Fed’in faiz kararının ardından başrolde “Boğalar” mı “Ayılar” mı?

Hafta boyu beklenen FOMC (The Federal Open Market Committee) toplantısı dün akşam saatlerinde gerçekleşti ve günlerdir kulislerde konuşulan faiz kararı açıklandı.

Fed Başkanı Janet Yellen, TSİ ile 21.00’de faizlerin yüzde 0,25 – 0,50 bandında sabit bırakıldığını; kararın ise 9’a 1 oy ile kabul edildiğini ifade etti. Piyasa beklentisi de Fed’in Temmuz ayını pas geçeceği yönünde olduğu için parite ve endekste volatilite olsa da ciddi – sert hareketler yaşanmadı.

Fed'in faiz kararının ardından başrolde "Boğalar" mı "Ayılar" mı?

Fed’in faiz kararı hikayesi dışarıda Çin ekonomisi, Brexit ve Avrupa Merkez Bankası’na; içerde ise enflasyon, sanayi üretimi, ABD bankacılık sektörü, istihdam ve ABD Başkanlık seçimlerine dayanmakta. Ayrıca Fed faiz kararını alırken Dolar Endeksi’nin seyrini de düşünmek zorunda. Fed’in faiz artırımına gitmesi durumu Dolar Endeksi’ni 100 seviyesine kadar taşıyabilecekken, gelişen ülke piyasalarını da ortalama yüzde 1 kayba sokacaktı. Bizde bu durum Dolar/Türk Lirası (USDTRY) kuru açısından yeni rekor seviyeler demekken, altında (XAUUSD) da short pozisyonların karla kapanmasına yol açacaktı.

Fed bu toplantısında Temmuz ayını es geçti, Eylül ayına ise yeşil ışık yaktı. Ancak özellikle Başkanlık seçimi, ekonomik göstergeler ve Brexit Fed’in 20 – 21 Eylül tarihinde gerçekleştireceği FOMC toplantısında açıklayacağı faiz kararında oldukça etkili olacak. Orta vadede enflasyon açısından yüzde 2 hedefinin de koruduğu dün akşam aktarılan bilgiler arasında yer alırken uluslararası gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız.


Dün biz Fed’i beklerken Borsa İstanbul 100 Endeksi yüzde 1,88 artarak 75.076 puan ile günü tamamladı

Dolar/TL ise gün boyu ufak kar satışlarına maruz kalarak 3’e kadar geriledi. Sabah saatlerinde 3,01’in üzerinde dengelenen kur için sert hareketler beklememekle birlikte yukarıda 3,05 direnci aşağıda ise 3,00 psikolojik destek seviyesi bulunmakta. 50 mumluk hareketli ortalamanın altında kalan parite dün maruz kaldığı kar satışlarının ardından (MACD sıfırın altında) aşırı satış bölgesinde.

Fed'in faiz kararının ardından başrolde "Boğalar" mı "Ayılar" mı?

Fed'in faiz kararının ardından başrolde "Boğalar" mı "Ayılar" mı?

28 Temmuz – Şirket Haberleri

  • ACSEL: Yönetim Kurulumuzun 27.07.2016 tarihli 2016/07 sayılı toplantısında; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) Ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler çerçevesinde yapmış olduğu 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu kapsamında Şirketimizin kendi paylarında geri alım yapacağına ilişkin 22 Temmuz 2016 tarihli ve 2016/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 22 Temmuz 2016 tarihinde Kap’ da Özel Durum Açıklaması ile duyurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca yapılan 25/07/2016 tarihli “Geri alınan paylara ilişkin basın duyurusu” hakkında ek açıklamadaki düzenlemeler dikkate alınarak 2016/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararımıza ek olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. Payların geri alım işleminin; Ülkemizde yaşanan gelişmeler nedeniyle piyasaların sağlıklı işleyişi için Kurul’un uygulamaya aldığı tedbirlere katkı sağlamak, Borsada işlem gören Şirketimiz paylarının likitidesine destek olmak ve sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın yaratılmasına katkıda bulunarak pay sahiplerimizin olası mağduriyetlerine sınırlı bir ölçüde de olsa engel olabilmek amacıyla yapılmasına , – Geri Alım işleminde ;geri alıma konu edilecek pay sayısının azami 150.000 adet pay ve bu işlemler için kullanılacak fon tutarının azami 600.000 TL ile sınırlı olmak üzere uygulanmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.


