Türk tüketiciler dijitalleşmeden memnun

Ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard, 23 ülkede, 23 bin tüketiciyle yürüttüğü araştırma ile tüketicilerin dijital teknolojiye bakışlarını ve genel tavırlarını değerlendirdi.

tuketicilerin-dijital-teknolojiye-bakisi

Araştırma tüketicilerin %90’ı akıllı telefon kullansa da henüz sadece küçük bir bölümü biyometrik ödeme onayını tercih ettiğini ortaya koydu. Türk tüketiciler ise online bankacılığı ve online alışverişi yoğun kullanıyor, kimlik doğrulama için parmak izini ve SMS ile gönderilen şifreleri tercih ediyor.

Mastercard’ın tüketicilerin dijital hizmetler konusundaki eğilimlerini belirlemek üzere, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da yer alan 23 ülkede 23.000 tüketici ile yürüttüğü Inovasyon Endeksi araştırması tüketicilerin daha fazla dijital hizmet beklentisi içinde olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre Afrika ve Orta Doğu’daki tüketicilerin %70’inden fazlası akıllı telefonlarıyla ödeme yapmaya hazırken, Batı Avrupa bu teknolojiye daha temkinli yaklaşıyor, henüz 5 tüketiciden sadece 2’si ödemelerini cep telefonlarıyla yapmaya sıcak bakıyor. Yine de tüketicilerin gözünde cep telefonları, plastik kartların alternatifi haline gelmiş durumda.


Türk tüketiciler dijitalleşmeye genel olarak sıcak bakıyor

Tüm ülkeler toplam değerlendirildiğinde tüketicilerin yaklaşık üçte ikisi dijital yeniliklerin iyi bir şey olduğunu ve teknolojinin geleceğine olumlu baktıklarını belirtirken, sadece %5 gibi küçük bir kısmı bu yeniliklerin olumsuz etkileri olduğunu düşünüyor. Avrupa ülkeleri ise yeniliklerin topluma etkileri konusunda diğer ülkelere kıyasla daha temkinli yaklaşıyor.

dijitallesme-daha-cok-tercih-ediliyor

Türk tüketicilerde genel sonuçlara benzer bir yapı söz konusu tüketicilerin üçte ikisi dijitalleşmeden memnun ve çoğu dijital hizmetlerin daha fazla alanda daha fazla kişi tarafından kullanılacağını düşünüyor. İnovasyonun pozitif etkileri konusunda cinsiyetler arasında bir görüş farklılığı dikkat çekmezken, 30-39 yaş aralığındaki katılımcıların inovasyonun pozitif etkilerine daha çok inandığı gözlemleniyor.

Önceki yıllarda yaptıkları araştırmalarda, tüketicilerin dijital ödemeler konusuna negatif baktığına değinen Mastercard Uluslararası Pazarlar Başkanı Ann Cairns, bu yılki Inovasyon endeksi sonuçlarında çıkan olumlu bakış açısından oldukça memnun olduğunu dile getirdi: “Bu endeks, tüketici davranışlarında global olarak bir dönüşüm olduğunu gösteriyor. Birçok farklı ülkeden insanlar dijital bir hayat beklentisinde ve böyle bir hayatın kendilerine avantaj getireceğini düşünüyorlar. Daha çok hangi alanlarda yenilik istediklerine kulak vermemiz çok önemli, ancak onlardaki bu iştahı ve şevki görmek oldukça heyecan verici.”

Tüketicilerin beklentilerini belirlemek ve buna uygun ürün ve hizmetler geliştirmek amacıyla yürütülen araştırma ayrıca, teknolojik açıdan daha geride olan ülkelerdeki tüketicilerin, gelişmiş ülkelere nazaran dijital yenilikler konusunda daha heyecanlı olduklarını gösteriyor. Dijital değişime en dirençli yaklaşan bölge %17’lik payla Batı Avrupa iken, Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu ve Afrika’daki tüketiciler yeni teknolojileri sevinçle karşılıyorlar. Orta Doğu ve Afrika her alanda daha fazla teknolojik yenilik derken, Türkiye’nin yanı sıra Rusya ve Ukrayna’daki tüketicilerin dörtte birinden fazlası kendilerini teknolojinin hevesli destekçileri olarak görüyor. Bu tüm bölgeler içinde en yüksek oran. Bu ülkelerdeki beş tüketiciden dördünün gelecekte daha fazla kişinin teknolojiye erişiminin olacağını düşünürken, cep telefonu ile ödeme yapmaya sıcak bakan tüketicilerin oranı %64, parmak izi ile kimlik doğrulamayı tercih edenlerin oranı ise sadece %30; yarıya yakın kısmı halen SMS ile gönderilen kodları tercih ediyor.

