TEOG 2. oturum sınav soruları değerlendirmesi

TEOG 1 sınavı 2. oturumu sona erdi. Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce derslerinde toplam 60 soru soruldu. Peki sınav soruları nasıldı? Sonucu neden Türkçe belirleyecek?

TEOG 1 sınavı 2. oturumu sona erdi. Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce

Fen Bilimleri sorularında; İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme, birinci ünite sorularında hücre bölünmeleri, ikinci ünite sorularında makara bilgileri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavında bağımsızlık ve ülke bütünlüğü gibi kavramlar, İngilizcede ise karşılıklı konuşma, okuduğunu anlama, görsellerle desteklenmiş kelime bilgisini ölçen sorulara yer verildi.

Bahçeşehir Okulları Bölüm Başkanları; “Fen Bilimleri; orta güçlükte olup düzenli çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, “topyekün, egemen devlet, diplomatik, siyasi yalnızlık” gibi kavram bilgisine sahip olan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği, İngilizcede ise ağırlıklı olarak birinci ünitenin test edildiği ve paragraf sorularının zorluk düzeyinin geçtiğimiz yıllara oranla yükseldiği bir sınavdı.yorumlarında bulundu.


TEOG 1 soruları: Fen bilimleri

Senem Ertün – Bahçeşehir Okulları Fen Bilimleri Bölüm Başkanı;

Fen Bilimleri, orta güçlükte olup düzenli çalışan, özellikle ders kitabını takip eden ve etkinlikleri dikkatli bir şekilde çözen öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği düzeyde bir sınavdı.

8.sınıf birinci dönem Fen Bilimleri Merkezi Ortak Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın daha önce açıkladığı sınırlamalara ve kazanımlara uygundur. Sınavda iki tane ayırt edici ve dikkat gerektiren soru yer almaktadır. Sınavda; İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme ünitesinden 10, Basit Makineler ünitesinden 10 soru sorulmuştur. Birinci ünite sorularında hücre bölünmeleri, ikinci ünite sorularında makara, eğik düzlem ve kaldıraç konuları diğer konulara oranla daha fazla sorgulanmıştır. Sorular çoğunlukla bilgiyi yorumlamaya dayanmaktadır.

Sınav soruları orta güçlükte olup düzenli çalışan, özellikle ders kitabını takip eden ve etkinlikleri dikkatli bir şekilde çözen öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği düzeydedir.

Bu sene yapılan Merkezi Ortak Sınavı’nın, 2015- 2016 Merkezi Ortak Sınavı’ndan farklı konuları içeriyor olması öğrencileri hazırlık sürecinde tedirgin etmiş olsa bile sınav soruları bu korkunun yersiz olduğunu öğrencilere göstermiştir.

TEOG 1 soruları: İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Ferda Gençel- Bahçeşehir Okulları Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı

Kavram bilmek soruları çözdürdü. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sorularını içerik bakımından incelediğimizde 20 sorunun ünite dağılımı şöyledir:

Ünite Adı Soru Sayısı
Bir Kahraman Doğuyor 6
Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler 11
Ya İstiklal Ya Ölüm 3

Sınavı değerlendirdiğimizde MEB müfredat ve kazanımlarına uygun olduğu görülmüştür. Geçmiş senelerdeki sınav sorularını iyi analiz ederek çözen öğrenciler bu sorularda zorlanmamışlardır. Sınav ağırlıklı olarak bilgiyi kavratan ve yorumlatan sorulardan oluşmaktadır. Geçen seneye göre birinci ünitenin soru sayısı azalmış; 2. ve 3. Ünitelerin soru sayısı artmıştır. Bağımsızlık ve ülke bütünlüğü gibi kavramlar bu sene de sorgulatılmıştır.

Geçen sene 7. sınıf müfredatı ile ilgili çıkan soru öğrencileri şaşırtırken, bu sene böyle bir soruya rastlanmamıştır. Sınavda “topyekün, egemen devlet, diplomatik, siyasi yalnızlık” gibi kavram bilgisine sahip olan öğrencilerin daha başarılı olacakları söylenebilir. Sevr Antlaşması‘yla ilgili verilen soruda egemen devlet anlayışı öğrencilerin milli egemenlik kavramıyla karıştırabileceği soru olup ancak seçeneklerin veriliş şekli öğrencileri doğru cevaba yönlendirebilmiştir.

Milli Mücadele Dönemi ile ilgili çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç sorusunda, “pek çok sorunla karşılaşılmıştır” seçeneği öğrenciler için güçlü bir çeldirici olmuştur. Bu soruda durum tespiti değil sonuç arayan öğrenciler doğru cevaba ulaşabilmiştir.


