Moody’s ve tarım dışı istihdamın ardından piyasanın seyri

Geçtiğimiz hafta piyasa bizlere, hem uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye değerlendirmesi hem de ABD tarım dışı istihdam verisi beklentileriyle kurda Dolar yönlü bir şişme; BİST100 Endeks bazında ise bir gerileme yaşattı. BİST100 Cuma günkü hafta kapanışını 76.065 puandan gerçekleştirirken Dolar/TL de 3’ten yavaşça geriledi.

Moody's ve tarım dışı istihdamın ardından piyasanın seyri

Bir önceki yazımda da belirttiğim üzere Moody’s 5 Ağustos tarihli toplantısında Türkiye’nin kredi notunda değişikliğe gitmeyip gelişmeleri izleyeceğini açıkladı. Böylelikle ülkemizin Moody’s değerlendirmesi Baa3 yatırım yapılabilir seviyesinde kaldı. Kuruluşun bu ılımlı değerlendirmesi piyasalarda pozitif etki yaratırken Dolar/TL yeni haftanın ilk gününde 2,9850’lerde seyrediyor.

ABD tarım dışı istihdam

Cuma günü izlediğimiz bir diğer gelişme de ABD tarım dışı istihdam, işsizlik ve saatlik ortalama kazanç verileri oldu. Ortalama saatlik kazançlar 0,2% beklenirken 0,3%; işsizlik 4,8% beklenirken 4,9%; tarım dışı istihdam 180 bin beklenirken 255 bin; ticaret dengesi ise -43.10 milyar Dolar beklenirken -44,51 milyar Dolar açıklandı. Veriler piyasada ılımlı yankılanırken Dolar Endeksi 96’lara kadar yükseldi.


7 Ağustos Demokrasi ve Şehitler Mitingi

Ayrıca Pazar günü İstanbul Yenikapı’da Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin katılımıyla gerçekleşen Demokrasi ve Şehitler Mitingi piyasa açısından çok olumlu algılandı ve verilen birlik mesajlarının da etkisiyle BİST 100 Endeksi sabah saatlerinde yüzde 1,77 primli fiyatlandı.

Dolar/TL paritesi 4 saatlik grafikte yükseliş trendini kırmakla birlikte düşüş trendine tekrar girme eğiliminde. Stochastic Slow %K %D’yi yukarıdan keserek sat sinyali verirken 50 mumluk ve 100 mumluk hareketli ortalamalar fiyatın üzerinde kesişmiş durumda. Geri çekilmelerde 2,97 ve 2,95 önemli destekler olacaktır. Yukarı da ise 3 psikolojik direnci çok güçlüdür.

USDTRYH4

Bu hafta ise ekonomik takvimde önemle takip edeceğimiz veriler;

Salı: Çin enflasyon verileri

Çarşamba: OPEC aylık rapor

Perşembe: Türkiye cari açık

Cuma: Çin sanayi üretimi, Avrupa büyüme, ABD enflasyon verileri.

Bu veriler dışında 19 Ağustos Cuma günü Fitch’in yapacağı Türkiye değerlendirmesi önemli olacaktır.

Yeni hafta şirket haberleri

AFYON– Şirketimizin, Afyonkarahisar / Türkiye adresindeki Çimento Fabrikasının, modern teknolojilerle donatılmış olarak şehir dışında yeniden kurulması için,Afyonkarahisar Merkez İlçe, Halımoru Köyü civarında yapılan yatırım çalışmaları kapsamında çimento değirmenlerinde deneme üretimi başarıyla yapılmıştır. 2016 Yıl sonuna kadar tüm yatırımların tamamlanarak, üretim faaliyetlerine başlanması planlanmaktadır.

ARENA– Şirketimiz ile dünyanın önde gelen Bulut çözümleri sağlayıcısı Microsoft ile (Microsoft CSP Bulut Çözümleri Sağlayıcısı) alanında distribütörlük anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında Arena Bilgisayar Microsoft’un Bulut servislerini aylık ödeme altyapısı ile Türkiye genelindeki 10.000’ı aşkın bayisine sunabilecektir.

