Emlak balonu patlıyor mu? İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksi geriledi

Türkiye İMSAD tarafından yaynlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi 2016 yılını bir önceki yıla göre 6.5 puan düşüşle tamamladı.

İnşaat malzemeleri sanayi endeksi 2016'da 6.5 puan geriledi

Bileşik endeksteki gerilemede TL’deki değer kaybı, darbe girişimi, artan terör olayları gibi siyasi ve ekonomik etkenler etkili oldu. 2017 yılında, ekonomiyi canlandırmak için açıklanan teşvik paketlerinin yanı sıra, 20 yıl vadeli 0,70 faiz oranlı kampanyaların iç piyasada hareketliliğe etki etmesi bekleniyor.

Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) tarafından her ay yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi 2013 yılı ağustos ayından bu yana inşaat malzemeleri sanayindeki faaliyet, güven ve beklentileri ölçüyor. Endeks 2016 yılını 6.5 puan gerileme ile kapattı.


2013 yılı ağustos ayı 100 olarak kabul edilen bileşik endeks, 2014 yılını 103.66 puandan kapattı. 2015 yılında yaşanan siyasi belirsizlik ve jeopolitik gelişmeler ile endeks 2015 yılı sonunda 100 puanın da altına inerek 97.21 puana geriledi.

2016 yılına yükselerek başlayan bileşik endeks, mayıs ayında yeniden 100 puanın üzerine çıkarak 101.8 puana yükseldi.

Ancak temmuz ayından sonra yaşanan gelişmeler ve küresel koşullarda oluşan değişimlerin etkisi ile bileşik endeks ağustos ayından sonra yeniden gerilemeye başladı.

Endeks yılı 90.71 puan ile kapattı. Bileşik Endeks aralık ayında bir önceki aya göre 2.07 puan düştü. Düşüşte her üç alt endeksteki gerileme etkili oldu. Faaliyetlerde gerileme bu kez daha yüksek gerçekleşti.

Son aylarda yaşanan gelişmeler ile mevsimselliğin artan etkisi endeks üzerinde olumsuz olarak hissediliyor. 2016 yılında İnşaat Malzemeleri Sanayi Endekslerindeki gerilemede TL’de değer kaybı, darbe girişimi, terör olayları ve çevre ülkelerdeki savaş atmosferi gibi faktörlerin etkili olduğu görülüyor.

2017 yılında, ekonomiyi canlandırmak için açıklanan teşvik paketlerinin yanı sıra, kentsel dönüşüm süreci, 20 yıl vadeli yüzde 0,70 faiz oranı gibi konut kampanyalarının iç piyasada hareketliliğe etki etmesi bekleniyor.

Öte yandan, TL’deki değer kaybının, terör olaylarının ve Anayasa referandumu sürecinde yaşanan siyasi gerginliklerin 2017 yılında da endeksler üzerinde etkisini göstereceği öngörülüyor.


İç satışlar, ihracat ve üretimde gerileme yaşandı

İnşaat malzemeleri

Faaliyet endeksi aralık ayında bir önceki aya göre geriledi. Piyasa koşullarının zorlaşması ve beklentilerdeki bozulmaya ilave olarak mevsimsellik de faaliyetleri olumsuz etkiledi. Faaliyet endeksi aralık ayında 2.4 puan düştü.

Faaliyet endeksi geçen yıl aralık ayı faaliyet endeksinin de 5.2 puan altında kaldı. Aralık ayında faaliyetlerin tamamına yakınında gerileme yaşandı. Yurtiçi satışlarda aralık ayında bir önceki aya göre gerileme oldu.

İhracat aralık ayında gerileme gösterdi. Üretimde özellikle iç satışlar ve ihracattaki gerilemeye bağlı düşüş yaşandı. İç satışlar ve ihracattaki gerileme ile cirolar da düştü. Faaliyetler piyasa koşullarına bağlı olarak durağan ve zayıf seyretmeye devam etti.

Güven kaybı sürüyor

Güven seviyesi aralık ayında bir önceki aya göre 1.8 puan geriledi. Güven seviyesi geçen yılın aynı ayına göre 8.4 puan daha düşük kaldı. Yıl genelinde en çok güven endeksinde gerileme oldu. Türkiye ekonomisinin genel gidişatına ilişkin güven zayıflıyor. İnşaat malzemeleri sanayine yönelik güven de zayıflama gösterdi.

Yurtiçi pazarlarına yönelik güven ise aralık ayında belirgin bir düşüş gösterdi. İhracat pazarlarına yönelik güven ise durağan kaldı. Ekonomi dışı alanlarda yaşanan gelişmeler güveni olumsuz etkilemeye devam etti.

Güvende iyileşme için ekonomi dışı risklerin azalması bekleniyor. Ekonomide alınan önlemlere ve desteklere rağmen ekonomiye ve sektörlere yönelik güvende halen bir iyileşme başlamadı.

Düşen siparişler beklentileri zayıflattı

Beklenti endeksi ağustos ayından bu yana geriliyor. Faaliyetlerde görülen durağanlık ve güven kaybının sürmesi ile birlikte beklentiler de olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Beklenti endeksi aralık ayında bir önceki aya göre 1.8 puan düştü. Beklenti endeksi geçen yılın aynı dönemine göre ise 4.6 puan daha düşük.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde gerileme aralık ayında da sürdü. İnşaat malzemeleri sanayine ilişkin beklentilerde de gerileme oldu. Önümüzdeki 3 aya ilişkin alınan yurtiçi siparişleri aralık ayında da hissedilir ölçüde geriledi. Mevsimsellik etkisini artırdı.


Önümüzdeki 3 aya ilişkin alınan ihracat siparişleri ise göreceli daha sınırlı bir düşüş gösterdi. Önümüzdeki 3 ayın üretim beklentisinde ise iç ve dış siparişlerdeki düşüşe bağlı olarak gerileme yaşandı.

İnşaat sektöründeki gerileme devam ediyor


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.