İnşaat sektöründeki gerileme devam ediyor

Hazır Beton Endeksi, kasım ayına göre yüzde 0,4 oranında düşerek aralık ayında 98,57 seviyesine geriledi. İnşaat sektöründeki gerileme devam ediyor…

İnşaat sektöründeki gerileme devam ediyor

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay düzenli olarak hazırladığı ve sektördeki faaliyet, güven ve beklentiyi ölçümlediği “Hazır Beton Endeksi”nin 2016 Aralık ayı Raporu’nu açıkladı.

Son iki aydır aşağı yönlü hareket eden Hazır Beton Endeksi’nde özellikle aralık ayındaki düşüş ile birlikte bu trend daha da belirgin hale geldi. Hazır Beton Endeksi’ndeki gelişmeler, hazır beton sektöründe hem mevcut hem de beklenen gelişmelerde yavaşlamaya işaret etti.


Türkiye Hazır Beton Birliği, Hazır Beton Endeksi’yle inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koydu.

Aralık ayında Beklenti, Güven, Faaliyet ve bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi’nin eşik değer olan 100’ün altında kalması hazır beton sektöründeki mevcut ve beklenen gelişmelerin halen istenilen düzeyden uzak olduğunu ortaya koydu.

Güven Endeksi’ndeki gerileme durma eğilimine geçti

Aralık ayında Güven Endeksi’ndeki gerileme durma eğilimine geçti. Ancak, Güven Endeksi’nin değeri, hazır beton sektöründe ekonomiye olan güvenin oldukça sınırlı olduğunu gösterdi. Ankete katılanların yüzde 62’si yeni yatırım yapmayı düşünmediğini belirtirken, yeni bir istihdamı düşünenlerin oranı ise yüzde 8’de kaldı. Ayrıca katılımcıların yüzde 36’sının istihdamda azalma yaşanacağını düşünmesi Güven Endeksi’nin kasım ayı ile aynı seviyede kalmasını sağladı.

Satışlar azaldı, faaliyetler geriledi

Ankete katılanların yüzde 72’si aralık ayında satışlarının azaldığını açıklarken yüzde 28’i ise satışlarının aynı kaldığını belirtti. Satışlarının azaldığını söyleyenlerin oranının çokluğu dikkat çekti. Kayıtlı siparişlerin azaldığını söyleyenlerin oranının yüzde 67 olması, Faaliyet Endeksi’ndeki düşüşü açıklayan faktör oldu.

Bu tablo, Faaliyet Endeksi’nin de yüzde 1,1 oranında gerilemesine neden oldu. Bu gerileme aralık ayında inşaat faaliyetlerinde ve hazır beton üretimindeki düşüşe işaret etti.

Geleceğe yönelik beklenti geriledi

Hazır beton endeksi

Önümüzdeki dönem gidişatını göstermesi açısından büyük önem taşıyan Beklenti Endeksi ise aralık ayını yüzde 0,1 oranında gerilemeyle tamamladı. Anket katılımcılarının yüzde 11’i satışların artacağını düşünmesi, yüzde 68’inin ise azalacağını belirtmesi önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerin, geçen aya kıyasla oldukça sınırlı da olsa bozulmasının temel nedeni oldu.


Hazır Beton Endeksi gerilemeye devam ediyor

Bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi de bu gelişmelerden olumsuz yönde etkilenerek aralık ayını yüzde 0,4 oranında düşüşle kapattı. Eşik olarak kabul edilen 100’ün altında seyreden Hazır Beton Endeksi 98,57 seviyesine geriledi.

Son iki aydır aşağı yönlü hareket eden Hazır Beton Endeksi’nde özellikle aralık ayındaki düşüş ile birlikte bu trend daha da belirgin hale geldi. Hazır Beton Endeksi’ndeki gelişmeler, hazır beton sektöründe hem mevcut hem de beklenen gelişmelerde yavaşlamaya işaret etti.

Hazır Beton Endeksi Aralık Ayı Raporu sonuçları ile ilgili görüşlerini açıklayan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, aralık ayında 4 endeks değerinin eşik değer olan 100’ün altında kalmış olmasının, hazır beton sektöründeki mevcut ve beklenen gelişmelerin halen istenilen düzeyden uzak olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Yavuz Işık, raporla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Raporda, Faaliyet Endeksi’nin 2016 yılının ikinci yarısındaki en düşük değerini aldığını tespit ettik. Buna karşılık, yılın son ayındaki Güven Endeksi, hazır beton sektöründe iyimser bir hava olmasa da en azından güvendeki gerilemenin durduğuna işaret etti.

Hazır Beton Faaliyet Endeksi son iki aydır gerilemektedir. Bu da inşaat sektörü yatırımlarında, 2016 yılının son çeyreğindeki gelişmelerin arzu ettiğimiz düzeyden uzak olduğunu göstermektedir. Son üç aydır Beklenti Endeksi’nde görülen gerileme ise oldukça yavaşlamıştır. Aralık ayında tahsilat sürecinde bozulma yaşandığını dile getirenlerin oranı yüzde 50 oldu. Kasım ayındaki yüzde 62 oranından sonra aralık ayında bu oranın yüzde 50’ye gerilemesi, sektör açısından olumlu kabul edilebilecek bir gelişmedir.”

Hazır Beton Endeksi hakkında

Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile firmalara 10 soru sorulmuştur. Her bir endeksin değeri 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yorumlanmaktadır. 100’ün üzerinde olması durumunda önceki aya ait faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin olumlu yönde geliştiği yorumu yapılmaktadır.


Türkiye genelinde her ay hazır beton üreticileri ile gerçekleştirilen çalışmada 3 farklı endeks türetiliyor. Hazır Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton firmalarının geçmiş bir aylık faaliyetlerinin sonuçları, Hazır Beton Güven Endeksi ile hazır beton sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve sektöre yönelik duydukları güven seviyesi, Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır beton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentiler hakkında bilgi edinildi. Hazır Beton Endeksi ile endekslerin tümünü içeren bileşik endeks elde ediliyor.

İnşaat harcamasına KDV iadesi geliyor!


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.