Robotik cerrahi: 5 soruda robotla akciğer kanseri tedavisi

Akciğerin cerrahi hastalıklarında ve akciğer kanserinde özellikle robotik cerrahi veya robot-yardımlı cerrahi, cerrahların pek çok kompleks işlemi, geleneksel yöntemlere göre daha hassas, daha esneklikle, daha kontrollü ve güvenli yapmasını sağlar.

Robotik cerrahi: 5 soruda robotla akciğer kanseri tedavisi

Kanserden ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer alan akciğer kanseri; erken evrelerde başarı sağlanarak tedavi edilebilen bir kanser türüdür.

Akciğerin cerrahi hastalıklarında ve akciğer kanserinde özellikle robotik cerrahinin (robot yardımı ile yapılan kapalı ameliyatlar) açık ve video yardımlı/kapalı ameliyatlara belirgin teknik üstünlüğü nedeni ile ABD ve Avrupa’da giderek artan oranda kullanıldığını söyleyen Liv Hospital Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Yuncu akciğerin cerrahi hastalıklarında robotik cerrahi ile ilgili merak edilenleri anlattı.


1- Robotik cerrahi açık ve diğer kapalı ameliyatlardan farklı mıdır?

kanser tedavisinde robotik cerrahi

Akciğer kanserlerinde lenf bezlerinin temizlenmesi, video yardımlı ameliyatlardan daha başarılı şekilde yapıldığından, onkolojik bir üstünlük sağlar. Robotik cerrahi, minimal invaziv cerrahi denilen, küçük kesiler yoluyla yapılan kapalı ameliyatlar grubundadır. Göğüs cerrahisinde video yardımlı veya torakoskopik olarak adlandırdığımız kapalı ameliyatların uygun hastalarda açık ameliyatlara üstünlüğü kanıtlanmıştır.

Da Vinci Robotu 2000 yılında Amerika’da FDA tarafından onaylandıktan sonra, çeşitli branşlarda, çok sayıda hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere ABD ve Avrupa hastanelerinde hızla yayılmıştır. Robotik cerrahi sistem, bir kamera kolu ve cerrahi aletlerin tutturulduğu mekanik kolları içerir. Cerrah, ameliyat masasının yanında bir bilgisayar konsolunda otururken, kolları kontrol ederek ameliyatı yapar. Konsol, cerraha, cerrahi alanın yüksek çözünürlükte, büyütülmüş, 3 boyutlu görüntüsünü verir. Cerrah, ameliyat sırasında asiste eden diğer ameliyat ekibini konsol başından yönetir.


2- Avantajları nelerdir?

Robotik sistemi kullanan cerrahlar, geleneksel yöntemler ile karşılaştırıldığında, operasyon sırasında daha yüksek bir hassasiyet, esneklik ve kontrol ile cerrahi alanın daha iyi görüntüsü avantajına sahip olurlar. Robotik sistemde kullanılan aletler, göğüs içinde el bileğinin sahip olduğu hareket esnekliğini cerraha sağlarlar. Robotik cerrahi sistemini kullanan cerrahlar, diğer yöntemler ile zor veya imkansız olabilecek hassas ve karmaşık işlemleri yapabilirler. Robotik cerrahi ile sağlanan minimal invaziv cerrahinin faydaları şunlardır: Daha az komplikasyon oranı (örneğin yara yeri enfeksiyonu), daha az ağrı, daha az kan kaybı, daha çabuk iyileşme, daha küçük ve daha az fark edilebilen kesi izleri.

3- Riskleri var mı?

Robotik cerrahide geleneksel yöntemlerdeki benzer komplikasyonlar daha düşük oranlarda görülmektedir. Robot ekipmanları göğüs boşluğu içerisinde çevre dokulara en az zararı vererek, komplikasyon oranının azalmasını sağlar.

4- Her hastada uygulanabilir mi?

Robotik cerrahi her hasta için bir seçenek olmayabilir. Cerrah, robotik cerrahinin o hastada uygun olup olmadığını, yararları ve risklerini, diğer yöntemlerle karşılaştırarak (açık cerrahi ve video yardımlı cerrahi ile) hastaya anlatır.

5- Hangi hastalıklarda tercih edilmelidir?


Robotik cerrahi, göğüs cerrahisinde pek çok hastalıkta güvenle uygulanabilir. Özellikle erken evre “akciğer kanserleri”, göğüs boşluğunda her iki akciğer arasında bulunan “mediasten” denilen bölgenin tümörleri ve kistleri, “diyafragma hastalıkları”, “timoma”, “Miyastenia Gravis”( timektomi), gibi göğüs cerrahi hastalıklarında Robotik cerrahi güvenle uygulanmaktadır. Akciğer kanserlerinde lenf bezlerinin temizlenmesi, video yardımlı ameliyatlardan daha başarılı şekilde yapıldığından, onkolojik bir üstünlük sağlar.

Kadınlarda meme erkeklerde akciğer kanseri artıyor

Kanser tedavisinde doğru beslenme nasıl olmalı?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.