Y kuşağı kariyer ve finansal getiri için yurt dışına yöneliyor

Dünya çapında yapılan bir araştırmaya göre Y kuşağı olan yabancı çalışanlar kariyerlerine yön vermek ve yeni alanlarda gelişmek için yurt dışına yöneliyor. Bu gruptaki yabancı çalışanların yaklaşık yarısı yurt dışında yaptıkları işi kendi ülkelerindekine göre daha tatmin edici buluyor.

Y kuşağı kariyer ve finansal getiri için yurt dışına yöneliyor singapur

190 ülkeden 26 binin üzerinde yabancı çalışanın görüşü alınarak gerçekleştirilen ‘Expat Explorer’ anketi, ülkelerin sunduğu kariyer fırsatları, finansal getiri imkânları, yaşam standardı ve güvenli, aile dostu bir çevre gibi konularda çarpıcı bulgular ortaya koyuyor. Bu yıl 9.’su gerçekleştirilen anket, yabancı çalışanlara ilişkin dünyanın en büyük çaplı ve uzun soluklu araştırması olma özelliği taşıyor.

Anketin sonuçlarına göre; 18-34 yaşları arasındaki (Y kuşağı) yabancı çalışanların yaklaşık dörtte biri (%22) yurt dışına taşınmada kariyerlerine yön verme ve yeni amaçlar edinme isteğinin etkili olduğunu belirtiyor. 34-54 yaşları arasındaki yabancı çalışanlarda bu oran %14 iken, 55 ve üzeri yaşlardaki yabancı çalışanlarda ise %7’ye düşüyor. Bununla birlikte Y kuşağı olan yabancı çalışanların yeni mücadeleler bulma arayışında olduğu görülüyor. Bu gruptaki katılımcıların her beşinden ikisi (%43) farklı bir deneyim için yurt dışına yöneldiğini belirtirken, bu oran 34-54 yaşları arasındaki yabancı çalışanlarda %38’e, 55 ve üzeri yaşlardakilerde ise %30’a iniyor. Ankete göre; Y kuşağı yabancı çalışanların yaklaşık yarısı (%49), yurt dışında yaptıkları işi kendi ülkelerindekine göre daha tahmin edici buluyor.


Yabancı çalışanların gözdesi yine Singapur

Anketin sonuçlarına göre Singapur, yabancı çalışanlara sağladığı finansal getiri, kariyer fırsatları ve yaşam kalitesi bakımından geçen yılın ardından bu yıl da birinci sırada yer aldı. Singapur’daki yabancı çalışanların %62’si ülkenin, kariyerlerinde ilerleme kaydetmek için iyi bir yer olduğunu belirtirken, yine aynı oranda yabancı çalışan, ülkeye taşınmalarının ardından kazançlarının arttığını dile getiriyor. Küresel olarak bakıldığında ise; ankete katılan yabancı çalışanların %43’ü yaşadığı ülkeyi kariyerinde yükselme imkânı bakımından iyi bir yer olarak tanımlarken, %42’si de kazancının ülkeye taşınmasının ardından arttığını ifade ediyor.


Singapur’daki yabancı bir çalışanın yıllık ortama geliri 139 bin dolar iken, küresel ortalama 97 bin dolar seviyesinde. Bununla birlikte küresel bazda yılda 200 bin doların üzerinde gelir elde eden yabancı çalışanların oranı %11 seviyesindeyken, Singapur’daki yabancı çalışanların yaklaşık dörtte biri (%23) yılda 200 bin dolardan fazla gelir elde ediyor.

Singapur’daki yabancı çalışanların %66’sı ülkenin kendi memleketlerine kıyasla daha yüksek bir yaşam standardı sunduğu söylüyor; küresel olarak bu oran %52 seviyesinde. Öte yandan ülkedeki yabancı çalışanların %75’i eğitim kalitesinin kendi memleketlerindekinden daha yüksek olduğunu dile getirirken, küresel bazda bu ortalamanın %43 olduğu görülüyor.

Y kuşağı için yurt dışında iş deneyimi, finansal hedeflere ulaşmayı hızlandırıyor.kariyer-planlama


Yabancı çalışanların pek çoğu uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmada yurt dışında çalışmanın etkili olduğunu dile getiriyor. Ankete katılan her beş yabancı çalışandan ikisi yurt dışına taşınmanın emeklilik için birikim yapma (%40) veya gayrimenkul satın almadaki (%41) süreci hızlandırdığını ifade ederken,katılımcıların yaklaşık üçte biri de (%29) yurt dışında yaşamanın çocuklarının eğitimi için daha hızlı birikim yapmaya imkân sağladığını dile getiriyor.

Türkiye faizsiz finansta bölgesel lider olabilir

Gökten Üç Ülke Düşmüş – Beyin Göçü