Çocuk gelişiminde baba figürünün önemi nedir?

Çocuk yetiştirmek annenin görevi gibi görülse de çocukların anneleri kadar babalarının ilgisine de ihtiyaçları var.

Çocuk gelişiminde baba figürünün önemi

Kimi zaman annenin çocuğuna düşkünlüğü kimi zaman da babanın ne yapacağını bilmemesi aileye yeni katılan bireye dair sorumlulukları tek bir ebeveyne yüklüyor. ERA Okulları’ndan PDR Uzmanı Merve Aykut, çocuk yetiştirirken ipi birlikte göğüslemenin önemine dikkat çekerken, “İyi bir annelik iyi bir babayı, iyi bir babalık da iyi bir anneyi gerekli kılar “diyor.

Kadınlar doğalarının ve kültürel etkilerin sonucu olarak anneliğe hazır bir şekilde yetişiyorlar. Erkekler için ise babalık daha önce sahip olunan rollerden oldukça farklı. Merve Aykut, “Çocuk gelişiminde hep anne ön planda görünse de anne çocuk ilişkisi, baba ile çocuğun ilişkisinin yerini tutamaz. İyi bir baba figürü çocuğa, başarı, özgüven, sosyal yetenekler ve kendi kendini disipline etme gibi çok önemli özellikler kazandırır” diyor.


Çocuk büyütme görevinin sadece anneye bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Aykut, “Çocukların okul başarısında babanın rolü oldukça önemlidir. Özellikle erkek çocuklarda, cinsel kimlik kazanmada babanın rolü yadsınamaz. Üzerine düşenleri yerine getirmeyen, sorumlulukları anneye bırakan bir baba, çocuğunun cinsel kimlik karmaşası yaşamasına sebep olabilir. Erkek çocuk anne gibi olmak, onun gibi makyaj yapmak, giyinmek isteyebilir. Baba, çocukta güven duygusunu sağladığı için yokluğu, bazı korkulara, güvensizlik belirtilerine ve sosyal gelişimde gecikmelere neden olabilir” sözleriyle konunun önemini açıklıyor.


cinsel kimlik

Bebek, babayı önce annenin duygularıyla tanır

“Çocuklar için baba figürü güven ile eş anlamlıdır. Çocuğun gözünde, baba evdeyse herkes güvende demektir. Bir çocuğun iyi şekilde yetişmesi ancak anne ve babanın işbirliğiyle gerçekleşebilir. Çünkü iyi bir annelik iyi bir babayı, iyi bir babalık da iyi bir anneyi gerekli kılar. Anne ve çocuk arasındaki bağ, doğum öncesinde başlar. Doğum sonrasında fiziksel olarak ayrılma yaşansa da duygusal bağ devam etmektedir. Bu yüzden de bebeğin babası ile olan ilişkisini ilk olarak anne sağlar. Bebek önce annenin duygularıyla sonra kendi duygularıyla babayı tanır.


Babası ile sevgi temeli üzerinde ilişki kuran çocuklar, kendileriyle barışık ve çevreleriyle uyumlu bireyler olarak yetişirler. Toplum içerisinde çocuğunu destekleyen bir baba, çocuğun zihinsel gelişimini de olumlu anlamda etkilemektedir.”

Babalara çocuk yetiştirme önerileri

  • Çocuğunuzla vakit geçirirken ilginizi tamamen ona verin.
  • Sevginizi hem sözel hem de fiziksel olarak sık sık belirtin.
  • Çocuklarınızla onların seviyelerine inerek konuşun. Anlayabilecekleri sadelikte ve aynı hizada olmak için diz çökerek…
  • Çocuğunuz ile ilgili önemli tarihleri atlamamak için mutlaka not edin.
  • Başarısızlıkları karşısında dahi onları yapabilecekleri için yüreklendirin.
  • Büyüdüklerinde mahremiyetlerine saygı gösterin. Odalarına kapılarını çalarak girin ve tehlikede olduklarını düşünmüyorsanız eşyalarını karıştırmayın.
  • Çocuğunuzla iletişiminizi her zaman aktif tutun.
  • Bunları yaparken anne baba uyumuna ve sorumlulukların eşit dağıtılmasına dikkat edin.

‘Çocuk’ gelişimi: Nasıl bir anne baba olmalı?


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.