Holding cenneti Hollanda’dan vergi müjdesi

Dünyaya açılmak isteyen yatırımcılara sunduğu cazip fırsatlarla holding merkezi haline gelen Hollanda’dan bir önemli adım daha. Hollanda üzerinden yurt dışına yatırım yapan Türk şirketlerin vergi yükü sıfırlanacak.

Holding cenneti Hollanda'dan vergi müjdesi

Hollanda hükümetinin 2017 bütçe görüşmeleri sırasında, Maliye Bakanı’nın parlamentoya sunduğu öneri yasalaşırsa bu ülkeye yatırım yapan Türk şirketler için de yeni bir dönem başlayacak. Hollanda üzerinden yurt dışına yatırım yapan Türk şirketlerin vergi yükü sıfırlanacak.

Hollanda’da yasa değişikliği önerisi

Yasa değişikliği önerisi kabul edilirse uygulamanın 2018’de başlaması bekleniyor. Bu değişikliğin, Türk şirketlere Avrupa pazarına girmek için çok cazip fırsatlar sunan Hollanda’ya yatırımlara hız kazandırabileceği belirtiliyor.


KPMG Türkiye’nin Uluslararası Vergilemeden Sorumlu Ortağı Eray Büyüksekban, Hollanda Parlamentosu’na sunulan değişiklik önerisini ve sunacağı imkanları anlattı.

Buna göre, Hollanda’daki sermaye şirketlerinin, Hollanda ile vergi anlaşması bulunan ülkelerdeki mukimlere yapacakları kar payı dağıtımlarında vergi kaldırılıyor.


Hollanda’da holding konumunda bulunan kooperatiflerin, yüzde 5’ten fazla ortaklığı bulunan üyelerine yapacakları dağıtımlar ise vergiye tabi hale getiriliyor.

Vergi müjdesi

Büyüksekban, “Niyet aşamasında olan bu düzenlemenin 2018’den itibaren yasalaşması halinde Hollanda üzerinden yurt dışına yatırım yapan Türk şirketleri ile ilgili önemli değişiklikler söz konusu olacak” dedi, bunları şöyle sıraladı:

hollanda-da-vergi-yasasi

  • Bugüne dek kooperatif olmaksızın doğrudan Hollanda’daki sermaye şirketleri üzerinden yatırım yapan Türk şirketlerinin efektif vergi yükleri yüzde 5 daha azalacak ve böylece Hollanda ile Türkiye arasında kar payı trafiği vergisiz hale gelebilecek.
  • Hollanda yerel mevzuatında yer alan stopaj oranı ile ilgili ilave bir düzenleme yapılmazsa holding konumundaki kooperatiflerin üyelerine yapacakları kazanç aktarımı Hollanda’da yüzde 15 vergiye tabi olacak.
  • Kooperatiflerin üyelerine yapacakları kazanç aktarımlarında, Hollanda ile Türkiye arasındaki vergi anlaşmasında yer verilen düşük vergi oranı olan yüzde 5’in uygulanabileceği kanaatindeyiz.
  • Kooperatif üzerinden yatırım yapan Türk şirketlerinin mevcut yapılandırmalarını yeniden gözden geçirmeleri gerekebilir.
  • Sermaye şirketleri ile ilgili gelişmeler müjde niteliğinde ancak dikkat edilmesi gereken bir konu var. Tüm dünyayı ilgilendiren ve özellikle AB’nin üzerinde ısrarla durduğu BEPS inisiyatifinin bir sonucu olarak 2016 yılında Hollanda mevzuatında bazı belirlemeler yapıldı ve yapılandırmanın tek amacının suni anlamda vergi yükünün azaltılması olarak değerlendirilmemesi için aranacak asgari şartlar konusuna açıklık getirildi.
  • Bu asgari şartlar temel olarak Hollanda’daki kar payları istisnası ile ilgiliydi ancak bu şartların Hollanda şirketlerinin kar payı dağıtımlarının vergiye tabi olmadığı yeni durumda daha da yakından ve ısrarla takip edileceği açıkça görülüyor. Bu nedenle mevcut şirketlerin aranan asgari şartları ne derece yerine getirip getirmediğine dair bir kontrol yerinde olur.

Dolaylı vergiler 2017’de de en büyük gelir! Halkın cebinden ne çıkacak?


Vergiler ne durumda? Neye ne kadar vergi ödüyoruz?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.