Türk tüketiciler ödemelerde en çok cep telefonunu tercih ediyor

Genel sonuçlarda teknolojik yeniliklere sıcak bakan tüketiciler, ödemeler söz konusu olduğunda güvenlik ve emniyeti en ön sıraya koyuyorlar. Hepsi, banka hesabı güvenliğini ve emniyetini en önemli konu olarak görürken, ikinci sıraya da kişisel bilgilerinin güvenliğini koyuyor. Ödeme sürecinin hızlı ve basit olması da tüketici için değerli.


Ödeme şekillerine geldiğimizde, cep telefonu özellikle Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Türkiye, Ukrayna ve İsviçre olmak üzere gittikçe daha yaygın bir şekilde en çok tercih edilen yöntemlerden. Tablet kullanımı da benzer bir trend sergiliyor. Giyilebilir ödeme teknolojilerinin kabul görmesi ise biraz daha zaman alacak gibi görünüyor. Yine de bu yeni teknolojilere en sıcak bakan bölgeler Orta Doğu ve Afrika ülkeleri. İsviçre ve İtalya dışında Batı Avrupa ülkelerindeki tüketicilerin %40’ından fazlası yenilikçi ödeme şekillerinden hiçbirini kullanmıyor. Türk tüketicilerin %72’si ödemelerinde cep telefonunu tercih ediyor. Bunu, %34’lük kullanımla tabletler takip ediyor, sadece %15’i yenilikçi ödeme şekillerine negatif yaklaşıyor.

Tüketiciler akıllı telefon kullansa da, biyometrik ödemede güvenlik konusunda çekiniyorlar; sonuçlar tüketicilerin daha fazla ikna edilmeye ihtiyaçları olduğunu gösteriyor. Bölge detayında baktığımızda, Batı ve Orta Doğu Avrupa yoğunlukla PIN kodu ve parmak izini, diğer bölgeler ise bunlara ek olarak SMS ile gelen şifreleri tercih ediyorlar. Türk tüketicilerinin %39’u kimlik doğrulama için parmak izini, %38’i ise SMS ile gönderilen şifreleri tercih ediyorlar. Doğrulama yöntemini belirlerken ise banka hesabının güvenliği ve kişisel bilgilerinin korunmasına dikkat ediyorlar. Üç Türk tüketiciden ikisi biyometrik doğrulamayı güvenli buluyor, sadece %19’unun güvenli olduğu konusunda şüpheleri bulunuyor.

Türk tüketicisi ayrıca online bankacılığı yoğun şekilde kullanıyor; bu hizmete web sitesinden olduğu kadar, bankaların aplikasyonları kanalıyla da ulaşıyor. Bankaların kredi kartı, banka kartı ve kredi hizmetlerinden de faydalanıyor.

Tüketiciler teknolojik yenilik bekliyor

Online alışverişi de yoğun olarak kullanan Türk tüketicisi online alışverişin vakitten tasarruf ettirdiğini, hızlı, basit ve daha az maliyetli olduğunu düşünüyor. Sadece %20’si istediğini bulamadığını söylerken, kişisel verilerinin güvende olmadığını düşünenlerin oranı %7 gibi çok düşük bir oran.

Ann Cairns araştırma sonuçlarıyla ilgili ayrıca tüketicilerin teknolojik yenilik beklentisine de değindi: “Endeks sonuçları tüketicilerin sadece yeni ödeme çözümü beklentisinde olduklarını değil, bunun yanı sıra yoğun bir şekilde cep telefonlarını da kullanmak istediklerini gösteriyor. Onlarca yıldır, nakit paranın tek alternatifi plastik kartlardı. Ancak şimdi tüketiciler açık ve net bir biçimde yaşamlarının her alanında dijital yenilikler beklediklerini belirtiyorlar.”

Cairns’in belirttiği gibi, araştırmaya dahil olan 5 tüketiciden 4’ü sosyal ağlardaki, seyahat, alışveriş ve finans alanlarındaki teknolojik yenilikleri yeterli buluyor; ancak sağlık, eğitim ve toplu ulaşım alanlarında yenilik beklentisi içinde olduklarını belirtiyorlar. Türkiye raporunda da katılımcıların %40’ı sağlık, eğitim ve toplu taşıma alanlarında daha çok dijitalleşme gerektiğini belirtirken, %25’i insan ilişkilerinde, ticarette ve seyahatte dijital çözümlerin gereğinden fazla ön plana çıkarıldığını düşünüyor.


Önemsenmeyen Tehlike: İnternet ve teknoloji bağımlılığı


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.