Açık uçlu soru sistemi nedir? Ne sorunlar getirir?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç’ın üniversiteye giriş sınavının ikinci aşaması olan LYS’de açık uçlu sorular sorulabileceğini gündeme getirdi. Çoktan seçmeli olarak uygulanan sınav sistemin klasik açıklamalı sınava dönüştürülmesi birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.

Açık uçlu soru sistemi nedir? Ne sorunlar getirir?

Konuyla ilgili açıklama yapan ve açık uçlu soruların olumlu olumsuz birçok etkisinin olabileceğinin altını çizen Açı Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Hülya Yavuz, “çoktan seçmeli sorular ezberciliği pekiştirdiği için öğrencilerde kendini ifade edebilme zorluğu yaşatıyor” dedi. Bilgi birikiminin açık uçlu sorularla daha net ölçülebileceğini söyleyen Yavuz, çoktan seçmeli olmayan soruların güvensizlik oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesinin çok zor olacağını belirtti.

Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde üniversite giriş sisteminde YÖK tarafından değişiklikler yapılması planlanıyor. Bu kapsamda Lisans Yerleştirme Sınavları’nda deneme amaçlı acık uçlu az soru sorulması gündemde. Geçtiğimiz yıllarda aynı sistemin TEOG’da uygulanması gündeme gelmiş ancak yöntemle ilgili çekincelerden dolayı uygulanması ertelenmişti.


üniversite sınavı


Coğrafya, tarih gibi derslerde bilgiyi ölçmek için yerinde bir karar olduğunu belirten  Rehber Öğretmen Hülya Yavuz, “Öğrencinin bilgi birikimini ölçmede açık uçlu soruların çoktan seçmeli sorulara göre teknik olarak daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Fakat 1 milyon öğrencinin sınav kâğıdının insanlarda güvensizlik oluşturmayacak bir şekilde değerlendirilmesi çok zor görünüyor. Ayrıca bazı öğrencilerin el yazısının okunaklı olmaması değerlendirme sürecini uzatacaktır. Konuyla ilgili dikkate alınması gereken bir olumsuzluk da tüm okul hayatı boyunca çoktan seçmeli sorulara göre öğrenim görmüş öğrencilerin son anda açık uçlu sorulardan oluşan bir sınava tabi tutulmasıdır. Bu tarz bir sınav programını uygulayabilmek için en azından pilot olarak seçilen 9. Sınıf öğrencileri lise hayatlarındaki 4 yıllık süreçte açık uçlu LYS’ye hazırlanmalı.” dedi.

Üniversite seçme sınavları yetenek eksenine göre yapılmalı


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.