Dikkat eksikliği nedir? Belirtileri nelerdir?

Dikkat eksikliği; uzun süreli ve kalıcı dikkat süresinde kısalık, aşırı hareketliliği ise hareketlerde ve düşüncede ataklık, acelecilik olarak tanımlanabilir.

Dikkat eksikliği nedir? Belirtileri nelerdir?

İlk belirtilerin anaokulu döneminde görüldüğü ve etkileriyle hayatı zorlaştırabilen dikkat eksikliği-aşırı hareket bozukluğu ile ilgili konularda Emsey Hospital’dan Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzm. Dr. Fırat Hamidi bilgilendiriyor:

Görülme sıklığı

DEHB (dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik bozukluğu) çocukluk döneminin en sık görülen rahatsızlıklarındandır. Toplumda görülme sıklığı %5-7’dir. Ülkemizde bu oranlar biraz daha yüksek olabilmektedir.


DEHB %80-90 genetik bir hastalık olup, genetik aktarımı yapılan çalışmalarda kanıtlanmıştır. Yani anne babasında ya da kardeşlerinde dikkat eksikliği olanlarda daha fazla görülür.

Annenin hamilelik döneminde aldığı ilaçlar, kullanmış olduğu sigara, alkol, doğumda yaşanılan güçlükler ve yaşamın ilk bir yılı içinde çocuğun maruz kaldığı ağır metal, travma gibi minimal beyin hasarı oluşturacak nedenler var olan genetik yatkınlığı hastalığa dönüştürebilmektedir.

Görülme yaşı

dikkat eksikligi nedir

Başlangıç yaşı genellikle 3 yaş olup, hareketlilik semptomları çok daha erken yaşlarda da kendini gösterebilmektedir. Hastalık belirtileri anaokulu döneminde ilk sinyalleri verir, tanı daha çok düzenli öğrenim için gerekli dikkat süresi ve yoğunlaşmanın olduğu ilkokul yıllarında konur. Erkeklerde kızlara oranla 3-5 kat daha sıktır. Kızlarda dikkatsizlik ve bilişsel sorunların önde gelmesi, ataklık ve saldırgan davranış sorunlarının daha az olması nedeniyle başvuruların daha düşük olabileceğini düşündürmektedir

Dışardan bu çocuklar nasıl görülür?

 • Çabuk sıkılan
 • Çok konuşan, yerinde duramayan
 • Laf aralarına giren
 • Koltuk tepelerinden inmeyen
 • Yara beresi eksik olmayan, dikişleri olan
 • Dediğim dedik, inatçı
 • İstediği bir şeyin anında yerine getirilmesini isteyen, tutturmacı
 • Sıra bekleyemeyen, erteleyemeyen, sabredemeyen
 • Ödev yapmakta güçlük çeken, ödev süreleri uzayan (yarım saatlik ödevler bir bakmışsınız saatlerce sürüyor)
 • Kapı çaldığında, odaya biri girdiğinde dikkati kolayca dağılan ve dağılan dikkatini yeniden ödevine odaklamada zorluk yaşatan, ödev notlarını eksik alan
 • Konuştuğunuzda yüzünüze doğru bakmayan, sizi dinlemeyen
 • Henüz yaptığı işi bitirmeden bir başkasıyla ilgilenen, daldan dala atlayan
 • Liderlik özelliği olan, kurallara uymayan, tüm oyunları kendi kurallarına göre oynamak isteyen ve en nihayetinde arkadaş ortamından dışlanan
 • Sürekli kendi istediği şeylerin olması için direten
 • Arkadaş ilişkilerinde sorunlar yaşayan
 • Uyumsuz davranışlar sergileyen çocuklarda dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik bozukluğundan şüphe duyulur.

Tanı nasıl konulur?

DEHAB klinik bir tanıdır. Tanıyı kesinleştirmeye yönelik herhangi bir laboratuvar ya da özgün bir tanı testi yoktur. Yukarıda yazılan belirtilerden bazıları sizin çocuğunuzda da varsa ve bu durum okulda ve evde size rahatsızlık vermeye başladıysa bir çocuk ve ergen ruh sağlığı hekimine başvurup detaylı bir inceleme yaptırmanız faydalı olur.

Başvurduğunuz zaman;

 • Aile ve çocuk görüşmeleri
 • Klinik gözlem
 • Fizik ve nörolojik inceleme
 • Değerlendirme ölçekleri (ebeveyn, çocuk, öğretmen)
 • Tanıya yardımcı psikometrik testler

kullanılarak tanı netleştirilir.

