Anaokulu (okul öncesi eğitim) zorunlu hale geliyor!

Anaokulu (okul öncesi eğitim) zorunlu hale gelecek. Tam gün öğretim uygulamasına geçilecek. Açıklamayı Başbakan Binali Yıldırım yaptı…

Okul öncesi eğitim yani anaokulu zorunlu hale geliyor!

Anaokulu ne zaman zorunlu hale gelecek?

Başbakan Binali Yıldırım, “Okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz. 2019 sonuna kadar sabahçı, öğlenci uygulamasını tamamen ortadan kaldıracağız” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Çankaya Köşkü’nde, 81 ilden öğretmenlerle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, okul öncesi eğitimin zorunlu olacağını açıkladı.


“2019 yılına kadar tam gün öğretime geçilecek”

Başbakan Yıldırım, şortlu kadın saldırısı için yorumda bulundu

Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:


“Göreve geldiğimizden bu yana eğitime öncelik verdik. Eğitime ayrılan bütçe 2002’de 10 milyar lira iken 122 milyar 500 bine çıktı. 12 kat arttı. Üniversiteye girişteki katkı puanlarını kaldırdık. Üniversitesiz hiçbir ilimiz kalmadı. Göreve başladığımız ilk anda adeta bir seferberlik başlattık. Özellikle kız çocukları için önemli projeler gerçekleştirdik. Okul öncesi eğitimi de zorunlu hale getireceğiz. 2019 sonuna kadar sabahçı, öğlenci uygulamasını tamamen ortadan kaldıracağız” diye konuştu.

okul öncesi eğitim anaokulu kreş neden gerekli

Anaokulu (okul öncesi eğitim) neden gerekli? Önemi ne?

 • Çocukta zeka gelişiminin %80’lik kısmı 7 yaşına kadar tamamlanıyor ve öğrenme becerisi de bu yaşlarda çok hızlı gelişiyor.
 • Çocuğun grup içine katılması, sağlıklı ilişkiler kurması, kültürel değerlerine sahip çıkması, sosyalleşmesi gibi olgular bu yaşta gelişiyor.
 • Bu dönemdeki sapma ve olumsuzluklar çocuğun bütün yaşamını olumsuz yönde etkiliyor.
 • Farklı kültür ortamlarından ve ailelerden gelen çocuklar ortak bir yetişme ortamına anaokulu eğitim kurumlarında ulaşıyor. Çocuğun kendine güven duygusunu kazanmaya başladığı bu dönemde hayatı boyunca kalıcı hale geliyor.
 • Dilini doğru, yanlışsız ve güzel konuşma özelliğini bu yaşta öğreniliyor. Toplumu, çevreyi, evreni ve insan davranışlarını tanımaya başlıyor.
 • Nesneleri, eşya ve varlıkları, temel bir takım becerileri, davranışları, olumlulukları ve olumsuzlukları öğrenmeye başlama yaşı 4-6 yaşları arasındadır.
 • Aile içi desteğin tek başına yetmediği, çocuğun kendi yaşıtlarıyla birlikte olabileceği, bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlıklı biçimde sürdürebilecekleri bir ortam olduğu için anaokulu eğitimi zorunlu ve gereklidir.

Çocukta zeka gelişiminin %80'lik kısmı 7 yaşına kadar tamamlanıyor ve öğrenme becerisi de bu yaşlarda çok hızlı gelişiyor okul öncesi

Türkiye genelinde ortalama okul öncesi (anaokulu) okullaşma oranı %15 seviyesinde. Bu son derece çarpıcı bir oran. Çünkü diğer ülkelerle karşılaştırıldığında durum daha net olarak anlaşılıyor. Öyle ki Avrupa’daki birçok ülkede anaokulu okullaşma seviyesi %100’e yakın durumda.

Zorunlu anaokulu eğitimi hükümetin orta vadeli programında da yer alıyor


Başbakan Binali Yıldırım, Ekim ayında açıkladığı 10 maddelik Orta Vadeli Program’da 2019’a kadar ikili öğretime son verileceğini açıklamıştı. Yıldırım, aynı zamanda anaokulu eğitimin zorunlu hale getirileceğini; 4+4+4 sisteminde 5’inci yılda yabancı dilin mecburi hale geleceğini açıklamıştı.

10 maddelik orta vadeli programda neler var?

 • Büyüme yüzde 5’in altında olmayacak.
 • 2017 yılı enflasyon hedefi yüzde 6,5 olacak.
 • Cari açık azaltılacak, üretim artırılacak.
 • Rekabet gücü artacak.
 • Mali disiplin vazgeçilmez.
 • Büyümede 5 strateji: İnsana yatırım, teknoloji, genç iş gücü ve altyapı yatırımları.
 • İstihdam ve enflasyon.
 • 2017’de bütçe açığını yüzde 2’nin altında tamamlamış olacağız.
 • Onuncu Kalkınma Planı devam edecek.
 • Okul öncesi eğitim (anaokulu) zorunlu olacak.

Tam gün eğitim geliyor! 10 maddede hükümetin orta vadeli planı


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.