Geleceğe yatırım yapan şirketler rakiplerini geçiyor

Şirketler; küreselleşen ekonomik sistemin itici gücü karşısında, sürdürülebilir iş modellerine geçiyor. Bu geçiş; hem ekonomik hem de ekolojik kazanç sağlıyor, yeni nesil Y ve Z kuşağı ise çalışmak için bu şirketleri tercih ediyor.

Geleceğe yatırım yapan şirketler rakiplerini geçiyor

Dünyada çok kazanan şirketler, sadece karlılık oranlarına göre değil, sosyal, çevresel, yönetişim ve kurumsal sürdürülebilirlik gibi konularda da birbirleriyle rekabet halindeler.

Sürdürülebilirlik

“Sürdürülebilirlik” kavramının şirketler açısından önemine değinen Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa; bugüne kadar kısa vadeli bakış açısının, birçok şirketin sonunu getirdiğini, uzun vadeli bakabilen şirketlerin ise hayatta kaldığını söyledi. Yeni iş modellerinin oluşması için geleneksel iş yapış şeklinin terk edilmesi gerektiğini belirterek, sürdürülebilir şirketlerin bu anlayışla büyüdüğüne dikkat çekti.


İş dünyasının dönüşümünü gerçekleştirmek amacıyla çalışan akademinin önemli bir hareket olduğunu belirten Murat Sungur Bursa; “Türkiye’de küresel ticarete ve uluslararası bir operasyon ağına dahil olan şirketler başta olmak üzere, sürdürülebilirlik konusunda bir hareket ve dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Türkiye ekonomisinde, sürdürülebilirlik vizyonu ile hareket eden şirket sayısında ciddi bir artış vardır.


Sürdürülebilir iş modellerini benimseyen şirketler, sadece kendilerini değil, kendi iş alanlarında bulunan küçük veya büyük ölçekteki tüm şirketleri dönüşümüne katkı sağlamaktadır. Gittikçe daha da büyüyecek bir değişim dalgası içindeyiz. Türkiye’deki değişimi, 3 yıldır vermekte olduğumuz “Sürdürülebilir İş Ödülleri” başvurularında da yakından takip ediyoruz. Artan proje sayıları ve iş dünyasının dünya liderlerinin oluşturdukları platformlar, dönüşümün hızını gösteriyor.

geleceğe yatırım


Sürdürülebilirlik stratejisi; aslında bir ölçüm ve raporlama terbiyesini de beraberinde getiriyor. Bu disiplini alan bir şirket daha ölçülebilir değerler ile güven veren bir konuma geliyor. Günümüzde güven ilişkisi, itibar ve kârlılık arasındaki ilişkiyle bağlantılıdır. Özellikle yeni nesil olan Y ve hatta artık Z kuşağı sadece kâr odaklı çalışmalar yapan yüksek cirolu şirketleri değil, sürdürülebilirlik kriterleri ile kâr yaratırken aynı zamanda çevresel etkilerini kontrol eden, sosyal faydayı önemseyen şirketleri tercih etmektedir. İnsan kaynakları bakımından çalışılmak istenen şirket olmak gibi avantajlar yaratmasının yanı sıra kurumsal hedef ve politikaları benimseyen çalışanlar yaratarak güçlü bir kurumsal yapı oluşturmasına ve böylece diğer kurumlara karşı rekabet avantajı sağlamasına yardımcı olmaktadır” diye konuştu.

Yeni tüketim trendleri: ‘Şirketler’ tüketici beklentilerini karşılıyor mu?

Koçluk, şirketlere 6 kat fazla katkı sağlıyor


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.