BTCIM- Şirketimiz, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre yatırımı kapsamında, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile 8 yıl vadeli 15 Milyon TL kredi anlaşması imzalamıştır.

DZGYO– Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği’nin 23.maddesi 7.fıkrası gereği yapılan açıklamadır. Bilgisi 07.04.2016 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile duyurulan, davacı Securinet Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.tarafından İstanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde 2016-144 Esas sayılı dosya ile Şirketimiz aleyhine açılan “Tasarrufun İptali” davasında yeni bir gelişme olmamıştır.

EGCYH- Şirketimizin bağlı ortaklığı olan halka açık Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (“EGLYO”) 04/08/2016 tarihinde yaptığı KAP açıklaması doğrultusunda, Borsa İstanbul tarafından 04/08/2016 tarih ve BİAŞ-4-7445 sayılı yazısı ile söz konusu işleminin, Şirketimiz faaliyetlerine ve finansal tablolarına etkisi ile söz konusu ihtiyati haciz kapsamında finansal tablolarımızda karşılık ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin bilgilerin KAP’ta açıklanması istenmiştir. Söz konusu ihtiyati haciz kararı ile ilgili olarak, açıklama yapan EGLYO, Şirketimizin %82,78 oranında bağlı ortaklığıdır. Ancak Şirketimiz, konusu geçen davalara ve icra takibine taraf değildir. Şirketimizin herhangi bir varlığına haciz uygulanmamış olduğundan tasarrufun iptali davasına konu ihtiyati haciz kapsamında finansal tablolarımızda karşılık ayrılmayacaktır. Şirketimizin bağlı ortaklığı olan halka açık EGLYO’ya karşı başlatılan bu haksız hukuki süreç nedeni ile EGLYO ve EGCYH hisselerindeki olası değer kayıpları ile sınırlı kalmamak üzere, Şirketimiz, iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımızın itibari ve değer kayıpları ile oluşmuş ve oluşacak tüm zarar nedeni ile Şekerbank T.A.Ş., Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’ne ve tüm ilgililere karşı tüm tazmin ve yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu da yinelemek isteriz.


EGLYO– Şirketimizin 04/08/2016 tarihinde yaptığı KAP açıklaması doğrultusunda, Borsa İstanbul tarafından 04/08/2016 tarih ve BİAŞ-4- 7444 sayılı yazısı ile söz konusu işlemin, Şirketimiz faaliyetlerine ve finansal tablolarına etkisi ile söz konusu ihtiyati haciz kapsamında finansal tablolarımızda karşılık ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin bilgilerin KAP’ta açıklanması istenmiştir. Şirketimize karşı Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından açılan tasarrufun iptali davalarında, ihtiyati haciz kararlarına 26.07.2016 tarihinde Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’ne karşı tazminat hakkı da dahil her hakkımız saklı tutularak itiraz edilmiş ve ihtiyati haczin kaldırılması talep edilmiştir. Tasarrufun iptali yargılama sürecinde olduğundan ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmemiştir. Şirketimizin %100 pay sahibi olduğu EGC Enerji Çözümleri A.Ş.’nin (EGC Enerji) 17.100.000 adet payına ilişkin ilmühaberlerin fiziken icra dairesine teslim edilmesi daha önce açıklamasını yapmış olduğumuz tasarrufun iptali davasına konu ihtiyati haciz kararı nedeni ile istenmiştir. İhtiyati haciz kararları ile ilmühaberlerin üçüncü kişilere rızai devri ve tasarrufunu engellenmektedir. İhtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden, ihtiyati haciz uygulayan icra daireleri, ihtiyati haciz nedeniyle ilmühaberlerin satışını isteyemez. İlmühaberler üzerinde ihtiyati haciz dışında da herhangi bir haciz mevcut değildir. Dolayısı ile bu ilmuhaberlerin satışı ve devri söz konusu olamamaktadır. Uygulanan ihtiyati haciz kararının Şirketimiz iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerine herhangi bir etkisi olmamış ve olması da beklenmemektedir. %100 bağlı ortaklığımız olan ve ilmühaberlerini teslim ettiğimiz EGC Enerji, ayrı bir tüzel kişiliktir. Dolayısıyla EGC Enerji’nin mal varlığı ve cari ilişkileri ihtiyati hacze konu olmadığından, şirket faaliyetlerine etkisi bulunmamaktır. EGC Enerji’de herhangi bir mülkiyet devri söz konusu değildir ve halen %100 bağlı ortaklığımızdır. Tasarrufun iptali davasına konu ihtiyati hacize itiraz edilerek kaldırılması talep edilmiş olup yargılama süreci devam etmektedir. Henüz sonuçlanmamış, ilk duruşması dahi yapılmamış olan davalara konu ihtiyati haciz kapsamında finansal tablolarımızda karşılık ayrılmayacaktır. Ancak, Şirketimiz, iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımızın itibari ve değer kayıpları ile oluşmuş ve oluşacak tüm zarar nedeni ile Şekerbank T.A.Ş., Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’ne ve tüm ilgililere karşı tüm tazmin ve yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu yinelemek isteriz.

