Dijital Liderler araştırması: Dijitalleşme verimliliği ve performansı artırıyor

Araştırma, uygulama servisleri, bulut, işbirliği yazılımı ve mobilite gibi yeni nesil dijital teknolojilere yapılan yatırımların gelecek üç yıl içinde artacağına işaret ediyor.

Dijitalleşme, verimliliği ve performansı artırıyor!

Dijital Liderler Araştırması

CSC’nin The Economist dergisinin araştırma birimi The Economist Intelligence Unit (EIU) işbirliği ile gerçekleştirdiği Dijital Liderler Araştırması’na göre, dijital teknolojilerden kapsamlı bir şekilde yararlanan büyük ölçekli global şirketler, bu teknolojileri tam olarak kullanmayan şirketlere kıyasla, performans, verimlilik ve uyum anlamında daha büyük avantajlar elde ediyorlar.

Dijital teknolojiler ile başarı arasındaki bağlantıyı inceleyen araştırma, kurumlardaki karar alıcıların BT’nin stratejik faydaları ve operasyonel değerine ilişkin görüşlerine, mevcut BT yatırımlarına ve kurumların gelecek üç yıl içinde dijital teknolojiyi ne şekilde hayata geçireceklerine odaklanıyor. Araştırmaya global kurumlardan CEO, kıdemli BT yöneticisi ve diğer C seviyelerinden 500’ü aşkın yönetici katıldı.


Dijital liderler belirgin avantajlardan yararlanıyorlar

Katılımcıların yüzde 8’i, kurumları majör işlevlerin tamamında dijitalleştiği için, “dijital lider” olarak tanımlandı. Dijital liderler belirgin avantajlardan yararlanıyorlar: Kurumlarının stratejik hedeflere ulaşmasında BT’yi vazgeçilmez olarak değerlendiriyorlar, küresel olarak diğer kurumlardan daha entegreler, bilginin fonksiyonlar ve bölgeler arasında paylaşımında daha efektifler. Bunlara ek olarak:


dijital liderler

 • Dijital liderlerin yüzde 37’si, son mali yıldaki finansal performanslarının rakiplerinden çok daha yüksek olduğunu belirtiyor. Diğer şirketlerde bu oran yüzde 11 seviyesinde.
 • Dijital liderler, genel (public) bulut, işbirliği yazılımı ve bulut tabanlı uygulama servisleri gibi başlıklarda yatırımların önceliklendirilmesinde diğer şirketlerin önündeler.
 • Dijital liderlerin yüzde 63’ü, önümüzdeki üç yıl içinde toplam BT harcamalarının belirgin biçimde artacağını ifade ederken, bu oran diğer şirketlerde yüzde 52 seviyesinde bulunuyor.
 • Dijital liderlerin yüzde 44’ü BT stratejisinin temel belirleyicisinin CEO olduğunu belirtiyor.

Dijital Liderler Araştırması’nın, geçtiğimiz yılın sonunda gerçekleştirdikleri Dijital Ajanda Araştırması’nın sonuçlarını pekiştirdiğine dikkat çeken CSC Türkiye Genel Müdürü Alev Alp Esen, “İş dünyasının dijitalleşmenin gücüne inandığını bir kez daha gördük. Yöneticiler, rekabet üzerindeki etkisini günden güne daha çok hissettirmeye başlayan dijitalleşmenin getirdiği fırsatları en iyi şekilde nasıl değerlendirebilecekleri konusunda dijital liderlerden ilham alabilirler” dedi.

Birçok şirket dijital adaptasyonda gecikiyor

BT yatırımları gelecek üç yıl içinde artacak olsa da, araştırma, şirketlerin çoğunluğunun yeni dijital teknolojilerin avantajlarından tümü ile yararlanamadıklarını gösteriyor. Araştırmaya katılanlara göre, dijital liderler BT’nin kuruma katkısına daha yüksek değer biçerken, birçok şirket için BT operasyonel olarak faydalı olsa da strateji üzerinde kritik bir öneme sahip değil.

 • Dijital liderlerin yüzde 51’i, diğer yöneticilerin ise yüzde 27’si, kurumlarının stratejik hedeflerine ulaşmada BT’yi vazgeçilmez bir partner olarak görüyor.
 • Katılımcıların yüzde 54’ü verimliliği artırmak için dijitalleştiklerini belirtirken, yüzde 35’lik bir kesim ana hedeflerinin maliyetleri düşürmek olduğunu ifade ediyor.
 • Dijital liderlerin kurumlarında merkezi BT fonksiyonu toplam BT bütçesinin yüzde 85’ini kontrol ederken, tüm yöneticiler genelinde bu oran yüzde 63’e geriliyor.
 • Yüzde 25’lik bir kesim dijital teknolojiyi tamamen dijitalleşmiş şirketlerin seviyesine ulaşmanın bir yolu olarak görürken, yüzde 10 için teknoloji rakipleri geride bırakma anlamına geliyor.
 • Katılımcıların üçte birinden fazlası, yakın gelecekte siber güvenlik araçlarını kullanmayı planlarken, siber açıklara bağlı risklere karşın siber güvenlik harcamalarının geride kaldığı görülüyor.

Bölgesel trendler


Kuzey Amerika’daki şirketlerden katılımcılar, diğer bölgelerdeki benzer şirketlere kıyasla BT stratejilerinden daha sık yararlandıklarını ve stratejik hedeflere ulaşmada BT’nin daha faydalı ya da kritik olduğuna inandıklarını belirtiyorlar. EMEA bölgesi şirketleri, dijital yatırımların verimliliği artırma ve maliyetleri düşürme yolunda önemli bir etken olduğu görüşünde birleşiyorlar. Avustralya, Çin, Hindistan ve Singapurlu katılımcılar mobil teknolojilerin büyümede rol oynadığını belirtiyorlar.

 • Bankacılık ve para piyasaları şirketleri, dijital teknolojilerin adaptasyonunda agresif bir tutum sergiliyorlar.
 • Sağlık hizmeti sunan organizasyonlardan katılımcılar, farklılaştırıcı bir etken olmaktan çıkıp bir gereksinim halini alan dijitalleşmeye odaklandıklarını belirtiyorlar.
 • Sigorta sektöründeki yöneticiler, şirketlerinin diğer şirketlere oranla gelecek yıllar içinde daha dijital olmasını bekliyorlar.

Çalışan memnuniyeti şirket performansını artırıyor


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.