Asya’da 40 bin yıllık kaya resimleri

Asya kıtasındaki mağaralarda kaya resimleri üzerine yapılan arkeolojik çalışmalar kaya resimlerinin, Avrupa’da bulunan kalıntılar kadar eski olduğu ve bölgenin ilk insanlarının, 50.000 yıl önce burada olduğunu gösteriyor.

Asya'da 40 bin yıllık kaya resimleri

Güneydoğu Asya kaya sanatları, Avrupa’dan ya da Avustralya’dan çok daha az çalışılmış bir konuydu ve o bölgelerden çok daha sonradan yapıldıkları düşünülüyordu. Ancak son yapılan araştırmalarla Asya kıtasındaki bazı mağara resimlerinin en az Avrupa’dakiler kadar eski olduğunu ortaya çıkardı.

Asya’daki 40.000 yıllık kaya resimleri Avrupa’dakilerle çağdaş çıktı

Sulawesi/Endonezya’da bulunan el şablonlarının 40.000 yıl öncesine tarihlendiği belirlendi. Güneydoğu Asya’nın günümüze ulaşan kaya sanatları, bölgenin ilk insanlarının, 50.000 yıl önce burada olduğunu gösteriyor.


Avrupa’dakilerle çağdaş Asya’daki 40.000 yıllık kaya resimleri

Mağaraların kaya resimlerine etkisi yok

Aslında Avrupa, Afrika ve Güneydoğu Asya’daki el motifleri, hayvan figürleri gibi mağara sanatları birbirine oldukça benziyorlardı. Aralarında sadece tek bir ince detay vardı; Avrupa’nın aksine, Güneydoğu Asya’da kaya sığınaklarında bulunan sanatların, önceden düşünüldüğü gibi “derin mağara” etkisinde yapılmamış olması.

Avrupa’dakilerle çağdaş Asya’daki 40.000 yıllık kaya resimleri

Griffith Üniversitesi Kaya Sanatları Profesörü Paul Tacon: “Avrupa’daki derin mağaraların aksine, Güneydoğu Asya’nın günümüze ulaşan en eski kaya resimleri, çoğunlukla kaya sığınaklarında bulunuyor. Bir süredir Avrupa’da tartışılan “çizilen kaya resimlerinde derin mağaraların etkisi” konusu da böylelikle çürümüş oluyor. Çünkü burada bulunan resimler Avrupa’dakilerle neredeyse aynı. ”

Avrupa’dakilerle çağdaş Asya’daki 40.000 yıllık kaya resimleri

Buna benzer bir örnek Çin’deki Xianrendong kaya sanatı alanında karşımıza çıkıyor. Kırmızı aşı boyasıyla yapılmış boğanın başı, öndeki ayakları ve gövdesi, öne çıkarılmak için kayanın çıkıntılı bölgelerine denk getirilmiş. Ayrıca boğanın gözü, kayada oluşan doğal bir deliğe göre ayarlanmış.


Avrupa’dakilerle çağdaş Asya’daki 40.000 yıllık kaya resimleri

Asya’da bulunan mağara resimleri Avrupa’dakilerle aynı stilde yapılmış

Bulunan sanatların başında natüralist şekilde betimlenmiş vahşi hayvanlar ve bazı bölgelerde el şablonları geliyor. Profesör Paul Tacon: “Erken Avrupa sanatı ve en eski güneydoğu Asya kaya resimleri genellikle kayaların yüzeyine göre yapılmış. Bu erken insanlar, gittikleri her yeri insanlaştırmışlar ve yabani yerleri kültürel yerlere çevirmişler. Bu da, bugüne kadarki sanat süreci için bir başlangıç niteliği taşıyor” dedi.

Avrupa’dakilerle çağdaş Asya’daki 40.000 yıllık kaya resimleri

Tacon sözlerine şöyle devam etti; “Bu buluntular kesinlikle sanat yapmanın başlangıcıyla ilgili tartışmaların odağını değiştiriyor ve temel insan davranışı kökeninin Avrupa yerine Afrika’daki atalarımızla başladığı düşüncesini destekliyor.

Avrupa’dakilerle çağdaş Asya’daki 40.000 yıllık kaya resimleri

Bu sonuçlar Güneydoğu Asya ve Avrupa kaya sanatıyla birlikte Avustralya kaya sanatına olan bakış açımızı da oldukça etkiliyor. Günümüze ulaşan en eski kaya sanatına sahip olan Kuzey Avustralya’da da benzer şekilde natüralist hayvanlar ve el şablonları var.”

Şimdiki sorular ise; bu tür dizaynlar yapma pratiği, ilk yayılım gerçekleştiğinde mi Avustralya’ya görüldü? Diğer bölgelerden bağımsız olarak aynı tür dizaynlar mı yapıldı? Ya da henüz bilinmeyen bir kültürel temas yoluyla mı gerçekleşti? Her üç olasılık da aynı derecede ilgi uyandırıcı.


Kaynak: arkeofili.com

Khatt Shebib Duvarı gizemini koruyor

Stonehenge’in Sırrı


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.