Türk sanayisinin öncelikleri neler olmalı?

Sanayi 4.0 süreci, yapay zeka teknolojilerinin kullanımı, akıllı fabrika yatırımları, disiplinlerarası işbirlikleri 2017 yılında dünya sanayisini şekillendirecek gelişmeler arasında yer alıyor. Türk sanayisinin öncelikleri neler olmalı?

Türk Sanayisinin öncelikleri neler olmalı?

2017 yılının sanayimiz ve KOBİ’lerimiz için Sanayi 4.0’ı anlama yılı olacağını ve akıllı fabrika kavramlarının öğrenilmesi gerektiğini belirten Alfanorm’un Başkanı, İnovasyon Düşünürü ve Tasarım Mimarı Ateş Öztan, 2017’de sanayi sektöründe yapılması gerekenleri ve öncelikleri şöyle sıraladı:

2017 Sanayi 4.0’a hazırlık yılı olmalı

Dünya sanayisini değiştiren ve 4. Sanayi Devrimi olarak nitelendirilen Sanayi 4.0’a hazırlık çalışmaları, büyük işletmeler kadar KOBİ’ler için de hayati önem taşıyor. Üretimde yapay zeka teknolojilerinin kullanım imkanlarının araştırılması, üç boyutlu yazıcılarla üretimin getireceği faydalar 2017’de daha fazla ilgilenilmesi gereken konular arasında yer almalı.


Türk Sanayisi

Akıllı fabrikalara geçiş stratejileri düşünülmeli

Sanayimiz ve bilhassa KOBİ’lerimiz, dünya devlerinin uyguladığı tüm üretim süreçlerinin akıllı sistemlerle kontrol edildiği, esnek ve akıllı fabrika sistemlerini öğrenmelidir. KOBİ’ler de akıllı sistemlerin kontrol ettiği, seri üretimin yerini daha az miktarlarda ve kişiye özel üretime bıraktığı akıllı fabrikalara geçiş stratejileri oluşturmalıdır. Fikirlerin, daha hızlı ürüne çevrildiği, esnek, küçük, dinamik ve akıllı fabrikaların sayısının artacağı unutulmamalıdır.


Üretim sistemi ve süreçleri gözden geçirilmeli

Akıllı fabrikalar ile verimlilik artışı ve yüksek kalite seviyesiyle esnek üretim yakalanacak ve sistemler arasında entegrasyon gibi süreçlerin izlenebilirliği artacak. Bu sistemlerde yakalanacak rekabet avantajını ancak aynı yönde sistem kuran ve geliştiren firmalar yakalayabilecek. Hızlıca kendi üretim sistemimizi ve süreçleri gözden geçirmeliyiz.

Disiplinlerarası etkileşim artmalı

Sanayi 4.0 hazırlık süreciyle birlikte fabrikalar ve inovasyon merkezleri başta olmak üzere çok sayıda disiplinden insan, dijital olarak birbirine bağlanarak, zor ve karmaşık işleri sanal ortamda paylaşacak ve ortaklaşa üretim gerçekleştirecek. Tek başına hareket eden firmaların yaşama şansı her gün azalacak. Bu nedenle firmaların değişim stratejilerine uygun, dahil olabilecekleri eko-sistemleri araştırması gerekiyor.

KOBİ’ler ve inovasyon şirketleri temasta olmalı


2016 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan Arge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik, sanayi kuruluşlarına özellikle de KOBİ’lere önemli fırsatlar sunacak. Kanunla faaliyete geçecek inovasyon şirketleri, KOBİ’lerin de büyük şirketler gibi yeni ve yenilikçi ürün geliştirmesine imkan tanıyacak. Talepte bulunan KOBİ’ler dolaylı olarak destekten yararlanabileceği için kurulan inovasyon şirketleri ile yakın temasta olmalıdır.

Geleceğe yatırım yapan şirketler rakiplerini geçiyor