Esrar kullanımı gebelikte erken doğumu tetikliyor

Gebelikte esrar kullanımıyla erken doğum arasında direkt bir bağlantı olduğu ortaya çıktı. Gebeliklerinin ilk 20 haftası boyunca esrar kullanan anne adaylarının, kullanmayanlara göre, erken doğum yapma riski tam 5 kat daha fazla.

 Esrar kullanımı gebelikte erken doğumu tetikliyor

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Avustralya’daki Adelaide Üniversitesi’nde yapılan araştırmanın sonuçları hakkında şu bilgileri verdi:

Avustralya, Yeni Zelanda, İrlanda ve İngiltere’den 5 bin 500 den fazla gebe kadına ait verilerin değerlendirildiği bu çalışmada, katılımcıların yüzde 5,6’sı gebelikleri sırasında ya da öncesinde esrar kullandıklarını ifade etmişlerdir.


Erken doğum yapan 236 kadın arasında 20. gebelik haftasına kadar esrarı kullanan bölüm kullanmayan gruba göre çok daha erken doğum yapmıştır. (yaklaşık 30 hafta)

Esrar kullanan gebelerde çok erken doğum yapma oranı 28 ve altı gebelik haftası için yüzde 36, 32 hafta ve altı gebelik haftası için yüzde 64’tür. Bu oranlar kullanmayan gebeler için sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 32’dir.

Tüm diğer önemli risk faktörleri sorumlu olmakla birlikte, 20 hafta boyunca süren esrarın kullanımı tek başına, erken doğum riskini 5 kat artırmaktadır.

Gebelik boyunca kesinlikle tüketilmemeli

Diğer risk faktörlerini dikkate almaksızın, gebelik esnasında esrarın kullanımı önlenebilirse, erken doğumların yüzde 6’dan fazlasına engel olunabiliyor.


Bazı gebeler, medikal kanıtlar bunu desteklemese de bulantıyı gidermek ya da azaltmak için  kullanılmaktadırlar. Çalışma sonucunda esrar kullanımının 20. haftadan önce risk içermediğine dair bir bulgu olmadığı için gebelik boyunca kesinlikle tüketilmemesi gerekmektedir.

Anne adaylarının kabusu erken doğum neden kaynaklanır?

Medikal ‘esrar’ kullanımı Türkiye’de yasallaştı