EKGYO– Şirketimiz projelerinden “Denizli Merkezefendi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi”(Denizli Evora) kapsamında 716/1, 717/1, 718/1, 719/1, 720/1, 721/1, 722/1, 723/1 ve 724/1 Parsellerde 29.01.2016 tarihinde Yapı Ruhsatları alınmıştır. Ancak projede revizyona gidilmiş, 722/1 Konut Parselinde bulunan 166 adet konut sayısı 171 adet ve 14 adet ticari ünite sayısı 18 adet olmak üzere 03.08.2016 tarihinde Tadilat Yapı Ruhsatları alınmıştır. Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 1550 adet olmuştu.

FMIZP– Erteleme Bildirimi : Şirketimiz, fabrika arazimizin de üzerinde bulunduğu Kocaeli İli İzmit İlçesi Yenimahalle’de bulunan 43 Ada 146 parsel no.lu 1.439,43 metrekare yüzölçümüne sahip taşınmazın satışına ilişkin olarak TC Kocaeli Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü tarafından 19.07.2016 tarihinde düzenlenen ihaleye katılmış olup yönetim kurulumuzun 18.07.2016 tarih ve 11 sayılı kararı uyarınca söz konusu ihaleye ilişkin gelişmelerin kamuya açıklanmasının ihale sonuçlanıncaya kadar ertelenmesine karar verilmiştir.Kat’i İhale Onayı:Taşınmazın kat’i ihalesinin Maliye Bakanlığı’nın (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 03.08.2016 tarih ve 21709 sayılı onayları ile uygun görüldüğü, TC Kocaeli Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü’nün 04.08.2016 tarih ve 45997973-41010117858/15167 sayılı yazısı ile 05.08.2016 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.Ertelemenin Gerekçesi:Taşınmaz üzerinde şirketimizin üretim tesisleri yer almakta olup arazinin tarafımıza satışı, faaliyetlerimizin verimli bir şekilde devamı için önem arz etmektedir. Olası diğer taliplilerin adil piyasa değerinin üzerinde spekülatif bir fiyat artışına yol açabilecek yatırım amaçlı girişimlerinin şirketimizin mali çıkarlarına zarar verebileceği değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda şirketimizin ve dolayısıyla pay sahiplerimizin meşru çıkarlarının korunması amacıyla söz konusu ihale sürecine ilişkin açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında ertelenmiştir.Ertelemenin Etkisi ve Alınan Tedbirler:Şirketimizin olağan işleyişinde erteleme kararından kaynaklı bir değişiklik olmadığı gibi, yatırımcıları yanıltıcı bir durum da söz konusu olmamıştır. İhale süreci konusunda bilgi sahibi olan yöneticilerimiz erteleme kararı konusunda bilgilendirilmiş ve içsel bilginin gizliliğiyle ilgili gerekli tedbirler alınmıştır.

