TEOG öncesi öğrencilerin başarılarını arttıracak öneriler

Bu yıl TEOG Merkezi Sınavlarının ilk ayağı 23 – 24 Kasım 2016 tarihlerinde yapılacak. 8. sınıftaki aday öğrencilerin bu sınavlarda daha üst düzey bir başarı yakalayabilmeleri için bazı hususlar çok önem taşıyor.

TEOG öncesi öğrencilerin başarılarını arttıracak öneriler

Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal, sınav öncesi ve sınav gününe dair önerilerini paylaştı.

Sadece tekrar yapın

Bu sınav dar bir akademik içerikle yapılacak. Bu nedenle Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan 8. sınıf müfredatına ait ders içeriklerinin iyi kavranması gerekiyor. Sınav 6 dersten oluşacağından bu derslere ait bilgilerin taze, güncel ve pekişmiş olması kuvvetle muhtemel.


Sınava az bir süre kalıncaya kadar akademik yönde yapılacak hazırlıkların daha çok tekrar mahiyetinde yürütülmesini tavsiye ediyoruz. Özellikle son haftaya girdiğimizde yeni şeyler öğrenmeye çalışmanın eğitim pedagojisi açısından yararlı olmadığı yapılan çalışmalarla ölçülmüş durumda. Zihne kaydedilmeye çalışılan her yeni bilgi, pekişmemiş, sağlamlaşmamış eski bilgilerin de daha karmaşık hale gelmesine yol açıyor.

O halde son hafta yeni şeyler öğrenmek yerine tekrara dayalı çalışmalarla zaman verimli kullanılabilir. 

Öğrenci zihnine bilgi kaydı sadece konu çalışarak değil, test çözerek, sınavın yapısına uygun çalışmalar yaparak sağlanır. Bu nedenle özellikle son haftanın tekrara dayalı çalışmalarını test çözümüyle desteklemenizi öneriyorum. Zira testle zenginleştirilen çalışmalar hem bilgi güncellemesi yapmanızı sağlıyor hem de test ve sınav tekniği bakımından sizi geliştiriyor. Diğer bir ifade ile zamanla yarışı da bu yöntemle öğrenebiliyorsunuz. TEOG aynı zamanda süre sınırı dar olan bir sınav da değil.

Sınavına gireceğiniz hiç bir ders önemsiz değil. Sistemin doğası gereği bazı dersler daha yüksek katkıya sahipken, bazılar puanları daha düşük etkiliyor olsa bile öğrenci önyargılardan arınmış bir zihinle her bir derse yeterli zamanı ayırması gerekiyor.

Teknik bakımdan en önemli hazırlık test çözme becerisini geliştirecek yol ve yöntemler konusunda çalışma yapılıyor olması.

Hızlı ve doğru okuma, doğru anlama, problem çözme teknikleri bakımından kendinizi geliştirmeniz sınav performansınıza olumlu yansıyor.

TEOG sınavını diğer merkezi sınavlardan farklı kılan en önemli unsur, yanlış cevapların doğru cevapları etkilemeyecek olması. Bu da sizi bu soruyu boş bırakayım tedirginliğinden uzaklaştıran bir unsur. Bu sınavda hiçbir sorunun boş bırakılmaması gerekiyor. Belki de bu sınavın en kıymetli teknik bilgisi bu.

Sınava yönelik psikolojik hazırlığın da nispeten diğer merkezi sınavlardan daha kolay olduğunu söylemek mümkün. Zira diğer merkezi sınavlar çoğunlukla tek oturumluk ve çok sayıda sorudan ve içerikten oluşan bir sınavken, TEOG’un 6 farklı oturumda ve daha az sayıda sorudan oluşması, sınavın aday öğrenci üzerindeki psikolojik gerilimini düşürüyor. Eğer aday bu sınav için kaygı ve stres besliyorsa bunun büyük ölçüde veli ve aile beklentilerinden kaynaklı bir kaygı ve stres olduğunu belirtmeliyiz.

Sınavın öğrencinin kendi okulunda yapılıyor olması da bir başka olumlu unsur. Öğrenci lokasyon farklılığından kaynaklı yabancılık duygusu yaşamıyor. Sınav öncesi ve sınav aralarında arkadaşlarıyla vakit geçirerek bu süreci daha keyifli geçirebiliyor.

