YÖK’ten kapatılan vakıf okullarındaki öğrenciler ile ilgili açıklama

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK),  kapatılan vakıf yükseköğretim kurumları öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarına özel öğrenci olarak başvuruları 26 – 29 Eylül 2016 tarihleri arasında alınarak, 3 Ekim 2016 Pazartesi günü koordinatör üniversite veya ilgili yükseköğretim kurumları tarafından ilan edileceği bildirildi.

YÖK'ten kapatılan vakıf okullarındaki öğrenciler ile ilgili açıklama

YÖK’ten yapılan açıklamada, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumları öğrencilerinin özel öğrencilik ile ilgili işlemlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Öğrenciler, özel öğrenci olabilmek için sadece bir yükseköğretim kurumuna başvuru yapabilecek. Öğrencilerin özel öğrencilik için başvurularında kayıt belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacak. Özel öğrencilik statüsü sadece kapatılan üniversitenin bulunduğu ilde ve Türkiye’nin herhangi bir yükseköğretim kurumunda olabilecek.

Kapatılan vakıf üniversitesinin bazı programları kapatıldığı ilde sadece kapatılan üniversitede bulunuyorsa, koordinatör üniversitede program açılacak ve öğrenciler bu programa merkezi yerleştirme sonrası, özel öğrenci olarak katılabilecek. Diğer illerde ise açık olan programlarda özel öğrenci olunabilecek.


Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde özel öğrenci olarak yükseköğretim kurumlarında eğitim alabilmek için taleplerini tercihleri ile birlikte kapatılan üniversite ile ilişkilendirilen koordinatör üniversiteye yapacak.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında özel öğrenci olarak eğitim alabilme talepleri Ankara’daki programlar için Yıldırım Beyazıt Üniversitesine, İstanbul’daki programlar için İstanbul Üniversitesine, İzmir’deki programlar için İzmir Katip Çelebi Üniversitesine yapılacak. Diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarındaki özel öğrencilik talepleri, ilgili yükseköğretim kurumunun kendisine yapılacak. ÖSYM tarafından yerleştirilen yükseköğretim programının öğretim dili ile özel öğrenci olarak eğitim alınacak programın öğretim dili aynı olacak.

YÖK: Ancak, öğretim dili Türkçe programa yerleşen öğrenciler yabancı dil yeterliliklerini sağlamaları ve talep etmeleri halinde öğretim dili yabancı dil olan programlarda özel öğrenci olarak eğitim alabilecek.

Öğretim dili yabancı dil olan programlarda kayıtlı öğrenciler ise öğretim dili Türkçe programlarda özel öğrenci olarak eğitim alamayacak.

Kapatılan üniversitenin öğrencilerinin o ilde mutlaka özel öğrenci statüsü bulabileceği birden fazla yükseköğretim kurumu bulunması koşuluyla özel öğrencilikte kontenjan sınırı bulunacak ancak o ilde tek üniversite varsa bu duruma kontenjan uygulanmayacak ve gerektiğinde ek sınıf açılabilecek. Aynı ilde tek bir üniversitede yoğunluk olmaması için kontenjan uygulaması yapılacak.

Herhangi bir intibak işlemi yapılmadan diploma düzenlenecek

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde kapatılan vakıf yükseköğretim kurumundaki programın veya programın ilgili  sınıfının bulunmaması halinde koordinatör üniversite bünyesinde bu program açılarak özel öğrenci kabul edilecek.

Yerleştirme sürecinde veya özel öğrencilik durumunda derslerin transferi ve intibakında programın müfredatı esaslı değil program yeterlilikleri esaslı bir intibak uygulanacak ve öğrencinin daha önce almış ve başarılı olmuş olduğu tüm dersler kredileri ile birlikte sayılarak intibakı yapılacak ve mezuniyet için
gerekli olan asgari AKTS kredisi (ön lisans: 120 AKTS, lisans: 240 AKTS, Diş Hekimliği: 300 AKTS, Tıp: 360 AKTS) dikkate alınarak, alması gereken
dersler belirlenecek.

Öğrencinin yerleştirildiği yükseköğretim kurumu dışında başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak eğitime devam etmesi durumunda
programa intibakı özel öğrenci olarak eğitim alacağı yükseköğretim kurumu tarafından yapılacak, öğrencinin daha önce almış ve başarılı olmuş olduğu tüm dersler kredileri ile birlikte sayılarak intibakı yapılacak ve mezuniyet için gerekli olan asgari AKTS kredisi (ön lisans: 120 AKTS, lisans: 240 AKTS, Diş
Hekimliği: 300 AKTS, Tıp: 360 AKTS) dikkate alınarak, alması gereken dersler belirlenecek.