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR- Bankamız Yönetim Kurulu’nun kararı ile, bir veya birden fazla ihraç suretiyle, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 2 milyar Euro veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, yurt dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihraçlarına olanak sağlayacak bir İTMK programı kurulması ve bu doğrultuda İTMK ihraç edilmesine ilişkin gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.

KORDS– Kordsa Global AŞ olarak Arge merkezimizce geliştirilmiş yeni jenerasyon polyester ipliğimizden mamul kord bezlerimize olan yoğun talebi karşılamak, müşterilerimizin bulundukları ülke ve segmentlerdeki büyüme hızlarına ayak uydurmak ve pazardaki güçlü konumumuzu pekiştirmek adına iki tesisimizde PET HMLS Polyester iplik yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. 2 yıl içinde tamamlanıp 2018’de devreye alınması öngörülen ve 29,5 milyon USD’ye mal olması beklenen bu 2 yatırım ile Kordsa Global Türkiye operasyonları 6,000 ton; Indokordsa operasyonlar 6,500 ton ek HMLS polyester iplik kapasitesine kavuşacaktır.

MENBA- 1. Toplantı başkanlığına Sayın Gökhan Yılmaz’ın seçilmesine, Tutanak Yazmanlığı’na Sayın Ahmet Demirci’nin seçilmesine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine mevcudun 18.301,7 TL’lik paya sahip Levent Demirbüken red oyuna karşılık 5.643.932 TL’lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.2. Gündemin 3’üncü maddesinde onaya sunulacak olan, Re Teks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının devri işlemi, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden; Sermaye Piyasası Kanunu’nun 24. maddesi gereğince genel kurula şahsen veya vekalet vererek katılan, 3’üncü gündem maddesine karşı olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli beher pay için 1,5393 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakları olduğu, ilgili gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleten ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin bu haklarını 15 Ağustos 2016 ile 26 Ağustos 2016 tarihleri arasında kullanabilecekleri, bu çerçevede en geç 26 Ağustos 2016 saat 17:00’ye kadar yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kuruluş vasıtasıyla, sahip oldukları payların tamamını Şirketimize devretmek üzere, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde Şirketimiz adına açılmış olan 12029 nolu hesaba virman talimatını iletmelerinin gerekmekte olduğu, ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvurarak paylarını teslim edenlere pay bedelinin, en geç satışı takip eden işgünü ödeneceği hakkında bilgi pay sahiplerine sunuldu. Gündemin bu maddesi pay sahiplerini bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylamaya sunulmamıştır.3. Yönetim Kurulu’nun 30.06.2016 tarih ve 2016/16sayılı kararına konu olan Re Teks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının devri işlemi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına girdiğinden, karar konusu olan Re Teks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının devri işlemi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve fiziki olarak genel kurul toplantısına katılan 189,059 TL’lik paya sahip Levent Demirbüken, Ali Demirtaş, Enes Aşık,Mahir Dokuyan, Tamer İzzet Beyazoğlu, Ali Öcal, Ümit Kozarva, Erdinç Atay, Selçuk Karakamış, Hasan Aydın, isimli kişilertoplantı tutanağına muhalefet şerhi koydurmuşlardır.Elektronik ortamdan toplantıya katılan olmamıştır,. Gündemin 3’üncü maddesi toplam 189.059 TL’lik (yukarıda red detayı verilen) red oyuna karşılık 5.473.174,65TL’lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

MENBA- Şirketimizin 6 Ağustos 2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısına katılıp gündemin 3’üncü maddesinde görüşülen ayrılma hakkına konu maddeye olumsuz oy veren ve muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına yazdıran ortaklarımız 1 TL nominal değerli bir pay için 1,5393 TL ayrılma hakkı fiyatı üzerinden ayrılma haklarını kullanabileceklerdir. Ayrılma hakkı, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile kullandırılacak olup, ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 15 Ağustos 2016 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayacak, 26 Ağustos 2016 Cuma günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.

