Esrar kullanımı gebelikte erken doğumu tetikliyor

Gebelikte esrar kullanımıyla erken doğum arasında direkt bir bağlantı olduğu ortaya çıktı. Gebeliklerinin ilk 20 haftası boyunca esrar kullanan anne adaylarının, kullanmayanlara göre, erken doğum yapma riski tam 5 kat daha fazla.

 Esrar kullanımı gebelikte erken doğumu tetikliyor

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Avustralya’daki Adelaide Üniversitesi’nde yapılan araştırmanın sonuçları hakkında şu bilgileri verdi:

Avustralya, Yeni Zelanda, İrlanda ve İngiltere’den 5 bin 500 den fazla gebe kadına ait verilerin değerlendirildiği bu çalışmada, katılımcıların yüzde 5,6’sı gebelikleri sırasında ya da öncesinde esrar kullandıklarını ifade etmişlerdir.


Erken doğum yapan 236 kadın arasında 20. gebelik haftasına kadar esrarı kullanan bölüm kullanmayan gruba göre çok daha erken doğum yapmıştır. (yaklaşık 30 hafta)

Esrar kullanan gebelerde çok erken doğum yapma oranı 28 ve altı gebelik haftası için yüzde 36, 32 hafta ve altı gebelik haftası için yüzde 64’tür. Bu oranlar kullanmayan gebeler için sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 32’dir.

Tüm diğer önemli risk faktörleri sorumlu olmakla birlikte, 20 hafta boyunca süren esrarın kullanımı tek başına, erken doğum riskini 5 kat artırmaktadır.

Gebelik boyunca kesinlikle tüketilmemeli

Diğer risk faktörlerini dikkate almaksızın, gebelik esnasında esrarın kullanımı önlenebilirse, erken doğumların yüzde 6’dan fazlasına engel olunabiliyor.


Bazı gebeler, medikal kanıtlar bunu desteklemese de bulantıyı gidermek ya da azaltmak için  kullanılmaktadırlar. Çalışma sonucunda esrar kullanımının 20. haftadan önce risk içermediğine dair bir bulgu olmadığı için gebelik boyunca kesinlikle tüketilmemesi gerekmektedir.

Anne adaylarının kabusu erken doğum neden kaynaklanır?

Medikal ‘esrar’ kullanımı Türkiye’de yasallaştı


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.