Türkiye’nin ilk bağımlılık danışmanlığı ve rehabilitasyon programı

Bağımlılık, ülkemizde ve dünyada gittikçe artan bir sorun olarak karşımıza çıkarken bağımlılıkla mücadelede profesyonellerin eğitimi ve bu alandaki uzmanlıklar da büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin ilk bağımlılık danışmanlığı ve rehabilitasyon programı açıldı!

Bu alanda ciddi personel açığı bulunurken, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı ile bağımlılık danışmanlarının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Üniversite, bağımlılıkla mücadelede ülkenin nitelikli uzman ihtiyacını karşılama adına lisansüstü eğitim programlarını çeşitlendirdi. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü çatısı altında açılan Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı, bağımlılık danışmanlığı ve rehabilitasyonu kapsaması açısından Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.


Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, NPİSTANBUL Hastanesi AMATEM Koordinatörü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, bir beyin hastalığı olarak değerlendirdiği bağımlılık hekimliğinin tıbbi tarafının yanı sıra psikolojik, sosyolojik ve felsefi yönünün de bulunduğunu söyledi.

Bağımlıların sayısı artarken bu alandaki personel açığı da büyüyor

bağımlılık danışmanlığı ve rehabilitasyon programı

Böyle olunca bağımlılığın diğer bilim dallarını da ilgilendirdiğinin altını çizen Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hastamızın tıbbi tedavisi ve rehabilitasyonunu yaparken diğer bilim dallarına da ihtiyacımız oluyor, özellikle de bağımlılık danışmanlarına. Ülkemizde bağımlılığın gittikçe arttığı biliniyor. Öncelikli olarak sadece ülkemizde değil, bütün dünyada haz ilkesine yönelme olduğundan özellikle hazza yönelik bir davranışın sonucunda davranışsal madde bağımlılığının gelişiminde yıllar içinde artış gözleniyor. Ancak aynı yükseliş tedavide ya da hastalığın yönetiminde görev alacak eğitilmiş personel noktasında görülmüyor. Burada bir eksiğimiz var. Personel eksiğini doktorlar ya da yardımcı sağlık personeli veya psikologlarla çözmeye çalışıyoruz ama onlar da yeterli değil. Bu ihtiyaca istinaden yaşanan ciddi boşluğu dolduracak ve bağımlılık danışmanı olarak eğitim görecek bir program hazırladık.”


Deneyimli hocalarla klinikte çalışma olanağı sunuyoruz

Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Programı olarak bu alandaki ihtiyacı karşılamayı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, öğrencilere önemli avantajlar sunduklarını söyledi.

İngilizce ve Türkçe psikolojisi eğitimleriyle çok deneyimli bir üniversite olduklarını belirten Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi’nde AMATEM birimlerinin olmasının da öğrencilerin eğitiminde ciddi avantaj sağladığını kaydederek şunları söyledi:

“Ben de danışman olarak burada çalışıyorum. Biz zaten çok uzun zamandan beri dünyadaki tüm tedavi olanaklarını hastalarımıza sunan, bu anlamda ilaç tedavisi, somatik tedavi ya da psikoterapiyi rehabilitasyonla birlikte sunmaya çalışan ekibiz. Öğrenci arkadaşlarım bir taraftan hem bu konunun uzmanı hocalardan teorik bilgiyi alacaklar öte yandan bu konuda klinik deneyimi olan hocalarla bizzat klinikte çalışma şansları olacak. Öğrencilerimiz bireysel olarak bağımlılıkla ilgili danışman olarak da staj yapma imkanına sahip olacak. Özellikle tezli olan grup, tez sırasında ve diğer dönemde de direkt olarak bağımlılık danışmanı olarak stajlarını ve pratiklerini yapabilecekler. Bu anlamda da ilkiz”


Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ayrıca Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Nörobilim, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet Yüksek Lisans programları ile Hemşirelik Anabilim Dalı ile Sağlık Yönetimi doktora programları yer alıyor.

‘Bağımlılık’ hemşireliği nedir? Eğitimi nasıl olmalı?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.