  • AKBNK: Bankamızın gelecekteki nakit akımlarına dayalı seküritizasyon programı altında 250 milyon ABD Doları tutarında 8 yıl vadeli finansman temin edilmesi için International Finance Corporation (IFC) ile yetkilendirme sözleşmesi imzalanmıştır.
  • ARTOG – AR TARIM ORGANİK GIDA A.Ş,’nin (BİST) te işlem görmesi sermaye piyaysasi kuruluna basvuru yapilmis ve şirketin işlem sırasının açılması için şirket içinden çıkan arazilerin içinde bulunduğu Lion Tarım İnşaat L.T. D. Ş.T.İ.’nin iştirak olarak eklenebilmesi ve hisse devri işlemleri için gerekli ilgi yazisi SERMAYE PİYASASI KURULU ‘na yapılmıştır.
  • EKGYO: Bazı basın kuruluşlarında Emlak Konut’un tüm konut projelerini bünyesinde kurulacak bir çatı şirketinde toplayarak kampanya düzenleyeceği ve onlara finansal destek sağlayacağı yönünde bazı açıklamalar birkaç gündür yayınlanmaktadır. 26.07.2016 tarihinde yaptığımız kap duyurusundan da anlaşılacağı üzere Emlak Konut projelerine yönelik olarak bir satış kampanyası çalışması yapılacaktır. Hali hazırda Emlak Konut’un inşaat şirketlerine yönelik bir çatı şirketi kurulması ya da hazırlanan kampanyaya yüklenicilerinin dışındaki şirketlerin dahil edilmesi gibi bir planlamamız bulunmamaktadır. Bu çalışmamızın ayrıntılarını 28.07.2016 tarihinde kamuoyuyla paylaşacağımızı saygıyla duyururuz.
  • GUBRF: Yönetim Kurulumuzun 27.07.2016 tarihli kararı ile Şirketimiz Genel Müdürlüğü’ne vekalet eden Sn. Ferhat Şenel’in vekalet görevinin sonlandırılmasına ve Yönetim Kurulu Üyemiz ve Genel Müdür Yardımcımız Sn. Tahir Okutan’ın Genel Müdür Vekili olarak atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
  • KRDMA, KRDMB, KRDMD – Şirketimizin 08.08.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan 4 ve 5 numaralı kararların iptali konulu Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/525 E. sayılı davada verilen kısmen kabul, kısmen red kararının temyiz incelemesi sonucu, Yargıtay’ca kararın onanmasına karar verilmiştir.
  • MNDRS – Şirketimizin bağlı ortaklığı Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş., iştiraki olan Tan Elektrik Üretim A.Ş. sermayesinde sahip olduğu toplam 2 milyon 520 bin TL nominal değerli paylarından beheri 1 TL nominal değerli 1.800.000 adet Nama Yazılı İmtiyazlı Hissesini nominal değer üzerinden Şirketimize devretmiştir. Bu işlemle Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’nin Tan Elektrik Üretim A.Ş. sermayesindeki payı %15 olurken Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş.’nin Tan Elektrik Üretim A.Ş. sermayesindeki payı %6’ya düşmüştür. Bu alımdan kaynaklanacak 1.800.000 TL borcun Smyrna Seracılık ve Ticaret A.Ş. den olan alacağımızdan mahsup edilmek suretiyle ödenmesine karar verilmiştir. Konuyla ilgili 22 Temmuz 2016 itibarı ile EPDK’dan gerekli izin alınmıştır. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. sahip olduğu imtiyazlı paylar neticesinde Tan Elektrik Üretim A.Ş.’nin hakim ortağı konumuna geçmiş olup, üçüncü çeyrek finansal raporlama döneminden itibaren Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. UFRS konsolide mali tablolarında tam konsolidasyona tabi tutulacaktır.
  • OYLUM: Şirketimiz bir süredir stratejik ortaklık görüşmeleri yürüttüğü Bracknor Capital Ltd ile 26.07.2016’da Niyet Mektubu’nu imzalamıştır. Şirketlerin karşılıklı durum tespiti (due diligence) sürecini tamamlamasıyla nihai anlaşma imzalanacak, akabinde de SPK ve Borsa İstanbul nezdindeki gerekli başvurular yapılacaktır.
  • TAVHL: 12 Şubat 2016 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklamasında 2016 yılına ilişkin normal piyasa koşulları altında operasyonel ve mali beklentilerimizi kamuoyu ile paylaşmıştık. Söz konusu tarihten bu yana Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle oluşan güvenlik endişeleri, yolcu sayısı ve kompozisyonunu etkilemektedir.

Bu nedenle 2016 yılının ilk 6 ayında İstanbul dış hat yolcusu %0 büyürken, şehir çıkışlı dış hat yolcusu (Origin and Destination) %14 azalmıştır. Temel olarak 2016 yılına ilişkin beklentilerimiz aşağıdaki gibi revize edilmiş olup, maliyet düşürücü önlemler şirketimiz tarafından uygulamaya konulmaktadır.

İstanbul Atatürk Havalimanı şehir çıkışlı dış hatlar yolcu trafiğinin (Origin and Destination) %20 oranında azalması – Stabil Ciro – FAVKÖK’de (Kira öncesi FAVÖK) %8 – %10 seviyesine kadar azalma – Net karda ise önemli miktarda düşüş beklenmektedir.

  • TCELL: Şirketimiz Yönetim Kurulu, başlangıç sermayesi 35 milyon TL olacak olan katılım finansman şirketi kurulmasına ve bu kapsamda gerekli işlemlerin yapılması ve izinlerin alınması için yönetime yetki verilmesine karar vermiştir.

***Temettü Ödemesi*** ROYAL’e Pay Başına Brüt Temettü: 0,10814 TL, Teorik Fiyat: 0,992 TL (Teorik fiyatlar, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) ***


***Pay Sırasının İşleme Kapatılması*** Resmi Gazete yayınlanan 668 sayılı KHK gereği Borsamızda Yakın İzleme Pazarında işlem gören Taraf Gazetesi işlem sırası (TARAF. E) bugün seans öncesinde  kapatılmıştır.

Son dakika: Fed’den faiz açıklaması


Ebru İpek
1992 yılı Ağustos ayında Ankara’da dünyaya geldi. Eğitim yılları boyunca çeşitli okullarda okudu ve Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümünü bitirdi. Üniversite öğrenimini gerçekleştirirken hem yabancı dil (İngilizce) hem de türev piyasalar (uluslararası döviz piyasaları ve yurtiçi hisse senetleri) alanında eğitim aldı. Mezun olduktan kısa bir süre sonra Uzman Yardımcısı olarak SPK’ya bağlı bir aracı kurumda göreve başladı. Buna ek olarak hala çeşitli ekonomi dergilerinde makaleler ve analizler yazmakta.