Öğrencinin özel öğrenci olarak eğitim aldığı yükseköğretim kurumunda eğitimini başarıyla tamamlayarak mezuniyeti hak etmesi durumunda yerleştiği
yükseköğretim kurumu tarafından herhangi bir intibak işlemi yapılmadan diploması düzenlenecek.


Kısıtlama getiren ders alma limiti konulamayacak

Kapatılan yükseköğretim kurumu öğrencilerinden KHK kapsamında ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen, mevcut mevzuata göre yatay geçiş yapan öğrenciler KHK uygulama esasları kapsamındaki özel öğrenci statüsünden faydalanamayacak. KHK kapsamındaki merkezi yerleştirmeyle yerleşen öğrencilerde özel öğrencilikte dönemde ders almasına ilişkin üniversitenin kendi öğrencileri ile ilgili kurallara göre işlem yapılacak, mevcut yönetmelikteki özel öğrenciler gibi bu öğrenciler için kısıtlama getiren ders alma limiti konulamayacak.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında çift anadal, yan dal yapan öğrencilerin bu eğitimlerine devam edip etmeyeceklerine yerleştirildikleri yükseköğretim kurumunda devam edecekleri için yerleştikleri yükseköğretim kurumu, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam edecekler için özel öğrenci olarak eğitim alınacak yükseköğretim kurumu mevcut mevzuatına göre değerlendirme yaparak öğrencilere bildirecek. Söz konusu KHK’nın çıktığı tarihte mezun olup sadece çift anadal eğitimine devam eden öğrenciler için koordinatör üniversiteleri tarafından bu eğitim verilecek.

Ancak, koordinatör üniversiteler çift anadal eğitimine ilişkin dersleri ve esasları kendileri belirleyebilecek. Öğrencinin yerleştirildiği üniversitede KHK kapsamında bursluluk ve ücret durumunu devam edecek, özel öğrenci olarak devam ettiği kuruma bir ödeme yapmayacak ve bu üniversitelere ödemeler, YÖK’ün belirleyeceği usul ve esaslar kapsamında iki yükseköğretim kurumu arasında gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin yabancı dil düzeyini sağlamaları gerekecek

Kapatılan üniversitede eğitim dili İngilizce olan programda okuyan öğrenci, yerleştirme sonrasında yine İngilizce eğitim – öğretim yapan programa geçmesi durumunda, yerleştirildiği üniversitede tekrar hazırlık sınıfında okumayacak ve önceki üniversitesinde okuduğu hazırlık okulu geçerli sayılacak.

Öğretim dili Türkçe programlarda kayıtlı olan ve öğretim dili en az yüzde 30 veya tamamen yabancı dil olan programlara yerleşen öğrencilerin yerleştikleri yükseköğretim kurumu tarafından aranan yabancı dil düzeyini sağlamaları gerekecek.

Öğrenciler tarafından yükseköğretim kurumlarınca istenen belgelerin ibraz edilememesi durumunda kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna devam edeceklere yükseköğretim kurumlarınca, özel öğrenci olarak devam edecek öğrencilere ise özel öğrenci olarak eğitim alacağı yükseköğretim kurumu tarafından yabancı dil düzeyini belirlemek üzere sınav yapılacak.

Kapatılan üniversitede Türkçe eğitim yapan programda okuyan öğrencinin yerleştirme sonrasında yabancı dilde eğitim yapan programa geçmesi durumunda, dil yetkinliğini yerleştirildiği üniversitenin koşullarına göre başarıyla tamamladıktan sonra eğitimine intibak ettirilecek ve dil farkı nedeniyle önceki yıllardaki almış olduğu dersler tekrar aldırılmayacak.

KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenciyken yerleştirmesi yapılan veya özel öğrenci olarak devam edeceği yükseköğretim kurumunda yerleştirme ve kayıt sürecine bağlı gecikmeler nedeniyle öğrencilerin devamsızlık durumlarının kayıt süreçleri tamamlanıp eğitime başladıkları tarih itibariyle değerlendirilecek ve yerleşme süreci tamamlanıncaya kadar olan sürede bu öğrenciler için devam şartı aranmayacak.


AA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 1577 dekanın istifasını istedi

KYK burs başvuruları ne zaman? Kimler burslardan faydalanabilir?

Kapatılan vakıf üniversiteleri listesi yayınlandı


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.