Sınav günü

teog sınavı

Öncelikle velilere bir öneri ile başlayayım. Geçmişten beri alışageldiğiniz sınav günü okul bahçesinde oturma, bekleme eylemini şayet yapmayı planlıyorsanız sakın yapmayın. Bütün bir yıl boyunca sizi okulda görmeyen çocuğunuz o gün sizi bahçede bekliyor olarak görünce durumu içselleştirir ve daha kaygılı bir sürece yol açmış olursunuz. Yapmayın bunu. Nasıl olsa çocuk kendi okulunda ve en az 2 – 3 aydır birlikte olduğu, eğlendiği, güldüğü oynadığı arkadaşları ile birlikte ve size bu gün de hiç ihtiyacı yok.

Bu kısa hatırlatmadan sonra öğrenciler için birkaç küçük hatırlatma ile yazımızı noktalayalım:

Her bir sınava girmeden önce bu sınavın ait olduğu dersle ilgili önyargılarınızı sınıfın kapısına bırakın. Sorulara objektif ve olumlu bir zihinle yaklaşın.


Soru köklerini okumadan ve anlamadan cevaplandırma işlemine geçmeyin. Zira her bir derste cevaplandırmanız gereken 20 soru ve 40 dakikanız var.

Zorlandığınız sorular olacak mutlaka. Bunlar doğru ve adil bir eleme yapabilmek adına sınavda olması gereken sorular. Bunlarla zamanınızı öldürmeyin. Sorunun başına bir işaret koyup birinci turda tüm kolay ve hemen cevaplarını bulabileceğiniz sorularla zamanınızı değerlendirin. Bu tür sorular ikinci turda cebelleşmeniz, mücadele etmeniz gereken sorulardır.

Bazen şıklardan giderek doğru cevabı aramaya çalışın. Test tekniğinin en somut faydalarından birisi budur. Cevap mutlaka o 4 şıktan biridir.

İşlem gerektiren sorularda yazmaktan, çizmekten, sınav soru formunu karalamaktan çekinmeyin. Temiz olan tek şey optik cevap formunuz olsun ve o formda sadece kimlik ve cevap şıklarını doldurmayı unutmayın.

Arada bir zamanı kontrol etmeyi unutmayın.

Soru cevaplandırmak hızınızı ayarlamanız açısından zaman kontrollü ilerlemek çok doğru bir sınav stratejisidir.

Sınava iyi konsantre olmak için arada bir dinlenin, derin nefes alın, masada hep aynı pozisyonda oturmayın, postürünüzü sık sık değiştirin. Sınıfta olup biten her tür uyarıcıyı algılıyorsanız, en ufak bir ses dikkatinizi dağıtıyorsa bu sizin sınava iyi konsantre olamadığınızın bir işaretidir.

Kodlama disiplinine de kesinlikle riayet edin. Soru kaydırmak, cevabı yanlış şıkka veya yanlış soru numarasına işaretlemek en sık karşılaşılan kodlama hatalarıdır. Bir de hemen cevabı bulduktan sonra kodlamayı tamamlamanızı öneririz. Sınavın sonlarına bırakmak sizi hataya sevk eder.

Yanlış cevaplar doğru cevaplarınızı etkilemeyeceği için kesinlikle hiçbir derste, hiçbir sınavda boş ve cevapsız soru bırakmayın. Mutlaka yanlış da olsa her sorunuzun bir cevabı olsun.

İki sınav arasındaki boşlukları sınavda çıkan soru ve konuları tartışarak değerlendirmeyin. Sınav ve sorular dışında farklı konularda arkadaşlarınızla sohbet ederek zamanınızı değerlendirin.

Küçük şeyler atıştırabilirsiniz, okul bahçesinde, açık havada bu zamanı geçirebilirsiniz.

Sınav anında sınavın sonucuyla, ailenizin, öğretmenlerinizin, arkadaşlarınızın ve çevrenizin sizden beklentileriyle ilgili duygu ve düşüncelerden uzak durmaya özen gösterin.

Bütün bir yıl boyunca defalarca girdiğiniz yazılı sınavlarından farklı bir sınav olmayacak aslında sizin için TEOG. Tek farkı bütün ülkede aynı anda uygulanıyor olması ve sizinle aynı düzeydeki her adaya aynı soruların sorulmuş olması.


Sınav günlerinde uyku ve beslenme düzeninizle ilgili genel alışkanlıklarınızda önemli değişikliklere gitmemenizi öneririz. Rutin yaşam akışınız o güne kadar nasıl ilerliyorsa sınav günlerinde de aynı akışa gönül rahatlığı ile devam edebilirsiniz.

‘TEOG’ başarısı, hayat başarısının önüne geçmemeli!


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.