Sahte sigorta bildirimine hapis cezası geliyor!

Herhangi bir işte fiili olarak çalışmayan ancak sahte olarak sigortalı görünen kişilere ve bu kişileri sigortalı gösteren işverenlere hapis cezası geliyor.

Sahte sigorta bildirimine hapis cezası geliyor!

Avukat Cevat Kazma, SGK’nın resmi belgede sahtecilik ve vergi kaçırma suçlarını gerekçe göstererek taraflar hakkında suç duyurusunda bulunmaya başladığını açıkladı.

Ülkemizde kaçak sigortalılık kadar olmasa bile yaygın olan bir diğer olgu sahte sigortalılıktır. Bazı kimseler fiilen işyerinde çalışmadıkları halde, başta sosyal sigorta yardımlarından faydalanabilmek amacıyla çeşitli nedenlerle SGK’ya sahte olarak bildirilmektedir.


Kamu oyunda yaygın olan ve bu  bildirimleri haklı olarak gören görüş, nasıl olsa sahte olarak Kuruma bildirilen kimselerin primlerinin  SSK’ya yatırıldığı ve işyerinde fiili çalışmanın önemli olmadığı yönündedir. Oysa sahte sigortalılar sosyal sigorta giderlerinin artmasına ve SGK’nın açıklarının büyümesine neden olmaktadır.

Fiili olarak bir işte çalışmayıp, sigorta primlerini kendilerini çalışan olarak gösteren işverene ödeyen kişiler ve daha çok gider gösterip az vergi ödeyen işverenler, SGK’nın ve devletin üzerindeki mali yükün artmasına neden oluyordu.


Avukat Cevat Kazma, SGK’nın bu durum karşısında Türk Ceza Kanunu’nun 204., 206. ve 207. Maddeleri gereğince taraflar hakkında resmi belgede sahtecilik ve vergi kaçırma suçlarını gerekçe göstererek Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya başladığını açıkladı.

Artık emeklilik, hastalıkların tedavisi ve diğer sosyal haklardan faydalanabilmek amacıyla yaptırılan sahte sigorta bildirimine hapis cezası geliyor. Üstelik hem işverene hem de “sahte” çalışana.

sahte sigorta bildirimi

SGK uğradığı zararı faiziyle tahsil edecek!

Sahte sigorta bildirimlerinin Türk Borçlar Kanunu kapsamında mutlak muvazaalı işlem sayıldığını ve yok hükmünde olduğunu belirten Avukat Cevat Kazma, SGK’nın bu tür işlemlerden uğradığı zararları da faiziyle tahsil etmeye başlayacağını belirtti.

Fiili bir çalışma gerekli!


Bir kişinin sigortalı sayılabilmesi için yalnızca iş akdinin yeterli olmayacağını ifade eden Cevat Kazma, fiili bir çalışmanın da olması gerektiğini dile getirdi. Yargıtay’ın bu konuda verilmiş bir kararının da olduğunu hatırlatan Cevat Kazma, “İlgili karara göre, işe giriş bildirgesinin verildiği ancak yasal diğer belgelerin bulunmadığı durumlarda, çalışma olgusunu ortaya koyabilecek inandırıcı ve yeterli kanıtlar aranması gerekiyor.” diye konuştu.

SGK primini fazladan ödüyor olabilirsiniz!


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.