PAGYO– Yönetim Kurulumuzun 04.Ağustos.2016 tarihli toplantısında;Yalnızca 2016 yılı Ağustos ve Eylül aylarına mahsus olmak üzere kurulumuzca belirlenen koşulları yerine getiren kiracılarımızın aylık asgari kira bedellerine, halen devam eden tavan kur uygulamasına ek olarak ayrıca %15 iskonto yapılmasına Karar verilmiştir.

PKENT- Şirketimizin işletme sermayesi ve cari hesap ödemeleri için TÜRK EXIMBANK’tan döviz kazandırıcı hizmetler kapsamında 1.000.000,00.- TL Turizm kredisi kullanmıştır.

SASA– İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%):37,55163 / İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL): 100.000.000/ Mevcut Sermaye (TL): 266.300.000 / SPK Başvuru Tarihi: 05.08.2016

SAYAS– Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili SPK başvurusu kurulca kabul edilmiştir.: Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL): 80.000.000 / Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) / Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL): 100.000.000

TAVHL– TAV Havalimanları Holding, şirketimizde %38 oranında hisseye sahip ortağı Aéroports de Paris ve Bouygues Bâtiment International ile birlikte, Küba Havana’da bulunan José Marti Havalimanı’nın işletme ve geliştirme hakkını içeren imtiyaz sözleşmesi için Küba Hükümeti ile birebir görüşmelere başlamıştır.Sözkonusu imtiyaz sözleşmesi, Havalimanı’nın geliştirme, genişletme ve işletim hakkını içermektedir. Bu proje ile birlikte, 2015 yılında yaklaşık 5 milyon yolcuya hizmet veren Havana José Marti Havalimanı’nın, 2020 yılında 10 milyon seviyesinde yolcuya hizmet verecek kapasiteye ulaşması öngörülmektedir. Son dönemde özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile hava trafiğinin liberalleşmesi yönündeki adımlar, havalimanı yolcu trafiğinde yüksek oranda büyüme potansiyeline işaret etmektedir.İmtiyaz sözleşmesi ayrıca ülkenin batısında yeralan San Antonio de los Banos Havaalanı’nın geliştirme projesini içermektedir.


YKGYO– 15.07.2015 tarihli özel durum açıklamamız ile Ankara-Ankara projesine ilişkin Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin Şirketimiz lehine temyiz yolu açık olmak üzere vermiş olduğu yıkım işleminin iptaline ilişkin karara karşı; Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan temyiz başvuru dilekçesinin Şirketimize tebliğ edildiği ve 25.03.2015 tarihli özel durum açıklamamız ile karşı tarafın yapmış olduğu temyizin üst mahkeme tarafından reddi ile Şirketimiz lehine verilmiş kararın onandığı bilgisinin UYAP sistemi üzerinden öğrenilmiş olduğu paylaşılmıştı. 05.04.2016 tarihli özel durum açıklamamızla da, daha önce UYAP sisteminden öğrenilen bilgiye paralel şekilde; aynı tarihte tarafımıza ulaşan gerekçeli karar ile; Ankara 11. İdare Mahkemesi 2014/431E. sayılı dosyasında görülen yıkım kararının iptali talepli söz konusu davada, Danıştay 14. Dairesi’nin 2014/8703E. ve 2015/11019K. sayılı ilamıyla davanın kabulü kararını onadığı ve tarafların kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yoluna başvurmasının mümkün olduğu bilgisinin öğrenildiği açıklanmıştı. Söz konusu davada yeni bir gelişme olmamıştır.

Ekonomi: Moody’s’den Türkiye’nin kredi notu değerlendirmesi


Ebru İpek
1992 yılı Ağustos ayında Ankara’da dünyaya geldi. Eğitim yılları boyunca çeşitli okullarda okudu ve Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümünü bitirdi. Üniversite öğrenimini gerçekleştirirken hem yabancı dil (İngilizce) hem de türev piyasalar (uluslararası döviz piyasaları ve yurtiçi hisse senetleri) alanında eğitim aldı. Mezun olduktan kısa bir süre sonra Uzman Yardımcısı olarak SPK’ya bağlı bir aracı kurumda göreve başladı. Buna ek olarak hala çeşitli ekonomi dergilerinde makaleler ve analizler yazmakta.