TEOG 1 soruları: İngilizce

Orçun Barış – Bahçeşehir Okulları Yabancı Diller Bölüm Başkanı

İngilizcede ağırlıklı olarak birinci ünitenin test edildiği ve paragraf sorularının zorluk düzeyinin geçtiğimiz yıllara oranla yükseldiği bir sınavdı.

2016 – 2017 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Merkezi Ortak Sınavı İngilizce sorularının dağılımları ve kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kazanımlara ve müfredata uygundur. 1. Dönemde uygulanan Merkezi Ortak Sınavı’nda karşılıklı konuşma ve okuduğunu anlama becerilerinin yanı sıra görsellerle desteklenmiş kelime bilgisini ölçen sorulara da yer verilmiştir.

Bu sorular ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde, birinci üniteden teklif ve davetleri anlayıp kabul veya reddetme kalıplarını kullanabilme yetileri sorgulanmıştır. İkinci üniteden günlük yaşam ve rutin aktiviteler ile tercihleri olumlu ya da olumsuz yönde ifade edebilme becerisi ölçülmektedir. Üçüncü üniteden ise yemek tariflerini, yemek yapım aşamalarını ve ilgili ünitenin kelime bilgisini sorgulayan sorular mevcuttur.

Soru dağılımlarına bakıldığında ağırlıklı olarak birinci ünitenin test edildiğini gözlemlediğimiz sınav orta güçlükte hazırlanmış olmakla birlikte paragraf sorularının zorluk düzeyi geçtiğimiz yıllara oranla yükselmiştir. Geçen sene uygulanan sınav ile karşılaştırdığımızda görsellerin ve kelime bilgisinin de daha fazla önem kazandığı kanaatindeyiz.

KAZANIM SORU SAYISI
Make apologies and excuses 1
Recognize cultural diversity in food choices and dishes 1
Ask and talk about daily routines 2
Accept and refuse invitations 2
Express likes, dislikes and preferences 2
Ask and answer questions and exchange ideas and information 3
Understand short, simple offers and invitations letters 3
Vocabulary 3
Understand simple texts about cooking and dishes. 3

TEOG’da sonucu neden Türkçe belirleyecek?

Açı Eğitim Kurumları TEOG Danışmanı Gonca Uluçay, geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında öğrencilerin özellikle Türkçe sorularında zorladığının altını çizdi.

Milyonlarca öğrencinin ve velinin heyecanla beklediği TEOG sınavı geride kaldı. 10 bin soru havuzundan seçilen sorular arasında öğrencileri en çok Türkçe zorladı. Salı günü gerçekleşen ilk oturumda Türkçe sınavında yer alan paragraf ve yorum soruları öğrencileri zorlarken, Matematik‘te yer alan üslü ve köklü ifadeler öğrencilerin zamanını aldı. Uluçay, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Fen Bilgisi’nde basit sorular yer alırken İngilizce ve Sosyal Bilgiler sınavında çelişki içeren sorular soruldu.

TEOG’da 15 Temmuz’la ilgili bir soru çıktı

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili de bir soru yer aldığının belirten Uluçay, Matematik sınavında üslü ve köklü ifadelerin öğrencileri zorladığının altını çizdi. Ocak ayında açıklanması beklenen sınavın mazeret sınavları 17-18 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Uluçay bu yılki TEOG sınavında geçtiğimiz yıllara oranla öğrencileri zorlayan soruların bulunduğunu söyledi:

TEOG’da seçici soruların çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Sınavda öğrencilerin kaderini Türkçe belirleyecek. Türkçe sınavında yer alan Anı-Biyografi sorularının yanıtları öğrencileri çelişkide bıraktı. Matematik dersinden ise öğrencilerimizin bir soru üzerinde takıldıkları dikkatimizi çekti. Onun dışında Matematik sınavı gayet iyi geçmiş.

İkinci gün öğrenciler Sosyal Bilgiler ve İngilizce sınavlarında çelişkiye düşüren sorular yer aldı. Sosyal Bilgiler sınavı diğer yıllara göre çok daha zorlarken, kolay gibi görünen sorular soruldu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavında ise 15 Temmuz süreci ile ilgili güncel bir soru yer aldı. Öğrencileri zorlayan tek dersin Türkçe olduğu görünüyor.


Öğrencilerimizden aldığımız yorumlar doğrultusunda değerlendirirsek Matematik sınavında yer alan bir sorunun iptal olabileceği söz konusu. TEOG sınavının birinci dönemi bitti. Tüm öğrenci ve velilerimize geçmiş olsun. Artık hep birlikte ikinci dönem sınavlarını bekleyeceğiz.

TEOG1. Oturum: Türkçe Matematik ve Din Kültürü değerlendirmesi


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.