Online alışveriş mi? Kişisel veri güvenliği mi?

Yapılan araştırma, insanların online alışveriş konusunda hala tedirgin olduğunu gösterdi.

Online alışveriş mi? Kişisel veri güvenliği mi?

7 bin kişiyle yapılan araştırma, katılımcıların yüzde 55’inin kişisel verilerinin paylaşılmasından endişe ettiğini, bu nedenle online alışverişe sıcak bakmadığını ortaya koyuyor.

KPMG, online alışverişin hayatımızdaki yerini araştırdı. Dünyada 24 ülkede 7 bin kişiyle yapılan araştırma, hayatı kolaylaştıran sanal alışverişin neden yeteri kadar ilgi görmediğini ortaya koydu: İnsanlar kişisel verilerinin güvenliğinden emin olmadığı için kendilerini rahat hissetmiyor…


Bilgilerin gizliliği daha önemli

Yayınlanan araştırma raporuna göre dünyadaki tüketicilerin yüzde 55’i internetten alışverişte gizlilik endişeleri sebebiyle çekingen davranıyor. Tüketicilerin yaklaşık yüzde 10’u şirketlerin kişisel verilerini işleme ve kullanma yöntemleri üzerinde kendilerinin hiçbir kontrolünün olmadığına inanıyor.

Ülkeler değişse de tüketicilerin yarısından fazlası kişisel bilgilerin gizliliğini daha önemli buluyor ve internetten alışveriş yapmamayı tercih ediyor.


Araştırmada göze çarpan ayrıntılar, internet dünyasının farklı tercihleri de beraberinde getirdiğini gösteriyor. Bir tüketicinin rahatsız edici bulduğu şeyi, diğer tüketici severek kullanabiliyor.

Örneğin tüketicilerin yüzde 82’si internetten alışveriş yapmanın rahatlığı ve fiyat avantajına rağmen kişisel bilgilerinin üçüncü şahıslara satılmasını onaylamıyor. Ancak tüketicilerin yüzde 78’i acil durum destek hizmetlerinin kendi araçlarını izleyebilmesine imkan tanıyan telematik cihazları olumlu buluyor.

Kimse izlenmek istemiyor

kişisel veri


Ankette katılımcılara ilginç bir soru yöneltildi; “Çok uygun bir ücret karşılığında bir televizyon sahibi olacaksınız. Ancak bu TV izlediklerinizi izleyecek. Kabul ediyor musunuz?” Yüzde 54’lük kesim rahatsız olacağı gerekçesiyle kabul etmeyeceğini, geri kalanlar ise onaylayabileceğini belirtti. Yapılan araştırmada öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

  • Tüketiciler en çok üç konuda endişe duyuyor: istenmeyen pazarlama, kişisel bilgilerin üçüncü taraflara satılması ve sistemlerin güvenli olmaması.
  • Katılımcıların yarısından fazlası cinsiyet, eğitim düzeyi ve din, dil, ırk bilgilerini paylaşmakta sakınca görmüyor. Ancak adres ve tıbbi kayıt konusunda iş değişiyor. Yüzde 84 konumunu, yüzde 86 adresini, yüzde 87 de tıbbi kayıtlarını paylaşmak istemiyor.
  • Katılımcıların yüzde 57’si internet sitelerine girerken gizlilik politikalarını okumuyor.
  • Akıllı telefon veya tablet uygulamalarının kişisel verileri kullanması, tüketicilerin üçte ikisini rahatsız ediyor.
  • Anket bölgesel olarak değerlendirildiğinde ise şu sonuçlar göze çarpıyor:
  • İngiltere, istenmeyen pazarlama konusunda en endişeli ülke…
  • İspanya’daki katılımcıların yüzde 55’i kişisel verilerinin şirketler tarafından kullanılması üzerinde kendi kontrollerinin bulunmadığını belirtiyor.
  • Sosyal medyada kullanıcı adı ve parolasını en çok değiştirenler Hindistan’da yaşıyor.
  • Alışveriş bilgilerinin üçüncü taraflara satıldığından haberdar olan kullanıcılar Almanya (Yüzde 78), Çin (Yüzde 72) ve İsviçre’de (Yüzde 70) yaşıyor.

Alışverişte suçluluk duymamanın yolu nedir?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.