OHAL uzatıldı: 10 maddeyle OHAL yetkileri neler?

OHAL’i ikinci kez uzatan tezkere Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Üçüncü OHAL dönemi 19 Ocak’ta başlayacak ve 3 ay sürecek. Peki OHAL nedir? Yetkisi neleri kapsar?

OHAL uzatıldı: 10 maddeyle OHAL yetkileri neler?

“FETÖ devletten arındırılana kadar OHAL’e ihtiyaç var”

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş OHAL görüşmeleri öncesi TBMM’de yaptığı açıklamada, “Henüz FETÖ’nün devletten arındırılması sonlandırılmamıştır. FETÖ’nün ve bütün terör örgütlerinin devletin içinden arındırılmasını sağlayana kadar OHAL uygulamasına ihtiyacımız var.” demişti.

2015 yılının Temmuz ayından itibaren devam eden doğrudan doğruya Türkiye’yi ve milleti hedef alan terör saldırısı ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Kurtulmuş şöyle konuştu:


Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İlk açıklama Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş, Kurban Bayramı tatilini kast ederek uzun bir tatil olacak yorumunu yaptı.

“Terör örgütleri eş zamanlı olarak Türkiye’yi tehdit altında tutmaya devam ediyorlar. Yaşadığımız son dört olayı gözden geçirirsek, Türkiye’nin ne büyük saldırıyla karşı karşıya olduğunu ve bu tehdidin artarak devam etmekte olduğunu görürüz.

Bunlardan birisi Beşiktaş saldırısıdır, Kayseri saldırısıdır, bir diğer Rus Büyükelçisi’ne yapılan saldırıdır, en sonuncusu da Ortaköy’de yılbaşı gecesi yapılan saldırıdır. Bu saldırılar her birinde kullanılan yöntemler farklıdır. Bu saldırıdaki her terör örgütünün kimliği farklıdır. Bu saldırıda hedef alınan kitle farklıdır. Ortaköy’deki saldırının hedefiyle, Kayseri’deki saldırının hedefi arasında ne fark var?

Hepsinin hedefi aziz milletimizdir, vatanımızdır, ülkemizin birliği, ulusal güvenliği ve Türkiye’nin geleceğidir. Onun için bu saldırının Türkiye’ye karşı yapılmış olduğunu, bu saldırılara karşı yek vücut olarak durmamız gerektiğini bir kere daha hatırlatmak isterim.”

OHAL nedir? Neleri kapsıyor?

Özetle 10 maddede OHAL

1- KHK yetkisi

Hükümet Kanun Hükmünde Kararname çıkarabilecek. Kararnameler Resmi Gazete’de yayımlanacak, aynı gün TBMM onayına sunulacak.

2- Giriş çıkış yasaklanabilir

Ülkenin belirli yerlerinde yerleşim yasaklanabilecek. Belirli yerleşim yerlerine giriş çıkış yasaklanabilecek.

3- Eğlence mekanları kapatılabilir

Gazino, lokanta, birahane, meyhane, lokal, taverna, diskotek, bar, dansing, tiyatro, sinema vb. eğlence yerleri ile kulüp vs. oyun salonları, otel, motel, kamping, tatil köyü ve benzeri konaklama tesisleri gerekirse kapatılabilecek.

4- İletişim araçları

OHAL’in yürütülmesi ile görevli personelin yıllık izinleri kaldırılabilecek. Tüm haberleşme araç ve gereçlerine geçici olarak el konulabilecek. Tehlike arz eden binalar yakılabilecek.

5- Her türlü trafik düzenlemeleri

Kara, deniz ve hava trafik düzenine ilişkin tedbirler alınabilecek ulaştırma araçlarının bölgeye giriş ve çıkışları yasaklanabilecek.

6- Dernek faaliyetleri durdurulabilir

Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınması veya nakli yasaklanabilecek. Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve yürüyüş gösterileri yasaklanabilecek. Dernek faaliyetleri 3 ayı geçmemek kaydıyla durdurulabilecek.

7- Sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir

Sokağa çıkma yasaklanabilecek. Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin toplanmaları yasaklanabilecek.

8- Basın yayın kısıtlaması


Gazete, dergi, buroşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerininbasılması, çoğaltılması, yayımlanması ve dağılması durdurulabilecek. Ses ve görüntülü her türlü yayın yasaklanabilecek

9- Kimlik taşıma mecburiyeti

Üst araç ve eşyalar aranabilecek, kimlik taşıma mecburi hale gelecek.

10- Sınırötesi operasyon yetkisi

OHAL’in ilanına sebep olan eylemcilerin eylemlerini müteakip komşu ülke topraklarına sığındıkları tespit edilirse komşu ülke ile mutabakata varılabilecek. Bu çerçevede eylemcileri ele geçirmek veya tesirsiz hale getirebilmek amacıyla sınırötesi operasyon yapılabilecek.

OHAL 3 ay uzatıldı, emniyette 12 bin 801 polis açığa alındı

OHAL ilanı ile aşağıdaki maddelerin tümü uygulanabilecek:

a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak.

b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak.

c) Kişilerin; üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde olanlarına el koymak.

d) Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti koymak.

e) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak; basılması ve neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplatmak.

f) Söz, yazı, resim, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak.

g) Hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere ait kuruluşlara ve bankalara, kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak veya bunların artırılmasını istemek.

h) Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde durdurmak veya yasaklamak.

i) Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini yasaklamak.

j) Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler ve boğucu gazlar veya benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini izne bağlamak veya yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek veya toplatmak.

k) Kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların bölgeye girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak veya bölge içerisinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak.

l) Bölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis veya teşekküllerin bulunduğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek, kayıtlamak veya yasaklamak.

m) Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak.

n) İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek.


o) Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla durdurmak.

Terörün psikolojik reçetesi: Birlik olmak


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.