Marka tescilinde hangi yenilikler kanunlaştı?

Marka tescili süresini kısaltan ve yakın zamanda Resmi Gazete’de yayınlanan Sınai Mülkiyet Kanunu; işletmelere ve girişimcilere marka tescilinde ve kullanımında hem kolaylık hem de yeni tescil fırsatları sağlayacak.

Marka tescilinde hangi yenilikler kanunlaştı?

Marka ve patent haklarının Avrupa Birliği normlarında modern bir kanuna kavuşmasına öncülük eden Kanun ile; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Yeni Kanun’un özellikle girişimciler için önemli fırsatlar ve yeni tescil imkânları sağladığını belirten Alfanorm’un Kurucu Ortağı ve Melek Yatırımcı Muzaffer Öztan, “Girişimciler yeni kanun ile markalarını daha kolay, daha kısa zamanda ve daha ekonomik olarak tescil ettirebilecekler. Bu durumda iş yaşamı için önemli bir zorluğun ortadan kalkması ve daha güvenli bir iş ortamının oluşmasını sağlayacak.” dedi.
Yeni kanun ile birlikte kullanılmayan markaların tesciliyle başka girişimcilerin engellenmesinin önüne geçileceğini ve iş yaşamının ferahlayacağını belirten Öztan, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun marka ve patent alanında getirdiği 7 yeniliği şöyle sıraladı:

  • Marka tescilinde süre kısalacak. Yeni kanun ile marka tescil süresi 3 aydan 2 aya iniyor.
  • Kullanılmayan tescilli markalara itiraz edilebilecek ve 5 yıl içinde kullanılmayan markalar başka girişimciler tarafından tescil ettirilerek kullanılabilecek. Böylece piyasada fiilen kullanılmayan markaların yarattığı tıkanıklık ortadan kaldırılacak.
  • Marka tanımı genişletilerek yeni marka türlerinin tesciline fırsat verilecek. Ses markası ve hareket markası tescili ile dijitalleşen iş ortamına büyük destek sağlanacak. Böylece sadece çizimle marka olabilecek işaretleme şartı ortadan kaldırılacak ve marka, tescile konu ürünler ve hizmetler açısından yenilenebilecek.
  • Aynı ya da benzer markaların, uzlaşmak kaydı ile birlikte kullanımına imkan sağlanacak. Böylece, hak sahibinin irade göstermesi ile “birarada var olma”nın önü açılacak. Ayrıca başvuru aşamasında da devir yapılabilecek.
  • Birden fazla hak sahipli markaların devrinde önlem şartı getirilecek. Diğer paydaşlara önlem hakkının kullanımı için yazılı bildirim yapılması veya önlem hakkının kullanılmayacağına dair yazı alınması zorunu olacak.
  • Marka iptallerinde, yeniden inceleme ve değerlendirmelerde, marka yayınına itirazlarda arabuluculuk ve uzlaşma kültürü getirilecek. Bu konularla ilgili, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı kurulup görevlendirilecek.
  • Marka iptallerine iptal müessesesi getirilecek. Marka hakkı ihlaline ilişkin cezai hükümler yeniden düzenlenerek, taklit yolu ile ihlal fiilini işleyenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek.

Taklit ve sahte ürün satışına hapis cezası