Ergin İnan’dan 50. yıla özel sergi: Nefs / Nefes

Çağdaş Türk sanatı tarihinde üslup ve içerik yönünden özgün bir yere sahip olan Ergin İnan, sanat yaşamının 50. Yılı özel sergisini tarihi Narmanlı Apartmanı’nda Sevil Dolmacı ArtC onsultancy’de sergiliyor.

Çağdaş Türk Sanatı tarihinin yapı taşlarından Ergin İnan, sanat yaşamının 50. yılını kutluyor. Sevil Dolmacı Art Consultancy tarafından düzenlenen ve Nefs/Nefes ismiyle gerçekleştirilecek ilk serginin ön gösterimi tarihi Narmanlı Apartmanı’nda Sevil Dolmacı Art Consultancy’de gerçekleştiriyor.

Sanatçının sergisi 15 Aralık 2016 tarihinden 2 Şubat 2017 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.


Yarım asrı deviren ve bugün Ergin İnan resmi deyince akıllara gelen form ve içerik dünyasından öğelerin yer aldığı sergide; sanatçının 60 ve 70’li yıllarda çizdiği grotesk figürlerden oluşan desenler, böcekler, yazılar ve soyut-metafizik öğeleri yer alıyor.

Son 10 yılda çok az sergiye katıldığını ve bunların seçilmiş sergiler olduğunu belirten Ergin İnan, “Aralık ayında Sevil Dolmacı’nın ev sahipliğinde ve danışmanlığında gerçekleştireceğim sergide, proje bazında düşündüğümüz zaman bazı resimleri hem boyutlarına hem de konularına göre düşünerek toplamak istedim. Yeni işlerin/serilerin de yer aldığı sergi, kümbetten uzun mektuba, ikili yüzlerden mesneviye yeni yorumlanan küçük bir retrospektif tadında oldu” derken, bu serginin farkının da altını çiziyor.


Esinlendikleri ile dışa vurduklarının birbirinden çok farklı olduğunu söyleyen Ergin İnan, Mevlana’dan Kafka’ya uzanan Doğu ve Batı senteziyle oluşturulan bir dünya ve bu dünyayı form ve içerik yönünden zenginleştiren Arapça yazılmış kitap sayfaları, yazılar ve böceklerle birlikte özgün üslubunu yarattı.

Göçmen Renkler / Ngjyra Emigrante resim sergisi


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.