzaltı Türk Lirası) bedel karşılığında Deniz Yatırım’dan satın alınmasına, Bu kapsamda, gerekli yasal izinler alındıktan sonra pay devir alma işleminin gerçekleştirilmesi suretiyle, devir bedelinin tamamının nakden ve peşinen ödenmesine karar verilmiştir.

NTHOL- Bağlı ortaklığımız Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından “devir alınması” suretiyle birleşilmesi işlemi başvurumuzun geri çekilmesi ile ilgili olarak, 01.07.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararımız gereğince SPK’ya müracaat edilmiştir. SPK’nın 14.07.2016 tarih ve 29833736-105.01.03.01-E.7785 sayılı yazısı ile başvuru dosyamız işlemden kaldırmıştır.

NTHOL– Yönetim Kurulumuzun 14.07.2016 tarihli toplantısında alınan kararı gereğince, mevcut 500.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 2.000.000.000 TL’ye yükseltilmesi ile ilgili izin alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.

15 Temmuz darbe girişimi sıkı yönetim belgesi

OZKGY– Şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Arstate Turizm Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin İstanbul Beşiktaş’ta bulunan arazisine ilişkin 1/5000 nazım imar planı tadilatı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından onaylanmış olup, İBB Meclis Karar 15.07.2016 tarihinde 30 gün süre ile askıya çıkmıştır. Şirketimiz ve birleşme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunduğumuz bağlı ortaklığımız Arstate Turizm A.Ş. mülkiyetinde yer alan toplam 5 adet parsel içerisinde turizm amaçlı proje geliştirilmesi düşünülmektedir.

PINSU- Şirketimizin 12.789.345,27 TL.’lik çıkarılmış sermayesinin, 31.973.363,175 TL. nakit ilave ile 44.762.708,445.-TL’na çıkarılması işlemleri tamamlanmış ve yeni sermaye 15/07/2016 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tescil edilmiştir. Sermaye artırım sürecinde, 09.06.2016-23.06.2016 tarihleri arasında kullanılan yeni pay alma haklarından (rüçhan hakları) 31.822.003,56.-TL., 28.06.2016- 29.06.2016 tarihleri arasındaki halka arzdan 239.598,19.-TL. olmak üzere toplam 32.061.601,75.- TL. fon sağlanmıştır.

SASA- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 50.000.000 Türk Liralık kısmının tamamının Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak suretiyle 216.300.000 TL’den 266.300.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 50.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin tescil işlemi 13.07.2016 tarihinde tamamlanmış olup, pay dağıtımına 18.07.2016 tarihinde başlanacaktır.

TBMM, 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne karşı ortak bildiri yayınladı

SKBNK- Şekerbank, 99.5 milyon EUR ve 18 milyon USD olmak üzere toplamda yaklaşık 130 milyon USD tutarında 364 ve 367 gün vadeli iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağlamıştır. Krediye ilişkin anlaşma 14 Temmuz 2016 tarihinde imzalanmıştır. Dış ticaretin finansmanı için kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti sırasıyla 364 gün için Libor/Euribor+ %1,20 ve 367 gün için Libor/Euribor+ %1,30’dur.

TTRAK– 21 Aralık 2015 tarihli özel durum açıklamamızda, traktör tasarımı ve üretimine yönelik olarak önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleştirilecek Ar-Ge yatırımlarının finansmanı için Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile 35 milyon Euro tutarında 6 yıl vadeli ve 6 ayda bir anapara ve faiz ödemeli bir kredi sözleşmesi imzalandığı ve nihai faiz oranının kullanım tarihinde netleşeceği belirtilmiştir. Söz konusu kredi 15 Temmuz 2016 itibariyle kullanılmış olup, nihai faiz oranı banka masrafları hariç yıllık % 0,950 olarak belirlenmiştir.

VERUS- Şirketimizin 20.11.2014 tarihinde yaptığı özel durum açıklaması ile 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında, %100 bağlı ortaklığımız Standard Enerji Üretim A.Ş. tarafından Şırnak-Pervari Bölgesi M48 c2 no.lu paftada petrol arama ruhsatı almak amacıyla T.C. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne yaptığı başvuru kamuya duyurulmuştur. Söz konusu başvuru ile ilgili süreç halen devam etmektedir


Güzel ülkemizin aydınlık günlere ulaşacağını umut ediyor, iyilikle dolu bir hafta diliyorum.

“Türkiye, Türkiye, ay’lı yıldız’lı Türkiye,
Sen Mehmed’sin omuzların Anadolu yaylası,
Aladağlar, Toros’lar dev gibi gövden,
Sen şehid oğlu, şehid babası,
Sana selam olsun dünya’dan, hürriyet’ten…”

Türkiye’de darbe girişimi sonrası son durum

İçişleri Bakanlığı’nda dev operasyon: 8777 personel açığa alındı


Ebru İpek
1992 yılı Ağustos ayında Ankara’da dünyaya geldi. Eğitim yılları boyunca çeşitli okullarda okudu ve Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümünü bitirdi. Üniversite öğrenimini gerçekleştirirken hem yabancı dil (İngilizce) hem de türev piyasalar (uluslararası döviz piyasaları ve yurtiçi hisse senetleri) alanında eğitim aldı. Mezun olduktan kısa bir süre sonra Uzman Yardımcısı olarak SPK’ya bağlı bir aracı kurumda göreve başladı. Buna ek olarak hala çeşitli ekonomi dergilerinde makaleler ve analizler yazmakta.