Türkiye’de kentlerin geleceği ne olacak?

‘Kültür ve Mekan Toplantıları’ dizisinde, küresel ve yerel etkiler ile farklılaşan İstanbul ve konut çevrelerine ışık tutuldu. Türkiye’de kentlerin geleceği ne olacak?

Türkiye'de kentlerin geleceği ne olacak?

Akademisyenler, mimarlar ve üniversite öğrencilerinin katıldığı toplantılara, özellikle genç araştırmacı ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi.

IAPS-CS ‘Kültür ve Mekan’ Çalışma Ağı tarafından gerçekleştirilen ‘Kent, Kültür ve Konut’ temalı, ulusal ‘Kültür ve Mekan Toplantıları’ dizisinin üçüncü toplantısı, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.


Sempozyumun devamında ise IKSV- İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı kapsamında; Bir ‘Palimpsest’ Kent Olarak İstanbul ve Sonsuz Tasarım Katmanları temasıyla ‘Kültür ve Mekan Öğrenci Buluşmaları’ gerçekleştirildi.

Bomontiada’da bulunan Atölye İstanbul’da gerçekleştirilen Sempozyumda, küresel ve yerel etkiler ile farklılaşan İstanbul ve konut çevrelerine ışık tutuldu.

İstanbul ve konut kültüründe değişim, dönüşüm ve devamlılığın ele alındığı sempozyum iki gün sürdü. Yürütücülüğü Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi ve IAPS Kurucu Üyesi olan Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu ve Kültür ve Mekan Çalışma Ağı Koordinatörü Prof. Dr. Hülya Turgut tarafından düzenlenen sempozyumda, kentsel mekandan konut ölçeğine kadar günümüz konut çevreleri üzerine kuramsal ve uygulamalı araştırma çalışmaları masaya yatırıldı; evin sosyal bir kavram olarak önemi ve kentteki sosyal ve kültürel ilişkileri anlamak için ortaya koyduğu olgular, sorunlar ve sonuçları tartışıldı.

Mimarlar ve öğrenciler de katıldı

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk’ün açılış konuşmasını yaptığı ulusal ‘Kültür ve Mekan Toplantıları’nda, öğrenciler konunun uzmanlarıyla bir araya gelerek çalışma olanağı buldular. Üniversiteler, mimarlar ve üniversite öğrencilerinin katıldığı toplantılara, özellikle genç araştırmacı ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi.

Alanında uzman konuşmacıların katıldığı sempozyumda İTÜ eski Rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer “İstanbul İstanbul Olalı”, Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Tanyeli “İstanbul’da Konut Tahayyülünün ve Domestisite Eleştrisinin Kısa Tarihi” başlıklı konuşmalar yaptılar.


Ayrıca, Prof.Dr.Alper Ünlü’nün moderatörlüğünü yaptığı “İstanbul ve Konut Üzerine” başlıklı panelde, Mimarlar, Plancılar ve Akademisyenler İstanbul’u tartıştı. Ulusal ve uluslararası pek çok alanda ödül sahibi olan, çağdaş mimarinin gelişimindeki başarılarından dolayı Mayıs 2015’te Uluslararası Mimarlık Akademisi tarafından “Akademi Profesörü” unvanı verilen ünlü Mimar Emre Arolat da panelistler arasında yer aldı.

Değişen ve dönüşen İstanbul’a bakış

Toplantılarda, kentteki sosyal ve kültürel ilişkileri anlamak için ortaya koyulan olgular, sorunlar ve sonuçları ‘Değişen ve Dönüşen Kent ve Konut’ ile ‘Konut Alanlarında Kimlik ve Aidiyet’ başlıkları altında tartışıldı. Konut politikaları ve yeni yaklaşımlar, kentsel mekân dinamiklerinin konut çevrelerine ve kavramına yansıması, İstanbul’da yaşayan ve ‘kentsel dönüşüm’ nedeniyle yaşam çevrelerini değiştirmek zorunda kalan grup ve bireylerin eve verdiği anlam ve kente/eve ait olma duygusu gibi birçok konu mercek altına alındı.

İstanbul ve sonsuz tasarım katmanları

IKSV-3.Tasarım Bienali süresince devam eden; makale seçkisi, tasarım atölyeleri, öğrenci fikir yarışması, olmak üzere birbiriyle ilişkili adımlardan oluşan öğrenci aktivitelerinin son günü olan Kültür ve Mekan Öğrenci Buluşmaları’nda ise yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen makale seçkisinin sunumları, yarışma kolokyumu ve ödül töreni yapıldı. Ödül alan tüm çalışmalar, ayrıca bir sergi olarak düzenlendi.

Öğrenci Aktivitelerinde, Bienal’in ana teması bağlamında birbiriyle bağlantılı sekiz önerme eşliğinde, İstanbul’un hızlı değişim ve dönüşümlerden geçmeye devam eden, çok katmanlı ve örüntülü yapısının irdelenerek yorumlanması hedeflendi.

Kentlerde dönüşümü iyi analiz etmeliyiz

Prof. Dr. Esra Gençtürk Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde Özyeğin Üniversitesinin son beş yıldır ilk 10’da yer aldığını, 2016 Endeksinde Türkiye’nin En Yenilikçi 4. Vakıf Üniversitesi olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Yenilikçi ve girişimci vizyonumuz doğrultusunda, Kültür ve Mekan Toplantıları’ dizisinin üçüncü toplantısına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Hızla değişen çağımızda, yaşadığımız kentler ve konutlar da değişiyor, dönüşüme uğruyor. Konut politikalarını ve yeni yaklaşımları doğru anlayıp iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bu sempozyumun yaşanan bu değişim ve dönüşüme ışık tutması açısından önemli bir işlevi yerine getirdiğine inanıyorum ve bu toplantılara destek olmaya devam edeceğiz.”


Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi ve IAPS-CS Network Kurucu Üyesi ve Yürütücüsü Prof. Dr. Hülya Turgut ise, İstanbul’un hızlı değişim ve dönüşümlerden geçmeye devam eden, çok katmanlı yapısını irdelemeyi hedeflediklerini vurgulayarak, “Süregelen yeniden yapılanma ve değişim sürecinde kent, kentli ve mimarlık arasındaki ilişki de dönüşerek, dramatik bir görünüm kazanıyor. Bu bağlamda düzenlediğimiz sempozyumda ve Öğrenci etkinliklerinde, araştırmacıları, genç tasarımcıları ve öğrencileri, değişen ve dönüşen İstanbul’un sonsuz tasarım katmanları üzerine düşünmeye, diyalog kurmaya manifestolar üretmeye ve tasarıma dair güncel düşüncelere farklı bir açıdan bakmaya çağırdık” diye konuştu.

Kentsel dönüşümde 7 yeni düzenleme


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.