Birlikte görülen durumlar

Dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik bozukluğunun diğer psikiyatrik hastalıklarla birlikte görülme oranı sıktır. (%46-68)

Karşıt olma karşı gelme bozukluğu ve davranım bozukluğu en sık eş tanılardır. Kaygı, depresyon, tik, bipolar bozukluk, iletişim bozuklukları, gelişimsel koordinasyon bozukluları, özel öğrenme güçlüğü, alt ıslatma, kaka kaçırma bu hastalıkla beraber görülebilmektedir.

Tedavisi

DEHB hastalığının tedavisi çok yönlüdür.

 • İlaç tedavisi
 • Psikoterapi
 • Psikososyal ve tıbbi girişimlerin yer aldığı çok yönlü tedavi yaklaşımı (aile, okul, çocuk)
 • DEHB ile ilgili bilgilendirmeler, psiko eğitimler
 • Destekleyici gruplar
 • Kitap önerileri yer almaktadır

İlaç tedavisinde amaç;

 • Ders başarısında artış sağlamak,
 • Üretkenliği arttırmak
 • Karşı gelme tutumları ve saldırgan davranışları azaltmak
 • Aile, kardeş, arkadaş, öğretmen ilişkilerinde düzelme sağlamak
 • Uyumlu davranışları arttırmaktır
 • Bu nedenle ilaç “Okul zamanı ilacı” olarak düşünülmemelidir.

İlaçlar destek amaçlıdır. Çocuğun çabası da çok önemlidir. Bir hastalık tedavi ediliyor şeklindeki etiketlemeden kaçınılmalıdır.

Tedavi edilmeyen grup;

Yetişkinlik döneminde alkol, sigara, madde kullanımı açısından risk taşır. Yine iş, aile ve sosyal alanlarda ilişki ve uyum sorunları yaşarlar. Plan yapma, organize becerileri zayıftır. Kaza riskleri fazladır. Özgüven eksikliği daha sıktır. Kaygı ve depresyon düzeyleri yüksektir. Kriz yönetimleri zayıftır, duygularını düzenlemede güçlük yaşarlar.

Gidişat

Dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik bozukluğu olan çocukların ileriki yaşlardaki akıbetleri ile ilgili 3 farklı gidişattan bahsedilmektedir;


1. “developmental delay” dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik bozukluğu olan her 3 kişiden 1 inde belirtiler genç erişkinlik döneminde kaybolur.

2. “continual display” her 3 olgudan 1 inde ileriki yaşamda çeşitli sosyal ve duygusal güçlükler erişkinlik döneminde de devam eder.

3. ” developmental decay” her 3 olgudan 1 inde ise dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik bozukluğunun belirtileri devam eder ve bunun yanı sıra alkolizm, madde kullanımı, anti sosyal kişilik bozukluğuna gidişat olur.

Kötü gidişin en güçlü belirleyicisi çocukluk döneminde dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik bozukluğu ile beraber vurma, kırma, okuldan-evden kaçma, zarar verici ve saldırgan davranışların eşlik ettiği davranım bozukluğunun olmasıdır.

Sonuç olarak;

Dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik bozukluğu (DEHAB) belirtileri genellikle stres altında, alışık olmadığı durumlarda, yapılandırılmamış ortamlarda ve yapılması gereken işlerin karmaşık olduğu durumlarda şiddetlenir.

Bu nedenle;

Destekleyici ve tutarlı ortam sağlanmalıdır. Ancak genetik yatkınlık, ebeveynlerinde de görülme sıklığı yüksek ( %25-50 ) olması nedeniyle yapılandırılmış ortam sağlanmasında güçlük yaşanır.

Verilen görev ve sorumluluklarını yerine getirdikçe hiç beklemeden takdir edilmeli, motive edilmeli, küçük hediyelerle ödüllendirilmelidir.

Davranışlarını olumlu yönde etkilemek için davranış kontrolü programı hazırlanabilir.

DEHB belirtilerinin baskılanması için yeterli doz ilaç tedavisi yeterli olup, okul başarısı ve sosyal beceri konularında psikososyal ortamın düzenlenmesi önemlidir.

Grup çalışmalarına ve spor aktivitelerine yönlendirmek yararlıdır.

Aile, hekim ve okul rehberlik servisi işbirliği içinde olmalıdır.

Hastalık, nedenleri, gidişat ve tedavisi konusunda gerek aile gerekse okul idarecileri ve öğretmenlerinin hekim tarafından bilgilendirilmesi ve nasıl bir yol izlenmesi konusunda birlikte ortak hareket etmeleri önemlidir.

Çocuklarda ‘dikkat eksikliği’ ve hiperaktivite özellikleri


‘Dikkat eksikliği’ nedir? Çocuğun okul başarısını etkiler mi?


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.