Game of Thrones’u izlettiği için TSK’dan atılan yüzbaşı

İzmir Maltepe Askeri Lisesi’nde öğrencilerine tüm dünyada ilgiyle izlenen Game of Thrones dizisini seyrettirdiği için “Cinsel istismar ve Türklüğe hakaret” iddiasıyla TSK’dan atılan Yüzbaşı İskender Gülbahar, mesleğe geri dönüyor.

Game of Thrones'u izlettiği için TSK'dan atılan yüzbaşı

İzmir Maltepe Askeri Lisesi’nde bu filmi öğrencilerine izleten dört öğretmen subay disiplinsizlik gerekçesiyle TSK’dan ihraç edilmişti. İhraca gerekçe olarak, dizide yer alan cinsel içerikli görüntüler gösterilmişti. Albay ve yarbay rütbesindeki subaylardan 3’ü ihraç kararından önce emeklilik işlemleri başladığı için haklarındaki karar, yok hükmünde sayıldı. Yüzbaşı İskender Gülbahar ise henüz emekliliğini doldurmadığı için bu haktan yararlanamadı ve TSK’dan çıkarıldı.

Hukuk mücadelesini kazandı

2012’de TSK’dan ihraç edilen Gülbahar, kararın iptali için Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne (AYİM) dava açtı. Mahkeme Gülbahar’ın TSK’dan ihracının hukuka aykırı olduğuna hükmetti, Gülbahar tekrar görevine döndü. Ancak Milli Savunma Bakanlığı, AYİM’in verdiği dönüş kararına itiraz ederek tekrar dava açtı.


Yüzbaşı Gülbahar kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

AYM de Yüzbaşı Gülbahar’ın ordudan atılması kararını hukuka aykırı buldu. Mahkeme, hakkaniyete uygun ve adil yargılama yapılmadığına karar verdi. AYM, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının, hakkaniyete uygun yargılanma hakkı yönünden ihlal edildiğine ve ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için, kararın bir örneğinin yeniden yargılanma yapılması için AYİM’e gönderilmesine karar verdi.


Cosmos belgeselini izleten tarih öğretmeni şikayet edildi


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.